Willem Schutte
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 mei 2021 door Willem Schutte

Is het Bijbelvers over echtscheiding in Mattheüs 19 vervalst door Erasmus?

Willem Lingeman beweerde in een video-interview met CIP.nl dat de uitzondering die Jezus maakt voor hoererij in Zijn verbod op echtscheiding door de man (Mattheüs 19:9) zijn oorsprong vindt in een vervalsing door Erasmus van de grondtekst.

De oorspronkelijke tekst zou, aldus Lingeman, het tegenovergestelde hebben beweerd, dus dat vreemdgaan géén reden was voor echtscheiding. Echter, de meeste moderne Bijbelvertalingen zijn niet gebaseerd op het werk van Erasmus, maar op de Novum Testamentum Graece (NTG). Deze bevat de tekst van het Nieuwe Testament in zijn oorspronkelijke taal, het Koine Grieks, en is gebaseerd op zo’n 6000 handgeschreven kopieën van het Nieuwe Testament uit de eerste eeuwen na Christus. Via een methodische aanpak wordt uit al deze manuscripten de oorspronkelijke tekst gereconstrueerd. Bij dit proces zijn vele Bijbelgeleerden betrokken. Omdat er steeds nieuwe manuscripten worden ontdekt worden er regelmatig nieuwe edities uitgegeven waarin kleine veranderingen zijn doorgevoerd.

Moderne Bijbelvertalers zijn dus niet blijven hangen bij het werk van Erasmus uit de 16e eeuw, en de vele Bijbelgeleerden die zijn betrokken bij de bestudering van de oorspronkelijke manuscripten hebben zeker niet collectief over het hoofd gezien dat Jezus in Mattheüs 19:9 precies het tegenovergestelde beweert over echtscheiding bij hoererij dan wat er in de moderne Bijbels staat. Er is dus geen enkele reden om te denken dat Jezus’ woorden hierover onjuist staan weergegeven in onze Bijbels.

Lingeman haalt ook de passage aan in Mattheüs 1:18-23 waarin Jozef overweegt Maria, met wie hij ondertrouwd is, te verlaten. Lingeman zegt terecht dat als twee mensen met elkaar zijn ondertrouwd, ze voor de Joodse wet al aan elkaar zijn verbonden. De straf op overspel is ook gelijk voor een getrouwde en voor een ondertrouwde vrouw (Deuteronomium 22:22-23).

Desondanks zegt Mattheüs dat Jozefs voornemen om in stilte van Maria te scheiden en haar zo niet in opspraak te brengen laat zien dat hij een rechtschapen man is. Een engel vertelt hem hierna in een droom dat hij niet bang hoeft te zijn om Maria tot vrouw te nemen, omdat zij zwanger is geraakt door de Heilige Geest, niet door een man. Jozef is dus volgens Mattheüs rechtschapen, terwijl hij voornemens is van Maria te scheiden vanwege vermeend overspel. Dit is in overeenstemming met de uitzondering die Jezus maakt voor scheiden bij hoererij.

Bovenstaand artikel is aangeleverd door CIP-lezer Willem Schutte.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen