Huwelijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

27 juli 2021 door Patrick Goede

Een boodschap voor christenen die streven naar een goed huwelijk

Christelijke stellen die een bijzonder huwelijk willen het beste kunnen kiezen voor een regelmatig en 'normaal' christelijk leven, bepleit David Ayers. Zo scheiden christelijke stellen die slechts een paar keer per jaar naar de kerk gaan 20 procent sneller dan echtparen die dat met regelmaat doen. "Het gewone christelijke leven wordt gekenmerkt door vriendelijkheid, compassie, gulheid en vergevingsgezindheid", zegt Ayers. Lees hieronder zijn blog van The Gospel Coalition.

Christenen die manieren zoeken om hun huwelijk te verbeteren komen geen advies te kort. Veel van die adviezen zijn goed of zelfs briljant. Maar hoe vaak wordt getrouwde gelovigen verteld dat het fundament van een succesvol huwelijk een gewoon christelijk leven is? Misschien niet 'gewoon' in die zin dat het grootste aantal christenen zo leeft maar het leven dat 'gewoon' in de Bijbel staat opgeschreven en dat God van ons vraagt. 

Want de sociale wetenschap maakt glashelder duidelijk dat wanneer getrouwde stellen de basisvaardigheden uit de Bijbel omarmen, dit gedrag hun huwelijk krachtig en positief beïnvloedt. Ik zal het je laten zien aan de hand van de belangrijkste facetten van een gewoon christelijk leven.

Kerkgang
Gewone christenen zijn toegewijde leden van een lokale kerk en bezoeken de dienst regelmatig. Ze bemoedigen andere christenen en worden op hun beurt door hen bemoedigd. Toch blijkt uit onderzoek van 2008 tot 2018 dat maar de helft van zelfbenoemde evangelische christenen de kerk wekelijks of vaker bezoeken. Dit zou nog wat naar beneden bijgesteld kunnen worden omdat mensen in enquetes vaak de neiging hebben hun kerkgang hoger in te schatten dan die daadwerkelijk is. 

Door de kerkgang over te slaan, missen sommigen iets dat hun huwelijk beter en sterker kan maken. Het onderzoek toont daarnaast aan dat evangelische christenen die de kerk slechts een paar keer per jaar bezoeken of minder, 20 procent vaker scheiden dan de stellen die wekelijks de kerk bezoeken. Daarnaast toont het onderzoek aan dat van de wekelijkse kerkbezoekers 66 procent hun huwelijk 'erg gelukkig' noemt tegenover 57 procent van de sporadische kerkgangers.

Opvallend genoeg zijn deze sporadische kerkgangers ook in het nadeel tegenover liberale en niet kerkgaande echtparen. 14 procent vaker eindigt hun huwelijk ten opzichte van deze 'liberale' echtparen. Deze statistieken doen Jezus' boodschap aan de gemeente van Laodicea weerklinken: 'Was u maar warm of koud!' (Openbaring 3:15-16). In een interview met socioloog Bradfor Wilcox werd deze tekst ook aangehaald. Wilcox benadrukte destijds ook de nadelige statistieken voor gelovigen die niet consistent waren in hun kerkbezoek: "Lauw christendom is een ramp voor het gezinsleven. Middelmatige protestanten en evangelische christenen doen het slechter dan andere Amerikanen."

Dit moet ons niet verbazen. Kerken, vooral de bijbelgetrouwe, bieden sociale ondersteuning, morele instructies en verantwoordelijkheid. Kerkgang wordt geassocieerd met minder vormen van seksueel gedrag die het huwelijk ondermijnen, zoals pornografie, seks buiten het huwelijk, samenwonen en minder seksueel misbruik. Daarnaast is de regelmatige gang naar de kerk de basis van het christelijk geloof.

Vergeving, vriendelijkheid en compassie
Het normale christelijk leven word ook gekenmerkt door vriendelijkheid, compassie en gulheid. Waarbij regelmatig vergeving wordt toegepast (Spreuken 11:24-25; Mat 18:21-22; Marcus 11:25 en Kol 3:13). Deze eigenschappen zijn aan elkaar gerelateerd maar zijn vaak moeilijk om dagelijks toe te passen. Net als bij alle andere aspecten van het christelijk leven, groeien we hierin door genade. Toch zijn vergeving, vriendelijkheid en compassie kenmerken van een relatie tussen gelovigen, zeker diegenen die verbonden zijn in het huwelijk. Ze floreren in de levens van hen die de diepte van hun zonden kennen en de genade die ze ontvangen van Christus en van anderen nodig hebben. Ieder getrouwd persoon moet Efeze 4:32 toepassen in hun huwelijk: 'Wees vriendelijk voor elkaar, zacht van hart, vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft'.

Uit onderzoek bleek ook dat bij getrouwde stellen die een relatie hadden waarin voor elkaar gezorgd werd en waarin snel vergeving geschoken werd, de tevredenheid en de stabiliteit van het huwelijk hoger was. Er vonden minder conflicten plaats en er was zelfs meer seksuele genoegdoening. 

Wie had gedacht dat dagelijkse rituelen als koffie maken, de dag doornemen of de was doen en opvouwen zonder dat erom gevraagd wordt, zo'n krachtig effect konden hebben op het huwelijk. 

Toewijding
Tot slot, gewone christenen nemen de beloften die ze maken richting God en anderen serieus (Numeri 30:2; Openbaring 12:22). Ze begrijpen dat het verlaten of negeren van diegenen die ze getrouwd hebben, of dichte familieleden, zeer destructief kan zijn (Maleachi 2:14-15; Marcus 7:10 en 1 Tim 5:8). Dat houdt in dat gedurende moeilijke tijden er hard aan het in stand houden van het verbond gewerkt wordt, dat niemand zich terugtrekt of wegrent. Dit past bij wat onderzoekers van het huwelijk "huwelijkse toewijding" noemen.

Toegewijde stellen rekenen op elkaars support. Ze zijn bereid om offers te maken en zoeken naar mogelijkheden om hun huwelijk te beschermen voor dingen die het zouden kunnen verwoesten. Ze vinden hun echtgenoot belangrijker dan zichzelf (Filippenzen 2:3) en onthoud dat het welzijn van hun partner de grootste prioriteit heeft. Tim en Kathy Keller schrijven: "Het huwelijk werkt alleen als je je echtgenoot op de eerste plek zet en je andere goede dingen als ouders, werk, hobby's niet tot een soort echtgenoot maakt."

Huwelijkse toewijding maakt het huwelijk een steviger fundament dan het najagen van positieve gevoelens of zelfvervulling. Maar ironisch genoeg leidt dit tot meer huwelijksvreugde en voldoening op lange termijn. Elk waardevol streven vergt offers en toewijding. Waarom zou een huwelijk anders zijn?

Zonder toewijding, houden stellen de moeilijke tijden niet vol en doen ze alles wat ze kunnen, in de Heer, om hun huwelijk fantastisch te maken. Toewijding is het platform van huwelijksgeluk.

Huwelijksparadox
Elk buitengewoon huwelijk is gebouwd op de alledaagse acties en houdingen die het leven elke gelovige zouden moeten karakteriseren. Ook al zijn we onvolmaakte zondaren die stappen maken in heiligheid. Het gaat om mannen en vrouwen die dankbaar Gods genade hebben aanvaard en dit proberen uit te leven in hun gezamenlijke levens. 

Hun huwelijken relfecteren het grote mystrerie van de gemeenschap van Christus met zijn kerk. Maar er is niets mysterieus aan wat hun levens zo bijzonder maakt. Het zit allemaal besloten in de Bijbels paradox. Rijkdom vloeit voort uit gulheid, de vrijheid van het dienen, de vrucht van nederigheid en een overvloedig leven door te sterven aan jezelf.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Kern van het betoog?

Tim en Kathy Keller schrijven:

"Het huwelijk werkt alleen als je je echtgenoot op de eerste plek zet..."Mijn ervaring is anders:

Zet allebei - Christus - op de EERSTE plaats;

en dien HEM en elkaar met

-toewijding, -trouw, -volharding

en zoek altijd het goede voor de ander

ook in slechte, MAAR vooral in goede tijden.En indien iemand den een mocht overweldigen,

zo zullen de twee tegen hem bestaan;

en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.