GKv-NGK
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

14 mei 2021 door Redactie

Kerkelijke tucht compleet herschreven in nieuwe kerkorde GKv-NGK

Het hoofdstuk over de kerkelijke tucht in de concept-kerkorde van de 'fusiekerk' NKG-GKv is compleet herschreven. De insteek is positiever geworden, het hoofdstuk is beter ingebed in de rest van de kerkorde en de gemeente heeft er een prominentere plek in gekregen. ‘Tucht is nu veel sterker verbonden met omzien naar elkaar’, stellen de initiatiefnemers op de site Onderwegnaar1kerk.nl. Deze aanpassing illustreert dat voor de werkgroep die de tekst schreef en voor de regiegroep die ermee instemde, de nieuw voorgestelde kerkorde niet in beton gegoten is.

WTK-lid ds. Menko Biewenga: "Tucht is in de kerk een beladen woord. Natuurlijk kun je best uitleggen wat tucht is en dat het doel ervan positief is, maar desondanks blijft het voor mensen beladen voelen. En juist het feit dat je het telkens moet uitleggen, maakt het minder geschikt als term in een kerkorde." Daarom, zegt het rapport, "starten we positief: de inzet is om de gemeente en haar leden bij Christus te bewaren. De tucht betekent enkel dat we dit serieus nemen: wanneer iemand wegloopt van de Herder, zal Hij dat niet zonder zorg aanzien, en dus mogen wij evenmin de andere kant op kijken."

Naast die positievere invalshoek noemt WTK-lid ds. Kornelis Harmannij een tweede verandering ten opzichte van de eerdere versie. "We hebben de kerkelijke tucht nu in het grotere kader van het kerkelijk toezicht gezet, dat ook elders in de kerkorde ter sprake komt, vooral als taak van de ouderlingen. Daardoor staat dit hoofdstuk niet langer los van de rest van de kerkorde, maar is het nu meer geïntegreerd in de kerkorde als geheel. We hopen dat de tucht zo ook beter wordt geïntegreerd in het geheel van het gemeentelijk leven."

Daardoor, en dat is een derde verandering, krijgt de tucht ook een bredere opzet dan in de vorige versie. "Niet langer staat de kerkenraad centraal als het om tucht gaat, maar de gemeente en de ouderling komen veel meer in beeld", aldus het rapport. De rol van de ouderling, voordat de kerkenraad betrokken wordt bij een ernstige afdwaling in leer of leven, krijgt meer reliëf, net als de gemeente. "Het informeren van de gemeente is naar onze overtuiging in deze tijd een effectiever middel dan de ontzegging van het avondmaal. Het mag daarom prominenter in beeld komen en staat nu meer voorop dan in de vorige versie."

Volgens Biewenga sluit dat goed aan bij Jezus’ onderwijs in Matteüs 18, "en dan nadrukkelijk het gehele hoofdstuk en niet alleen de verzen 15-17 waar vaak alleen maar naar wordt verwezen." Harmannij: "Daarin gaat het niet over afhouding van het avondmaal, maar over: zeg het de gemeente. Dat informeren van de gemeente, met inachtneming van alle zorgvuldigheidsregels die daarbij nodig zijn, benoemt bovendien het gevoelige punt voor betrokkene: de gemeente krijgt het te weten!"

In 2017 was het 50 jaar geleden dat de NGK ontstonden na een scheuring binnen de GKv. Een regiegroep begeleidt het eenwordingsproces. Het streven is dat de twee kerkverbanden in 2023 zijn gefuseerd. Zie ook: Waarom de NGK en GKv 50 jaar na pijnlijke echtscheiding weer bij elkaar komen.

Lees hier meer op de website Onderwegnaar1kerk.nl.

Reacties

Heel goed om negatieve associaties bij het woord ‘tucht’ weg te nemen, en meer te benadrukken dat het gaat om elkaar de juiste weg wijzen en, zo nodig, terugbrengen en weer op weg helpen en verder begeleiden, dus omzien naar elkaar in liefde en waarheid. Tucht is heilzaam en onmisbaar! Zie

https://stichting-promise.nl/categorieen/45-christelijke-medische-ethiek/813-tucht-is-heilzaam-en-onmisbaar

J
GKv-NGK? WTK? Goed, ik kom niet uit dit soort kringen, maar voor mij als buitenstaander is dit voor mij abracadabra, ofwel tale Kanaans, meer voor ingewijden. Trouwens, waarom zou je de kerkelijke tucht herschrijven als dit gebaseerd is op de bijbel? Is de bijbel dan veranderd of herschreven?
K
@Joop Fennis:

GKv: Gereformeerde kerk vrijgemaakt.

NGK: Nederlands Gereformeerde Kerk

Beiden zitten in een fusie-proces om één kerk te gaan vormen. Beide kerkorden zeggen iets (in praktische zin) over de tucht. Daar staat dus niet precies het zelfde en wat er staat, gaat verder dan het advies van Paulus om bepaalde mensen uit de gemeente te verwijderen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen