Carlos Damianos
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

29 april 2021 door Dirk van Genderen | One for Israel

Christen-Arabier vertelt in Israël aan Joden over Jezus

Carlos Damianos, een Israëlische Arabier uit Haifa, in het noordwesten van Israël, stapte op een tafel met een microfoon in zijn hand en begon over Jezus te spreken. Dat gebeurde in de multiculturele wijk Wadi NisNas, op de Feestdag van de Feestdagen voor de drie grote religies: jodendom, christendom en islam. Er zijn op die feestdag altijd wel mensen die gebruik maken van de gelegenheid om een boodschap door te geven.

Eén van hen was dit jaar Carlos Damianos. Hij wist zich door de Heilige Geest aangespoord om het woord te nemen. Hij sprak over de Messias op een manier die de aanwezige Joden konden begrijpen en smeekte hen om Jeshua als hun Heere en Redder te accepteren.

Ik geef u een uitgebreide samenvatting van zijn toespraak, waarin hij verwees naar voor Joden ‘bekende’ namen.

Het Sinaï-verbond veroordeelt ons. Het beoordeelt ons! Omdat niemand aan die wetten kan voldoen.

‘Mozes. De meest gerespecteerde profeet in de Bijbel. Toen Mozes de Egyptenaar doodde, vroeg iemand hem: “Wie ben jij? Ga je me vermoorden zoals je gisteren die Egyptenaar hebt vermoord?” Daarna rende Mozes veertig jaar weg. Ze wezen Mozes af, maar hij werd wel de leider van het hele Joodse volk.

Jozef. Ze verkochten Jozef, maar hij werd niet alleen de leider van de Egyptenaren, maar ook de redder van vele volken. Broeders en zusters, dit beeld komt ook in onze dagen door de geschiedenis heen terug.

Jezus. Jeshua, die vandaag “Yeshu” wordt genoemd (deze naam wordt gebruikt als een vloek: Mogen Zijn naam en herinnering voor altijd uitgewist worden) is Jezus de Messias! Hij is de Zoon van God Die door jullie wordt afgewezen. Hij is al 2000 jaar afgewezen. En vandaag is wat ons als volk verenigt, dat we allemaal tegen Jezus zijn!
We hebben Jezus verkocht. Maar Jezus is als Jozef. Hij is onze Redder. Hij is onze zegen! En de tien broers, die naar Egypte gingen om van de dood gered te worden, waren geschokt toen ze zagen dat de persoon die voor hen stond hun broer was die ze jaren geleden verkochten – Jozef. En de dag zal komen, dat Jezus de Messias voor het hele huis van Israël zal worden geopenbaard.

Laat u niet ‘betrappen’ zoals de broers van Jozef! Zodat u zich niet zult schamen op de Dag van het Oordeel. Vertrouw op Jezus, zodat u niet betrapt wordt. Omdat er nu genade is, zullen allen die in Hem geloven, worden gered. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal worden gered op grond van het bloed dat voor ons aan het kruis is vergoten.

Het is tijd om niet langer halsstarrig te zijn zoals de Bijbel ons heeft beschreven! Laten we ons hart, onze houding, veranderen, en terugkeren naar de God van onze vaderen.

Broeders en zusters, ik smeek u om het Nieuwe Verbond – het Nieuwe Testament – te lezen. De profeet Jeremia zei dat God een nieuw verbond zou sluiten, dat anders zou zijn dan het oude verbond. Het Sinaï-verbond veroordeelt ons. Het beoordeelt ons! Omdat niemand aan die wetten kan voldoen. Het nieuwe verbond werd geschonken door Gods genade. Een geschenk dat we niet verdienden. Het eerste verbond werd op de Sinaï gesloten en was geschreven in bloed, maar in het bloed van dieren. Het Nieuwe Verbond moest ook in bloed worden geschreven – niet het bloed van dieren, maar het bloed van de Messias, de Zoon van God – omdat we door Zijn bloed kinderen van God kunnen worden. En dit is niet alleen voor Joodse mensen, maar ook voor heidenen!

Vandaag breng ik goed nieuws. Vrienden, broeders, we leven hier allemaal en we staan voor dezelfde toekomst, maar het goede nieuws is dat we door dit bloed dat aan het kruis werd vergoten, Gods belofte aan onze vaderen kunnen ontvangen en de status van zijn kinderen kunnen ontvangen en Gods Geest kunnen ontvangen zoals Ezechiël de profeet beloofde.
We worden geaccepteerd door geloof. Beste broeders en zusters, kom, door Jezus hebben we eeuwig leven en vrede met God. Niet om religieus te zijn, maar om een levende relatie met God te hebben. Ik vraag u niet om religieus te worden – alleen om u te bekeren!

Bekijk de profetieën voor jezelf en keer terug naar de God van je vaderen. Stel uw vertrouwen in Zijn offer voor u, in Hem Die 2000 jaar geleden aan het kruis werd gedood, en dan zult u vergeving voor uw zonden ontvangen en ook de status van Gods kind. Geef Hem een kans – Hij is al 2000 jaar naar u op zoek! Verhard uw hart niet en kom niet in opstand tegen Hem zoals onze vaderen deden.

Een Joodse man riep het uit: ‘Ik voel mijn hart branden van vuur! Wat kunnen we doen om al het onrecht dat we Jeshua hebben aangedaan te herstellen?’

Kijk naar de profetieën zodat je de zegen kunt ingaan waar de aartsvaders naar verlangden. Ze verlangden naar deze zegen: de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Dus dit Verbond is aan jou en aan je kinderen gegeven door de Heilige Geest Die werd gegeven nadat Yeshua Zichzelf aan het kruis gaf en opstond op de derde dag.
Vandaag breng ik goed nieuws in Zijn naam. Verhard uw hart niet! Kom niet in opstand tegen Hem! Het is tijd om niet langer halsstarrig te zijn zoals de Bijbel ons heeft beschreven! Laten we ons hart, onze houding, veranderen, en terugkeren naar de God van onze vaderen.’

Vele aanwezigen werden geraakt door de boodschap van Damianos. Verschillende van hen kwamen ter plekke tot geloof in Jeshua, onder wie een prominent lid van de plaatselijke synagoge.
Een Joodse man riep het uit: ‘Ik voel mijn hart branden van vuur! Wat kunnen we doen om al het onrecht dat we Jeshua hebben aangedaan te herstellen?’

Bovenstaand artikel verscheen via One for Israël in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Reacties

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen