Synode PKN
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

14 juni 2021 door PKN

Synode PKN stemt in met nieuwe visie op ambt en komst van 'pastors'

De generale synode heeft de ambtsvisie, zoals verwoord in het het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling, meldt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Afgelopen weekend kwam vond de generale synode plaats.

Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woord te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan neemt de generale synode later een besluit.

Tijdens de bespreking bleek wel dat er over de concrete uitwerking nog vragen zijn die de synode verder uitgewerkt wil zien. Bijvoorbeeld vragen over hoe de differentiatie uitgewerkt moet worden, en wat het profiel van een eventuele ‘pastor’ zal zijn. Rond opleiding en de rechtspositieregeling leven ook vragen die nader uitgewerkt moeten worden.

Vervolgbesprekingen in de synode
Dit besluit is een eerste stap op weg naar het uitwerken van een nieuwe ambtsvisie. Bij iedere vervolgstap wordt de generale synode ingeschakeld zodat verdere besluitvorming over het rapport gefaseerd kan plaatsvinden. Daartoe gaat het moderamen de opmerkingen die tijdens deze vergadering door synodeleden zijn gemaakt verder uit laten werken.

Tijdens de synodevergadering van 11 september 2021 gaat de synode de opdrachten vaststellen om het generale college voor de kerkorde advies te laten geven over vragen rondom mogelijke wijzigingen in de kerkorde. En op verzoek van de synode gaat de dienstenorganisatie onderzoeken uitvoeren in samenwerking met de PThU, de CHE en Windesheim.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen