Jaap Bönker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

04 mei 2021 door Jaap Bönker

Gods verbond met Israël: een blinde vlek in kerkelijk Nederland?

De laatste maanden lees ik op onder andere CIP.nl allemaal artikelen over corona (hoe erg het ook kan zijn), maar ik lees ook over allerlei toekomstgedachten en dergelijke. Ook lees ik over ontwikkelingen in gemeente, zoals Mozaiek318, de Doorbrekers e.a. Maar op de websites van diverse nieuw komende gemeenten lees ik niets over Gods verbond met Israël en dat benauwd mij. Gaat het dan alleen over ik en mij, of heeft God een plan met de wereld, met jou en mij, door Israël.

Het Verbond (Exodus 19) is wel degelijk gesloten (een eeuwigdurend verbond) met dat volk en niet, in eerste instantie, met een kerk ergens in Nederland. Het kwalijke vind ik dat er allerlei onderwijs aan vast zit, dat niet verbonden is aan het plan dat de Eeuwige heeft met de wereld door Israël heen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament (slechte woorden) worden van elkaar gescheiden (dat is het gevolg van slechte woorden). Het lijkt erop dat we niet meelezen vanuit Genesis 1, maar meer vanuit de evangeliën en brieven van Paulus (die zich als orthodoxe Jood inzicht krijgt in Jezus) maar zich waarschijnlijk niet kan vinden in de moderne invulkunst van diverse gemeenten. Jezus gaf zelf aan dat de Torah, de Psalmen, de Geschriften en de Profeten, spreken over Hem (o.a. Lukas 24). Dat moet mensen toch aan het denken zetten! Wat is je startpunt? Dat geldt dus ook voor nieuw ontspringende gemeenten en bewegingen, die zeer gefocust zijn op alleen het Nieuwe Testament en niet de basis, de Torah. Genezing, muziek en gezang, entertainment, emotie, psychologie en andere zaken.

Het gaat om de Bijbelse basis, wat is Gods plan met en door Israël heen? Dat is het startpunt. In Abraham, Isaäk en Jakob, en de beloften aan Ishmaël, vormen de basis. Daar in het Midden-Oosten, begint alles. Wij in Nederland (heidenen/gojim) dienen onze plaats te weten, naast Israël en daar onze theologie uit te halen.
Dat geeft basis en structuur. Natuurlijk begrijp ik de gedachten van de nieuwe ontwikkelingen van die gemeenten ze willen dat mensen zich binden aan Jezus, maar verlies dan niet de oorsprong uit het oog.

Vanuit Comité Gemeentehulp Israël steunen we juist die Joods Messiaanse en Arabische Gemeenten in Israël die Gods plan zien door het verbond met Israël heen. Mij n oproep is voor gemeenten: zoek de roots weer op vanuit Genesis 15; 17; Exodus 19 voor jullie ontwikkeling.

Wij (CGI-holland) zijn bereid daarbij te helpen.

Jaap Bönker is directeur van Comité Gemeentehulp Israël.

Reacties

Gods eeuwige verbond met de mensheid was er al in Genesis (3:15) toen Hij de komst van de enige Redder, Jezus Christus, aankondigde. En Abraham (die geen Jood was) is volgens Gal. 3 de vader van allen die Jezus als Verlosser hebben aanvaard, dus niet alleen vader van de Israëlieten. Het ware nageslacht ontstaat niet door natuurlijke afstamming (Rom.9: 6b t/m 8), maar door geestelijke afstamming, namelijk door persoonlijk geloof in Jezus Christus, de Drager van alle beloften van God. In Jezus zijn al Gods beloften ja en amen (2 Cor. 1:20
Precies. Dat is ook het probleem van Yachad (GKV). Daardoor krijgt zij geen voet aan de grond, want het ontbreekt gewoon aan (bijzondere) liefde voor het Joodse volk. Kenmerkend is dat voor de gereformeerde kerken, die nog vastzitten aan de vervangingsleer en zeggen dat er geen beloften meer zijn voor Israël (het joodse volk), en dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen.
J
Alles goed en wel, maar de ware wortel is toch echt Jezus Christus, en niet het volk Israel. Zonder Hem geen redding, verzoening en heerlijkheid. Dit artikel suggereert dat je het verbond van God met Israel heel serieus moet nemen, en er ook een zeer grote nadruk op moet leggen, anders kom je tekort. Ooit zal 'gans Israel' behouden worden (Rom 11). Maar hoe gaan wij, 'heidenen' daar vorm aan geven? Door Rom 11:11 serieus te nemen misschien?
Toon meer reacties (5)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen