vrouwen lezen bijbel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 juni 2021 door Redactie

PKN reageert op seksisme in de kerk: "In strijd met alles waar het Evangelie voor staat"

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad blijkt dat maar liefst negentig procent van de vrouwelijke voorgangers in de kerk seksisme ervaart. In een reactie stelt het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nu dat men geraakt is door deze berichten over seksisme. Daarbij gaat men ook in op gemeenten die geen Bijbelse ruimte zien voor vrouwen in het ambt.

Gelijkwaardigheid
”De brede herkenning van dit onderzoek, ook in de Protestantse Kerk, is schokkend en verdrietig”, reageert men op de website van de kerk. ”Onderscheid maken op grond van geslacht, geaardheid of huidskleur en daarmee mensen wegzetten is neerbuigend en in strijd met alles waar het Evangelie voor staat. Binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten horen we met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid.”

Seksisme bij vrouwelijke predikanten
CIP.nl publiceerde eerder deze week een interview met twee vrouwelijke PKN-dominees die ook aangaven seksisme in hun werk te ervaren: ”In de loop der jaren heb ik allerlei seksistische opmerkingen voorbij horen komen”, vertelde ds. Rolinda Klein Kranenburg. Ze noemde daarbij ook enkele voorbeelden van opmerkingen die ze als seksistisch ervoer zoals ’Dat was een aardige preek voor een vrouw’ of ’Een volgende keer zou ik kleding aantrekken die minder afleidt’. Ds. Rebecca Onderstal herinnerde zich een kerkenraadsvergadering waarbij ze als ’meisje’ werd aangesproken. Ook herinnert ze zich dat er over een vrouwelijke collega werd gezegd: ’Ik hoop dat er na haar een échte dominee komt.’

Ruimte voor vrouwen in het ambt
De PKN roept vrouwelijke predikanten die met seksisme te maken krijgen op om dit te blijven delen: ”Vrouwen die grensoverschrijdend gedrag ervaren in pastorale of gezagsrelatie, kunnen met hun verhaal terecht bij het Meldpunt SMPR.”

Ook komt de kerk in haar reactie terug op het feit dat er binnen de PKN gemeenten zijn waar men geen ruimte ziet voor vrouwelijke ambtsdragers: ”De Protestantse Kerk is daarin niet uniek, de diversiteit onder het ene dak van de kerk is wereldwijd groot. Er zijn vrouwen die pijn lijden en leden aan het feit dat hun verlangen om in het ambt te dienen niet gehonoreerd wordt. Het moderamen erkent die pijn en hoopt dat het gesprek over de ruimte voor vrouwen in het ambt gaande zal blijven in de gemeenten.”

”Vrouwen en mannen zijn beide van grote betekenis met de hun door God geschonken gaven”, vervolgt het bericht. ”Een houding en bijbehorende opmerkingen die vrouwen naar beneden halen en op wat voor manier dan ook niet serieus nemen, zijn ongepast en verwerpelijk.”

Het bericht is ondertekend door preses van de generale synode Marco Batenburg en door diaken Jeanette Galjaard, eerste assessor van de generale synode.

SGP-raadslid Tom de Nooijer besprak het onderzoek naar seksisme in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 29:45

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Ook hier wordt gelijk en gelijkwaardig verward. Natuurlijk is iedereen gelijkwaardig, maar mannen hebben een andere kijk (door de bank genomen) op onderwerpen dan vrouwen. Er is verschil in beleving, accentuering en rationaliteit. Niet dat vrouwen beter zijn, of mannen minder of vice versa.

Dat weerklinkt ook in het kerkelijk leven: in pastoraat, leiding geven, preken en kinderwerk om maar iets te noemen.