Ds. J. M. J. Kieviet
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

20 mei 2021 door Jeffrey Schipper

Historicus herkent zich niet in "grote woorden" CGK-predikant over Afscheiding

"Als historicus heb ik er grote moeite mee om een historische gebeurtenis als de Afscheiding failliet te verklaren vanuit de situatie van nu", stelt dr. Harm Veldman in het Reformatorisch Dagblad. Onlangs verklaarde ds. J. M. J. Kieviet (foto) de Afscheiding failliet. Veldman, hij promoveerde op de ‘vader van de Afscheiding’ ds. Hendrik de Cock, herkent zich niet in de "grote woorden" van de CGK-predikant.

Het in theologische kring veelbesproken artikel uit het blad Protestants Nederland van ds. Kieviet is gebaseerd op de Afscheiding van 1834. De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van de 19e eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. Onder andere de Christelijke Gereformeerde Kerken, waar ds. Kieviet onderdeel van uitmaakt, kwamen hieruit voort. Bezwaarden vonden dat de gereformeerde belijdenis niet meer in de praktijk functioneerde en de Nederlandse Hervormde Kerk 'niet de ware, maar de valsche kerk' (citaat uit de Acte van de Afscheiding, red) is.

Kieviet constateert dat het beginsel van de Afscheiding nauwelijks meer doorklinkt vandaag de dag. 'Het brengt me tot de ernstige conclusie dat dit het faillissement van de Afscheiding betekent. En tevens dat de bestaansgrond en -reden van de kerken die dit betreft er niet meer is. Wat een kleine 200 jaar geleden werd verweten aan de Hervormde Kerk, namelijk een valse kerk te zijn, geldt - gemeten naar de maatstaven van de Afscheiding - nu die kerken zelf!'

Veldman mist in zijn betoog "dat de Afscheiding een breed vertakte beweging was in het land; het was niet zomaar een Ulrums zaakje. Bovendien miskent het woord faillissement de Schriftgetrouwheid, Bijbelvastheid en confessionaliteit die nog zijn overgebleven onder hen die gereformeerd willen zijn, ook al zitten ze in verschillende kerkgenootschappen. Hoe verdeeld we ook zijn, we zijn geroepen als gereformeerden elkaar weer op te zoeken", aldus de historicus in het RD.

Ds. J. A. W. Verhoeven, voorzitter van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, noemt de uitspraken van Kieviet "opmerkelijk". "De vraag om ons, met broeder Kieviet, erop te bezinnen of de Afscheiding een vergissing geweest is, gaat erg ver", voegt ds. J. J. van Eckeveld, emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten toe.

Lees ook: Kerkelijke verdeeldheid: CGK-predikant steekt hand in eigen boezem.

Reacties

K
Hoe verdeeld we ook zijn, we zijn geroepen als gereformeerden elkaar weer op te zoeken", aldus de historicus in het RD.

Maar ben je PKN, rooms-katholiek, evangelisch of van een oosters-orthodoxe variant, dan doe je niet mee? En dat heet dan "bijbelvast"? Een klein clubje wat zich afscheid van de rest, dat zou dan het lichaam van Christus vormen?Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen