Henk Herbold
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 mei 2021 door Henk Herbold

Wat de oorlog tussen Israël en Hamas tot christenen te zeggen heeft

Het geweld in Jeruzalem en de Gazastrook escaleert (inmiddels is er sprake van een staakt-het-vuren, red.). Dagenlange protesten van Palestijnen tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten zijn uitgelopen op raketaanvallen tussen Israël en de Gazastrook.

De reden waarom deze Palestijnse gezinnen worden uitgezet, wordt echter stelselmatig verzwegen, helaas ook in het Nederlandse nieuws. De waarheid is dat deze mensen al vele jaren geen huur betalen aan de Joodse eigenaren, omdat de Hamas hen daartoe aanzet. Ze worden wijsgemaakt, deze huizen zijn al van jullie en zijn door Joden gestolen, dus je hoeft helemaal geen huur te betalen. Maar inmiddels is door het Israëlisch gerechtshof, na onderzoek vastgesteld, dat hier gewoon geen sprake van is, de huizen zijn al ruim 100 jaar in bezit van Joodse eigenaren. Het is duidelijk de bedoeling van de Hamas om geweld uit te lokken.

De haat tegen Joden zit zo diep dat men zelfs kinderen op de scholen al leert om Joden te haten.

Maar luister wat God zegt tot het volk van Israël in Jeremia 29:11, “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”

Maar ook in Zacharia 12:3, “Op een dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”

De wereld om ons heen wordt meer en meer antisemitisch, waarbij Nederland en Europa helaas voorop lopen. Hier volgen een paar recente voorbeelden:

1. Een recent besluit van de EU. Producten uit Samaria en Judea moeten gelabeld worden dat ze uit bezet gebied komen en er mag niet meer opstaan dat ze feitelijk uit Israël komen. Waar is men toch mee bezig. Nu importeren we dus producten uit de nederzettingen met een etiket voorzien van een leugen.

2. De boycotbeweging tegen Israël BDS – (Boycot, Desinvesteren en Sancties) – is een internationale boycotbeweging tegen Israël. De BDS-beweging bepleit een internationaal isolement van Israël. Men zegt een einde te willen maken aan de bezetting en de onderdrukking van Palestijnen, maar in de praktijk blijkt BDS een tactiek om het bestaansrecht van Israël te ondermijnen. Ook in Nederland hebben anti-Israël activisten speciale BDS-organisaties opgericht. Al deze organisaties werken aan het isoleren van de Joodse staat.

De profeet Jesaja meldt in Jesaja 54:17 “dat elk wapen dat tegen Israël gesmeed wordt, niets zal uitrichten”.

3. Een van de acht anti-Israël resoluties die in het Vierde Comité van de Verenigde Naties (VN) in New York zijn aangenomen, keurt voorlopig goed dat de Tempelberg in het vervolg Haram al-Sharif zal heten. Door deze wijziging wordt het heiligste gebied van het Jodendom, waar de Joodse tempels hebben gestaan en de Klaagmuur staat, feitelijk afgepakt van het Jodendom en ontdoen van haar Joodse geschiedenis.

De resolutie werd in aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen, 14 onthoudingen en 17 afwezigheden. Alle 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder dus Nederland, steunden deze resolutie, samen met zes andere landen.

4. Ook nu het conflict tussen de Hamas en Israël hoog oploopt en honderden raketten van de Hamas elke dag op Israël neerkomen, zouden sommige mensen hen het recht op zelfverdediging willen ontzeggen. Honderden mensen demonstreren in Europese steden en kiezen ongenuanceerd voor de Hamas en keren zich fel tegen Joden in het algemeen, dus ook buiten Israël. Daarbij vergeet men dat de Hamas een terreurorganisatie is, die alleen maar tot doel heeft, Israël totaal te vernietigen. De haat tegen Joden zit zo diep dat men zelfs kinderen op de scholen al leert om Joden te haten.

We hoeven de Bijbel er maar op open te slaan om te weten dat het Midden-Oosten altijd een kruitvat is geweest en dat waarschijnlijk nog lang zal blijven. De tekenen der tijden zien we daar voor onze ogen in vervulling gaan. Europa is in een sneltreinvaart op weg is naar één Europa en alles wordt voorbereid zodat straks de nieuwe leider, waar de Bijbel van spreekt, zal kunnen opstaan. Die leider wordt genoemd de antichrist, die ook wereldwijd geaccepteerd zal worden.

Helaas, slechts weinig mensen beseffen in welk een gevaarlijke tijd we leven en wat de ware betekenis is van deze onrust. Men lijkt vaak geen idee te hebben van het gevaar dat dreigt, uiteindelijk zelfs voor de gehele wereld. Maar ook, voor degenen die de Bijbel kennen, wordt het de hoogste tijd dat wij de feiten onder ogen zien en dat wij tenminste de betekenis van deze reeks crises leren kennen!

Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist een einde maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit.

Christenen die de Bijbel kennen weten dat het feitelijk gaat om de oorlog van de God van de Bijbel en satan de god van deze wereld. Het Midden-Oosten verkeerd momenteel in een dusdanige explosieve situatie dat dit zomaar kan escaleren tot een groot conflict, maar dit scenario is reeds lang geleden door de Bijbelse profeten voorzegd.

Volgens de Bijbel zal het uiteindelijk uitdraaien op een gewapend treffen tussen Israël en Syrië/Hezbollah/Hamas Iran en dit zal het hele Midden-Oosten in brand zal zetten. Momenteel wordt Israël vanuit deze landen al met ongeveer 1000 lange afstandsraketten bedreigd, die samen meer dan 500 ton springstof transporteren kunnen. Zij kunnen in principe elk gebied van de staat Israël bereiken. Dat betekent potentieel een enorm gevaar voor iedere Israëlische burger.

De profeet Jesaja meldt echter in Jesaja 54:17 “dat elk wapen dat tegen Israël gesmeed wordt, niets zal uitrichten”.

Als satans bedoeling: de totale vernietiging van het volk Israël, bijna bereikt is, dan verschijnt aan de hemel het teken van de Zoon des mensen en heeft de wederkomst Jezus plaats op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, waarbij Hij vergezeld zal worden van de hemelse legerscharen, gehuld in witte klederen en op witte paarden. Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren, zal deze berg, door een enorme aardbeving, (Openbaring 16:17-20; Jesaja 24: 19-20), middendoor splijten en een zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen.

Wat betreft de Bijbelse profetieën vallen de puzzelstukjes op dit moment langzaam op hun plaats. De volgende gebeurtenissen zijn mogelijk nu te verwachten:

1. De spanningen in de wereld zullen verder oplopen. De wereld zal zich steeds meer tegen Israël keren, terwijl het land probeert om in een zee van vijanden het hoofd boven water te houden. Het wereldnieuws zal ook worden beheerst door Israël, de islamitische buurlanden, de mogelijke dreiging van een nucleaire jihad en de ene na de andere revolutie in het Midden-Oosten. Daardoor zal de wereldwijde roep om vrede, veiligheid en stabiliteit steeds meer elk ander geluid overstijgen.

De allerbelangrijkste vraag voor een christen wat leeft in deze tijd is, of we al klaar zijn om straks bij de wegname van de gemeente te zijn.

2. Er komt een dag, zonder enige waarschuwing, dat de Heer Jezus Zijn bruid komt halen. Alle kinderen Gods die zich voorbereiden en Jezus boven alles liefhebben, zullen plotseling worden weggenomen van deze aarde. Deze gebeurtenis wordt de wegname genoemd en komt zonder enige waarschuwing. In principe kan de opname op elk moment plaatsvinden.

De wegname zal echter naar verwachting, fungeren als een profetische begin die een reeks gebeurtenissen in gang zet die de Bijbel voor de eindtijd voorzegt.

3. De vorming van een nieuw wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk, zal steeds duidelijker zichtbaar worden. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is waarschijnlijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13). Deze laatste wereldleider dictator zal een zevenjarig vredesverdrag met Israël sluiten, dat voor een kortstondige vrede zal zorgen (Lees Ezechiël 38:8,11; Daniel 9:27; 1 Thessalonicenzen 5:1-2).

Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist een einde maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal worden geroemd als een groot vredestichter. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht hebben: vrede en voorspoed.

4. De antichrist zal op het hoogte punt van zijn macht, op de helft van de 7 jaar van zijn regering, de gelegenheid grijpen om zich in hun tempel te Jeruzalem, als een God te laten vereren, wat absoluut voor de Jood heilig schennis is. (Lees Mat.24: 15 en 2 Thes. 2:4). De Joden zullen zien bedrogen te zijn en daarom massaal vluchten. (Lees Mat. 24:21, 22)

Tegelijk breekt het zwaarste deel van de grote verdrukking aan, waar Jezus over sprak in Mattheüs 24:21.

5. Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan deze verdrukking en de macht van de antichrist, en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen.

Conclusie
De allerbelangrijkste vraag voor een christen wat leeft in deze tijd is, of we al klaar zijn om straks bij de wegname van de gemeente te zijn. Daarvoor moeten we ons voorbereiden, ons heiligen en dagelijks leven in nauwe relatie met Jezus.

Niet alle christenen zijn het met bovenstaande Israël- en eintijdvisie eens. Dominee Henk Fonteyn meent dat liefde voor Israël kan doorschieten. En in deze video vraagt Fonteyn zich af of de Bijbel door gelovigen wordt misbruikt om hun liefde voor Israël te rechtvaardingen. En bekijk ook onderstaand CIP-interview met priester Jos Strengholt:

Auteur Henk Herbold is getrouwd met Diny (foto). De evangelist heeft een eigen website. Neem hier een kijkje en lees meer blogs.


Conflict Israel-Palestijnen
- Israëls eenzame strijd, terwijl de radicale islam oprukt
- Pastor David Zadok blikt terug op rakettenregen in Israël: "Als kerk gingen we door een lastige periode"
- Van der Staaij en Segers over Israëlisch-Palestijns conflict: "Partijen moeten met elkaar om tafel"
- Palestijnse voorganger Munir Kakish roept christenen op om voor vrede te bidden
- Een wapenstilstand is geen haatstilstand
Meer over Conflict Israel-Palestijnen »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Zoals de schrijver van dit artikel het scenario weergeeft zal het mi. ook gaan gebeuren. De profetieën zijn er heel duidelijk over. Laten we bidden dat we klaar zijn voor de grote dag der dagen.

Als Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg met grote kracht en Heerlijkheid, wat een dag, o wat een dag zal dat zijn...

De joden zullen wenen maar ook roepen: Baruch Barach b’shem Adonai

Gans Israël zal dan zalig worden.

Want dan zal Jezus Christus Zijn Geest uitstorten over Zijn beminde volk.

En de wereld?? Hun mond wordt gesnoerd...

Shalom
Vakanties
Hier adverteren?