Prof. dr. M. J. Paul
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

20 april 2021 door Jeffrey Schipper

'Ik heb geprobeerd om uit mijn lichaam te treden'

"Ik heb een poosje geprobeerd om uit mijn lichaam te treden. Dit is nooit echt gelukt, hoewel ik één keer in een raar soort zweverige toestand terechtkwam. Hier ben ik toen zo van geschrokken dat ik ermee ben gestopt. Als gevolg hiervan heb ik een aantal jaar lang, ook nadat ik tot bekering kwam, te kampen gehad met nachtmerries en angsten. Uiteindelijk heeft God me hiervan bevrijd. Nu, jaren later, vraag ik mij af hoeveel invloed deze ervaring nog kan hebben. Wij hebben veel last van onrust in ons gezin vanwege probleemgedrag van één van onze kinderen. Zou het probleemgedrag een gevolg kunnen zijn van mijn experimenten in mijn tienerjaren?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam (ook wel ‘ziel’ genoemd), uit het lichaam zou treden", merkt prof. dr. M. J. Paul (foto) op. "De ‘ziel’ zou het lichaam verlaten en bewust door verschillende aardse en astrale dimensies ‘reizen’. Dit verschijnsel is bekend vanuit de occulte wereld. Ik ken iemand die voordat zij christen werd op die manier met anderen kon communiceren.

Het gedrag van een van de kinderen (blijkbaar niet van allen) is heel zorgelijk. Op zich zijn er meer mogelijkheden die de achtergrond kunnen vormen van dit gedrag, zoals het overnemen van spottende woorden van andere kinderen op school of in de buurt. Maar ik heb de indruk dat er meer aan de hand is door de aanduiding ‘probleemgedrag’."

De hoogleraar vraagt de vragensteller naar de motivatie van de uittredingspogingen, hoe hij of zij weet dat de nachtmerries en angsten hiermee te maken hadden en in hoeverre de vragensteller door gebed helemaal is bevrijd. Die duidelijkheid heeft prof. dr. Paul nodig om de vragensteller op weg te helpen. "In zijn algemeenheid: als er vergeving en bevrijding van het verkeerde uit het verleden hebben plaatsgevonden, is het niet aannemelijk dat een van de kinderen nog steeds de consequenties van een verkeerde daad uit het verleden draagt."

Paul geeft de vragensteller de tip mee om hierover door te spreken met een predikant of pastoraal werker.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

Zijn er predikanten of pastoraal werkers die dit herkennen en weten hoe hiermee om te gaan?

Ik betwijfel het, maar nodig is het wel! Onze strijd is tegen overheden in de geestelijke gewesten en weinig christenen lijken dit te beseffen. De vijand zorgt ervoor dat we elkaar als concurrent zien en onze pijlen op elkaar richten ipv op hem.
Als je je tot de Heer bekeerd hebt dan moet je het ook met Hem alleen doen, d.w.z. ga met alles, wat niet goed is of waarvan je je af vraagt of het wel van de Heer is, naar de Heer toe en vraag Hem je van die zaken te verlossen/reinigen (evt. vergeving vragen indien nodig), maar vraag dan tevens ook om je te vervullen met Zijn Geest, opdat overal waar iets onreins weggaat, die plek wordt opgevuld met Zijn Heilige Geest, opdat daar weer niet iets onreins die plek zou kunnen vullen (mijn logica). Ik ben zo al van veel ellende blijvend verlost.
2. Bid uiteraard ook voor je kind(eren) en vraag de Heer ook voor hen om ze te reinigen/verlossen van wat niet van Hem is en ze te vervullen met Zijn Geest. Vraag ookom bescherming voor je kinderen, jezelf. Ik vroeg zelfs om mijn hele huis, kamer te reinigen en te vullen met Zijn Heilige Geest en Zijn engelen.2 Korintiërs 10:5 - HSV

wij breken [valse] redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om [die te brengen] tot de gehoorzaamheid aan Christus,
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen