Bijbel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 april 2021 door Jeffrey Schipper

Waarom gaan wij er op voorhand al vanuit dat de Bijbel waar is en Gods Woord is?

"Waarom gaan wij er op voorhand al vanuit dat de Bijbel waar is, dat de Heilige Geest de bijbelschrijvers geïnspireerd heeft en dat de Bijbel Gods Woord is? Normaal gesproken, als je de waarheid over iets wil weten, ga je onbevooroordeeld onderzoeken doen naar de feiten, verifieer je deze en trek je op basis daarvan de conclusies. Als het gaat om de Bijbel lijkt de conclusie al vast te staan en worden er mijns inziens bewijzen gezocht om dat te staven", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"De Bijbel is inderdaad een kwetsbaar en aangevochten boek: geschreven door mensen, duizenden jaren geleden en hier en daar beschadigd", erkent dr. ir. Wim de Jong. "Maar onderaan dat boek staat een handtekening: Jezus, het Levende Woord. De boodschap dat Jezus door God is opgewekt als teken van Zijn komende Koninkrijk, is geen product van een langzaam evolutieproces -zoals veel theologen beweren- maar is er van de ene dag op de andere, en verspreidt zich daarna als een lopend vuur binnen het toenmalige Romeinse wereldrijk. Begin daarom je onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Bijbel bij de handtekening onderaan de Bijbel: bij Jezus.

Ten tijde van Jezus werd de boekrol namelijk vervangen door het boek (codex), met bladzijden van perkament of papyrus; een boek was handzaam en goedkoop en aantrekkelijk voor jonge mannen als Markus om te gebruiken. Uit de vele kleine details in de evangeliën blijkt dat wat Jezus zei of deed door ooggetuigen werd opgetekend. Boeken met deze dagelijkse aantekeningen konden snel gekopieerd en verspreid worden. De gangbare theologische theorie dat de evangeliën pas 30, 40 of 50 jaar na de dood van Jezus zijn opgetekend, is dus in strijd met de feiten. Doel ervan is om ruimte te scheppen voor een proces van mythevorming en daarmee voor de opvatting dat de evangeliën grotendeels verzonnen zijn en totaal onbetrouwbaar.

Wat de Bijbel vertelt over de geschiedenis van Israël, wordt ondersteund door de meest recente, algemeen aanvaarde archeologische gegevens over de opgravingen in Israël en zijn buurlanden. (...) Een vaak gebruikt argument tegen de betrouwbaarheid van de Bijbel, is dat de wetenschap allang heeft aangetoond dat God niet bestaat. Wetenschappelijke theorieën moeten echter weerlegbaar en daarom toetsbaar zijn. God is niet een laboratorium in te slepen om te onderzoeken en ligt daarom buiten het bereik van de wetenschap. De wetenschap kan niets zeggen over het al dan niet bestaan van God", aldus de wiskundige en hoogleraar.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

Ik ging er niet op voorhand vanuit dat de Bijbel Gods woord is. Het is me geopenbaard na een aanraking van de Heer na een zeer zondig leven. De Heer haalde me toen uit een enorm diepe en gladde put , waar ik zelf niet meer uit kon komen, na een instorting/burn-out. Door een getuigenis van een jonge Joodse vrouw ben ik naar Jezus toegegaan om vergeving te vragen, die Hij me toen ook daadwerkelijk en zeer voelbaar schonk. Ik werd vervuld met de Heilige Geest:een hemelse ervaring! ToenWIST ik dat Jezus leefde en in de bijbel de waarheid stond.
M
K
Wat Anita omschrijft, is de kernboodschap van de bijbel. Iets waar de vragensteller op Refoweb blijkbaar nog niet aan toe gekomen is. Ik vermoed dat de vragensteller vooral valt over schepping in 6 letterlijke dagen, de claim dat de aarde hooguit 10.000 jaar oud is (die staat niet in de bijbel) en een zondvloed die daadwerkelijk de hele aarde bedekte.

En dat is eigenlijk best wel triest. De vragensteller neemt iets voor waar aan, maar echt geloof lijkt hij niet te hebben.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen