kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 mei 2021 door Jeffrey Schipper

Waarom faciliteerde Jezus zijn eigen dood voor onze zonden?

"Jezus kon ervoor kiezen om zijn Goddelijke kracht te gebruiken om te voorkomen dat Hij gekruisigd werd, maar hij koos daar niet voor. Hij faciliteerde zijn eigen dood voor onze zonden. Denken wij dan niet te negatief over zelfmoord?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Je probeert twee zaken op één lijn te brengen die zich onmogelijk laten verenigen, namelijk het karakter van Jezus’ kruisdood en de waardering van suïcide. Dat over het laatste (onder ons) verschillend wordt gedacht en geoordeeld zonder altijd voldoende rekening te houden met wat vooraf ging, zal waar zijn. Maar het gaat te ver om in het sterven van Jezus aanleiding te zien om in ieder geval minder negatief te oordelen over zelfdoding. Als je dat toch doet, vergelijk je twee categorieën met elkaar die elkaar zelfs in de verste verte niet raken.

Als je Jezus verantwoordelijk stelt voor Zijn eigen dood omdat Hij, almachtig als Hij was anders had kunnen kiezen, neem je de verantwoordelijkheid daarvoor weg bij Judas, Anna, Kajafas, Pilatus en vele anderen. Je hebt gelijk als je zegt dat Jezus kon verhinderen dat Hij werd gedood. Als Hij Zijn macht had getoond was er veel meer gebeurd dan dat de soldaten, die Jezus kwamen arresteren, terugdeinsden en achterover op de grond vielen toen Jezus heel even de sluier van Zijn Godheid oplichtte (Joh. 18:9).

Dat Hij verder tijdens Zijn arrestatie en de rechtsgang die tot Zijn dood leidde Zijn majesteit verborgen heeft en alles heeft laten gebeuren wat er met Hem moest (!) gebeuren, maakt Hem niet tot een zelfmoordenaar, maar toont Zijn grote gewilligheid om de weg van het offer te gaan. Het ene offer dat alleen de zonden der wereld wegneemt. Het laat zien Zijn onmetelijke liefde tot Zijn Vader om in de weg van het offer aan Zijn Vader te geven wat wij mensen Hem ontnomen hadden: Zijn eer, Zijn recht. Het laat ook zien Zijn peilloos diepe liefde voor allen die met hun schuld tot dit offer de toevlucht nemen om er een volkomen verzoening voor al hun zonden te ontvangen."

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen