Rooms-Katholieke Kerk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

31 mei 2021 door Hans Frinsel

Duitse priesters leggen rugproblemen van de Rooms-Katholieke Kerk bloot

Duitse Rooms-katholieke priesters in zo’n honderd parochies besloten om deze maand massaal homorelaties te zegenen. Dat deden sommigen al buiten de kerk. Nu verplaatsen zij dat naar binnen.

Die beslissing staats haaks op de uitspraak van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan, die zo’n zegen onlangs nog categorisch afwees en de homoseksuele praktijk een zonde noemde. De paus steunde deze uitspraak, al leek hij het later te willen nuanceren. Deze ‘rechte rug’ van de Rooms-katholieke kerk werd door traditionele katholieken met instemming ontvangen, maar door moderne katholieken fel bekritiseerd. Velen leggen die uitspraak naast zich neer, getuige bovengenoemde daad van openlijke ongehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag. De gevolgen van deze afwijzing van het leergezag van Rome kunnen wel eens verstrekkender zijn dan alleen een diepe verdeeldheid in de Rooms-katholieke kerk.

Deze massale en openlijke rebellie in Duitsland is een directe aanslag op het leergezag van Rome. Men zaagt openlijk aan de poten van de eens zo absolute autoriteit van de Heilige Stoel.

De Rooms-katholieke kerk heeft de afgelopen decennia aan invloed ingeboet in Europa. De relatie tussen de conservatieve kerkleiding in Rome en de doorgaans meer progressieve politiek in Europa is al jaren ongemakkelijk, uitzonderingen als Polen daargelaten. Op het punt van het LHBTI-beleid kwam die tegenstelling vaak naar voren. Toch was de kerk van Rome nog altijd een invloedrijk bolwerk waar rekening mee werd gehouden. Hun achterban is immers groot. In tegenstelling tot de protestantse kerken heeft de Rooms-katholieke kerk ook diplomatieke vertegenwoordigingen in alle landen. Zij vormen een lobbygroep waar politici uit pragmatische overweging rekening mee houden.

Nu is het voor heel Europa overduidelijk dat het gezag van Rome over de katholieke gelovigen afbrokkelt. In Nederland was al een groep katholieke geestelijken die alternatieve relaties inzegende. Maar deze massale en openlijke rebellie in Duitsland is een directe aanslag op het leergezag van Rome. Men zaagt openlijk aan de poten van de eens zo absolute autoriteit van de Heilige Stoel.

De Duitse katholieke actiegroep ‘Liebe gewinnt’, die de homozegeningen bepleit, noemde het ‘nee’ van de Congregatie van de Geloofsleer een ‘on-evangelie’. Dit gaat verder dan stellen dat er een scherp verschil van inzicht is. Deze opstelling doet de eeuwenoude kerkleer in de ban en maakt het standpunt van beide kampen ‘wederzijds uitsluitend’. Het gevolg zal zijn dat de Duitse (en Europese) politiek zich vrij zullen voelen de lobby van de conservatieve Roomse kerk met een korreltje zout te nemen.

Hoe lang zullen we nog in vrijheid mogen belijden dat de Bijbel het huwelijk exclusief aan een relatie van één man en één vrouw voorbehoudt?

Protestantse kerken waren al langer sterk verdeeld en telden voor de overheden minder mee. Dat er nog steeds enige vrijheid is voor conservatieve kerken om een eigen beleid te voeren ten aanzien van seksuele moraal, kwam mede omdat we enigszins uit de wind gehouden werden door de brede rug van de Rooms-Katholieke Kerk. Nu trekt die rug krom en kunnen we de volle tegenwind verwachten. Hoe lang zullen we nog in vrijheid mogen belijden dat de Bijbel het huwelijk exclusief aan een relatie van één man en één vrouw voorbehoudt?

We moeten de impact van de huidige ontwikkeling niet onderschatten. De campagne om een afwijkende mening ten aanzien van LHBTI illegaal te maken, komt in een stroomversnelling. Zijn we klaar voor de storm?

Bovenstaand artikel verscheen eerder op Zaut.org, een initiatief om een christelijk, actueel, profetisch en nuchter geluid te laten horen in Nederland. Klik hier om de website te bezoeken.

Reacties

LHBTI. Probleem is dat mensen hun identiteit zoeken in hun seksualiteit. De identiteit is in Jezus: hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.Jezus:

"Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel." Daaruit kun je concluderen, dat er in de hemel geen seksuele relaties zijn.

Daar bij de opstanding, in het koninkrijk van God is voor LHBTI geen plaats
Als ik op de kop van dit artikel af ga, zou ik haast gaan denken dat alle Rooms Katholieken bij de fysiotherapeut lopen.
Kees van der Vliet. Ik ben heel benieuwd hoe het zijn zal. Het antwoord aan de sadduceeën laat daarvoor ruimte? ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin! 30Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel."

Van engelen die dienende geesten, wordt niets verhaald over seksualiteit.

1 Kor 15:44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen