Roelof Bisschop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

24 juni 2021 door Redactie

SGP stelt Kamervragen over antisemitisme op Nederlandse scholen

Na de recente escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas kwamen er alarmerende berichten naar buiten over hoe Joden in Nederland behandeld werden. Dat gaat zelfs zover dat Joodse kinderen zich op school niet meer veilig voelen en zelfs niet meer durven zeggen dat ze Joods zijn. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft er nu Kamervragen over gesteld.

Dit naar aanleiding van een publicatie van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. In het artikel kwamen verschillende Joodse moeders aan het woord die hartverscheurende verhalen vertelden over hun kinderen. Sommige van hen wilden niet meer naar school of vertelden tegen hun ouders dat ze niet Joods meer wilden zijn. Kinderen worden getreiterd, buitengesloten en antisemitisch bejegend. Uit het artikel blijkt zelfs dat Joodse leerlingen door hun eigen leraar worden aangesproken op het gedrag van Israël. Dat schoot bij Roelof Bisschop in het verkeerde keelgat. Hij heeft Kamervragen gesteld en wil dat er snel iets gedaan wordt aan deze wantoestanden.

Bisschop vraagt zich onder meer af hoe dit probleem aangepakt kan worden. Hij stelt een betere afstemming voor tussen de Onderwijsinspectie en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding om deze misstanden aan te pakken. Tevens wil hij dat organisaties als het CIDI en het Joods Cultureel Kwartier een educatieve rol gaan spelen in het onderwijs door middel van voorlichting over antisemitisme.

De volledige Kamervragen:

  1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘Mijn kind wil niet meer Joods zijn’?
  2. Herkent u de constatering dat het aantal incidenten tegen Joodse leerlingen gestegen is tijdens het recente conflict tussen Israël en Gaza? In hoeverre heeft de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) in die periode (meer) signalen ontvangen over dergelijke misstanden en wat is daarmee gebeurd?
  3. Hoe reageert u op de signalen dat de situatie op school voor Joodse leerlingen kennelijk onvoldoende veilig is om aanwezig te kunnen zijn? Is het uitgangspunt van het beleid van de inspectie om een specifiek onderzoek uit te voeren als zulke signalen over de veiligheid van leerlingen ontvangen worden? Zo ja, zijn dergelijke onderzoeken in uitvoering?
  4. Wat is uw reactie op de praktijk dat Joodse leerlingen zelfs door leraren ter verantwoording worden geroepen over het handelen van Israël? Wilt u in overleg met de sectororganisaties verkennen hoe dit probleem op de kaart gezet en aangepakt kan worden?
  5. In hoeverre is er sprake van afstemming tussen de Inspectie van het Onderwijs en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding als het gaat om misstanden in het onderwijs? Bent u bereid om met de coördinator te verkennen hoe de bestrijding van antisemitisme in het onderwijs verbeterd kan worden?
  6. Bent u bereid financiële steun te geven aan initiatieven die, in samenwerking met scholen, antisemitisme onder leerlingen en leraren tegengaan? Wilt u hierover in contact treden met organisaties als het CIDI, het Joods Cultureel Kwartier en de Stichting antisemitismepreventie, onder meer over het organiseren van de genoemde lerarenreizen?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen