Ds. W. Arkeraats
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Heeft de duivel de kruisdood van Jezus willen weerhouden?

"Heeft satan Christus van de kruisdood willen weerhouden? Was het verzoek van de vrouw van Pilatus (Mattheus 27:19) daarom een felle aanval van de satan? Of heeft de satan geen kennis gehad aan de heilsweg van Christus? Er staat in Lukas 22:3: “Toen voer de satan in Judas”. Dus satan wilde blijkbaar dat Judas Hem zou verraden. Met als gevolg Zijn dood. Hoe kan het dan dat satan ineens Christus zou willen weerhouden door gebruik te maken van de vrouw van Pilatus of de menigte die riep: 'Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven?'", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Het lijkt tegenstrijdig: door middel van Petrus wil hij Jezus van Zijn lijdensweg afhouden en door middel van Judas wil hij Hem laten sterven", antwoordt ds. W. Arkeraats (foto). "Dat brengt ons tot de belangrijke vraag: had de duivel kennis aan de heilsweg van Christus? Dat kunnen wij niet zo overzien. Natuurlijk wist de duivel dat Christus hem zou overwinnen. Zijn vonnis was immers in het paradijs al geveld. Maar of hij tot in detail wist hoe de Heere dat zou uitwerken? Ik meen deze vraag met nee te mogen beantwoorden.

Wél is duidelijk dat hij wist dat Israël een centrale plaats had in Gods heilsplan. Daarom probeerde hij alle eeuwen door de ondergang van dit volk te bewerken, zoals door middel van de Farao en door Haman. Op een gegeven ogenblik kreeg hij óók door dat Gods belofte (en daarmee zijn ondergang) vervuld zou worden in de komst van de Heere Jezus. Maar ten diepste kon hij niet doorzien op welke manier de verzoening geschieden zou, maar hij zal wél ontdekt hebben dat hij alles verloren had toen de Heere Jezus het overwinningswoord liet horen: 'Het is volbracht!'

Daardoor kon de duivel geen uitgewerkt plan hebben. Dat houdt in, dat zijn doen en laten ronduit chaotisch was. Het ene moment wilde hij Jezus van Zijn lijden afhouden, even later zocht hij Zijn dood. Als een wild dier vliegt hij van het ene uiterste naar het andere. Hij wil altijd verwarring zaaien, maar hij is zelf ook telkens in de war. Je moet dus niet proberen, enige lijn of logica in zijn handelen te ontdekken.

Tegenover dat chaotische handelen van de door haat verblinde tegenstander gaat de Heere Zijn eigen weg. En daar zit geen enkele tegenstrijdigheid in (al kunnen wij die weg lang niet altijd overzien). Die weg gaat dankzij de vervulling van Gods beloften en via het kruis naar de eeuwige zaligheid. En dat wordt ons getoond in het heerlijk evangelie, waarin de weg der zaligheid ons getekend wordt. We behoeven dus nooit te vragen: wat wil de Heere nu eigenlijk? Hij wil, dat zondaren zalig worden en dat is tot een rijke troost", aldus de hervormde emerituspredikant.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
De duivel is er van zich bewust dat hij onderspit zal delven op het moment dat hij een afgevallen engel werd. Wij mogen weten door het woord hoe het afloopt met hem en dat weet hij ook. Al wat God geschapen heeft hij een diepe afkeer en haat en volkomen verhard en door zijn aard zal menig mens verhard worden.
Zou het niet zo kunnen zijn, dat de vrouw van PP wist dat de boze Jezus dood wilde hebben? Zij en haar man zagen geen kwaad in Jezus en vonden de eis van het volk onrechtvaardig. Zo kan de boze ook achter rechtvaardigheid zitten... of niet?

De boze wilde Jezus' dood. Hij kent immers de Liefde niet en dat is hetgeen Jezus tot Zijn offer bewoog; Zijn Liefde voor de Vader en Diens wil en Zijn Liefde voor ons. Ook de koran stelt dat Jezus niet stierf omdat God niet zou toestaan dat een rechtvaardige voor een onrechtvaardige zondaar sterft.
Natuurlijk heeft de duivel dat geprobeerd. Hij belaagde constant Jezus, al vanaf Zijn geboorte: Matteüs 2 : 1b "Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen." Matt 2:16 - HSV-Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er [soldaten] op uit en bracht al de jongetjes om,etc.. Zie verzoeking i.d. woestijn en Matt16:23 - HSV "zei tegen Petrus:ga weg achter mij satan"