SGP
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 april 2021 door Redactie

SGP-jongeren zetten vrouwenstandpunt opnieuw op de agenda

Zaterdag 17 april vindt het voorjaarscongres van SGP-jongeren. Vanwege de coronamaatregelen zal het congres dit jaar grotendeels digitaal plaatsvinden. Wel konden er zoals altijd vooraf moties worden ingediend. Opvallend detail daarbij: er zijn maar liefst drie moties ingediend over de positie van vrouwen binnen de partij.

Tijdens het voorjaarscongres zal Arie Rijneveld aftreden als landelijke voorzitter van SGP-jongeren. Zijn plaats zal tijdelijk worden ingenomen door Leander Tramper. Hij zal de functie vervullen totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Opvallender aan het voorjaarscongres is misschien wel dat er drie verschillende moties zijn ingediend over de rol van vrouwen binnen de SGP.

Zo pleit Jurian van der Ree, raadslid SGP/ChristenUnie in Goes, voor het openstellen van kieslijsten voor vrouwen. In de motie valt onder meer te lezen dat er op dit moment geen recht wordt gedaan aan de sentimenten in de achterban ‘die graag meer ruimte zouden zien voor vrouwen in politieke functies’. Omdat SGP-jongeren in de positie zijn om stelling te nemen in het debat verzoekt Van der Ree in zijn motie om ‘er bij de moederpartij op aan te dringen bij komende verkiezingen, te beginnen met lokale verkiezingen, open te staan voor geschikte vrouwen op de kieslijsten.’ Naast van der Ree, ondertekenden nog elf leden van SGP-jongeren de motie.

"Er is geen Bijbelse grond voor het uitsluiten van vrouwen uit politieke functies."

Ook Willeke Hoogendoorn heeft een motie ingediend met het verzoek aan SGP-jongeren om uit te spreken dat ze niet tegen politieke functies voor vrouwen zijn. ‘Er is geen Bijbelse grond voor het uitsluiten van vrouwen uit politieke functies en vrouwen hebben in de Bijbel vaak een opvallend prominente rol’, schrijft ze in de motie. Vrouwen in de politiek is volgens Hoogendoorn mede van belang vanwege ‘de vertegenwoordiging van vrouwen op specifieke thema’s, zoals vraagstukken rond het levensbegin en prostitutie’. Deze motie is in totaal elf keer ondertekend.

Tot slot is er nog een motie van Lianne Ruitenbeek die het iets voorzichtiger verwoordt. Zij verzoekt het bestuur in haar motie om ‘meer gesprek en bezinning over dit onderwerp te faciliteren binnen de organisatie, om te zoeken naar wegen die recht doen aan de verschillende sentimenten die leven binnen de organisatie ten aanzien van het vrouwenstandpunt’.

Vrouwen binnen de SGP
Er heerst nog steeds veel verdeeldheid binnen de SGP en de achterban van de politieke partij over de positie van vrouwen. Een groeiend deel van de achterban vindt dat vrouwen een politieke functie moeten kunnen vervullen. Tot dusver heeft het hoofdbestuur daar, wat de kieslijst van de landelijke verkiezingen betreft, niet aan toegegeven. Ook bij de recente verkiezingen stonden er geen vrouwen op de lijst.

Binnen het hoofdbestuur van de SGP is men nog zeer terughoudend.

In 2014 werd Lilian Janse als eerste vrouw ooit raadslid namens de SGP. Ze nam zitting in de gemeenteraad van Vlissingen. Ook Paula Schot is inmiddels een bekend gezicht binnen SGP-kringen. Ze deed als lijsttrekker van SGP Amsterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen maar wist daarbij geen zetel te behalen. Nadat ze geruime tijd als fractiemedewerker van de SGP in Gouda werkte, werd ze vorig jaar benoemd als wethouder van de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke SGP-wethouder.

Binnen het hoofdbestuur is men echter nog altijd zeer terughoudend. Zo wilde de partijvoorzitter bij de benoeming van Schot desgevraagd tegenover de NRC niet zeggen of hij haar benoeming al dan niet wenselijk vond. Ook gaf hij geen antwoord op de vraag of hij haar zou gaan feliciteren. Hij benadrukte bovendien dat er aan het beginselprogramma van de partij niets gaat veranderen. De officiële partijlijn is nog steeds dat de SGP vrouwen niet aanmoedigt om politiek actief te worden. Zaterdag zal blijken of SGP-jongeren dat standpunt steunt.

Reacties

G
Gelukkig had Jezus wel eervol contact met vrouwen !

Wie zouden wij zijn om beter te weten...
C

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen