Ds. W. Silfhout
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 mei 2021 door Jeffrey Schipper

Ds. Silfhout schrikt van coronaboetes voor kerken: "Hopelijk komt het hier niet zo ver"

Dit jaar hebben verschillende kerken in Canada forse boetes gekregen vanwege het overtreden van de coronaregels, merkt ds. W. Silfhout op. "De boetes werden opgelegd, nadat het verbod om diensten met bezoekers te beleggen, tevergeefs bij de rechter werd aangevochten. De kerken ervaren het verbod als een vorm van discriminatie, zelfs als een begin van christenvervolging", schrijft de emerituspredikant in De Saambinder, het kerkelijkorgaan van de Gereformeerde Gemeenten.

De GerGem-predikant merkt op dat de situatie in Canada niet te vergelijken is met Nederland, maar constateert wel dat de godsdienstvrijheid onder druk staat. "Degenen die pleiten om die vrijheid ondergeschikt te maken aan het tot nieuwe godsdienst verheven gelijkheidsbeginsel, moeten zich daarin niet gesteund weten door kerkelijke stappen die niet strikt nodig zijn. (...) Het overgrote deel van Nederland heeft helaas afgerekend met het christelijk geloof. Er treedt een generatie aan, die daar werkelijk niets meer mee heeft. Als God het niet verhoedt, zal dat ook tot uitdrukking komen in een snel slinkend begrip voor hen die zich in hun leven willen laten leiden door Gods heilzame inzettingen. Het zal gevolgen hebben voor het grondrecht van de vrijheid van godsdienst."

"De overheid kan de grondwettelijke vrijheid van godsdienst nu alleen nog beperken. Het is niet te hopen dat zij daarin zover gaat als in Canada. Het wordt niet alleen anders als de vrijheid van godsdienst ondergeschikt wordt gemaakt aan het gelijkheidsbeginsel, zoals zovelen vinden dat zou moeten, maar vooral ook als het gelijkheidsbeginsel als het ware tot een nieuwe godsdienst wordt verheven. Dan is er geen plaats meer voor artikel 6 van de Grondwet, waarin de vrijheid van godsdienst is geregeld. De eigen positie van de kerk in de samenleving zal dan niet meer worden erkend. Geloven is dan iets uitsluitend voor de privésfeer."

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Ik ben blij met deze wakkere dominee!