Ds. A. T. Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 april 2021 door Jeffrey Schipper

'In onze gemeenten wordt vaak wat negatief over gebedsgenezing gesproken'

"In onze gemeenten wordt vaak wat negatief over gebedsgenezing gesproken. Er worden dan argumenten genoemd zoals: 'God geneest een mens op Zijn tijd, dus is niet afhankelijk van zo’n dienst. In de Bijbel werd ook geen campagne gevoerd voordat de apostelen mensen genazen.' Maar wat als de HEERE wel zo’n genezings dienst wil gebruiken om iemand te genezen en wij hebben altijd gemeend dat gebedsgenezingdiensten verkeerd zouden zijn?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Heeft God de kracht om vandaag te doen wat Hij deed door middel van Jezus en de apostelen, of via Elia en Eliza, of door Mozes?", vraagt ds. A. T. Vergunst zichzelf af. "Daar mag geen twijfel over bestaan. De HEERE God is Dezelfde die Hij altijd was. Maar het is ook duidelijk dat God niet altijd doet wat Hij kan. Natuurlijk kan Hij iedere gelovige in Christus terstond opwekken zoals Hij met Lazarus deed. Maar het is duidelijk dat dit niet Gods bedoeling of doel is. Ook laat Hij mensen in de wereld geboren worden en leven die hun hele leven een lichamelijke of mentale beperking hebben. 

Bijbelstudie maakt duidelijk dat wonderen eigenlijk heel zeldzaam zijn. Om precies te zijn: er zijn drie periodes waarin de Heere zich openbaarde door middel van wonderen (in de tijd van Mozes, de tijd van Elia en Eliza en in de tijd van Jezus en Zijn apostelen). Buiten die perioden lezen we weinig van wonderen. Er kwam zelfs een moment dat de gave van wonderen van Paulus werd afgenomen. God had dus een doel met wonderen en dat doel was hoofdzakelijk om de (nieuwe) boodschapper en zijn boodschap gezag te geven.

Wat we dus kunnen leren is dat het niet Gods normale patroon is om mensen die ziek zijn te genezen, althans niet in dit leven. We weten dat in het hiernamaals God alle tranen zal afwissen en dat zal ook betekenen dat alles wat tranen veroorzaakt voor eeuwig weggenomen wordt. De wonderen in de Schrift hebben dan ook een eschatologisch perspectief. Met deze uitleg wil ik je bewaren voor overspannen verwachtingen. De Heere Jezus sprak in Joh. 8:32: “En de waarheid zal u vrijmaken.” Die woorden mogen ook zeker in jouw geval toegepast worden.

Vrienden brachten een man op z’n bed door het dak heen naar de Heere Jezus (Markus 2:1-12). Heel bewust vergeeft de Heere Jezus eerst de zonden van deze man. Pas daarna heelt Hij hem lichamelijk. Waarom die volgorde? Het is omdat het genezen van het lichaam maar een tijdelijke vreugde brengt. Het meest belangrijke is toch dat onze zonden verzoend zijn in het bloed van de Heere Jezus en dat ons hart vernieuwt is door Zijn Geest. Als je dat ten deel mag zijn, wat ben je dan gelukkig, zelfs als moet je door dit leven nog tobben met je lichamelijke beperking. Weet dat de Heere ook daar Zijn doel mee heeft", aldus de predikant uit de Gereformeerde Gemeenten.

Lees ook het CIP-interview met ds. A. T. Vergunst: "Ik vroeg God waarom Hij ons zoveel pijn deed".

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

P
"Er kwam zelfs een moment dat de gave van wonderen van Paulus werd afgenomen"... O, ja? Wanneer dan? Wonderen zeldzaam? Jezus deed aan de lopende band wonderen. In feite wordt er in de evangeliën maar een beperkt aantal dagen beschreven. Hij zei vervolgens dat wonderen de gelovigen als tekenen zouden volgen. Als dat nu te weinig gebeurt, moeten we de oorzaak bij onszelf als christenen zoeken en niet ervan maken dat God van gedachten veranderd is. Maar bij de Gergem staat de eigen theologie helaas voorop.
Ik betreur het zeer, dat sommige predikanten in hun interpretatie nogal een domper kunnen leggen op de woorden van Jezus... het sprankelende, het verfrissende van het levende water wordt dan behoorlijk geweld aan gedaan, vertroebeld. Het moet helaas onder hun pet kunnen passen allemaal en voor mij is die pet vaak wat te klein, te karig, te ongelovig missch ook. Zou de Heer daarom geen wonderen kunnen doen in bepaalde kringen??? Wees als de kinderen en laat de woorden v.d. Heer heel en fris en aanvaard ze met blijdschap!
Inderdaad: “Het meest belangrijke is toch dat onze zonden verzoend zijn in het bloed van de Heere Jezus en dat ons hart vernieuwd is door Zijn Geest”. En inderdaad: “We weten dat in het hiernamaals God alle tranen zal afwissen”.

Maar als liefhebbende hemelse Vader wil God ook al in dit leven Zijn kinderen die geestelijk, psychisch en lichamelijk ziek zijn, genezen door de kracht van de Heilige Geest. Maar Hij vraagt wel dat wij breken met de zonde en een toegewijd leven willen leiden tot Zijn eer. Dat geeft hemels geluk op aarde.

Toon meer reacties (15)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen