Jonathan Arnold
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

IN SAMENWERKING MET CGI

 

Messiaanse gemeente in Haifa heeft Hebreeuws als enige voertaal: "God gaat door!"

In veel Messiaanse gemeenten in Israël zie je een tafel met oordopjes. Want Israëlische gelovigen komen uit alle windstreken. De bijbehorende spraakverwarring wordt dan ook vaak opgelost door middel van vertalingen via deze ‘oortjes’. Of via vertalingen op het beamerscherm. Hebreeuws, Engels, Russisch en Spaans hoor je nogal eens om je heen. Zo niet bij de gemeente Kerem El in Haifa. Daar kiezen ze ervoor alles in één taal te doen: Hebreeuws.

Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

Tijdens een videogesprek vertellen voorgangers Stefan Silver en Jonathan Arnold (foto boven) van Kerem El (wijngaard van God) over de enige gemeente in Haifa waar uitsluitend Hebreeuws wordt gesproken. Een prettig gesprek met twee Israëli’s die vol van de Geest zijn en tegelijkertijd heel nuchter over zaken praten. Ze vertellen dat de toekomst van de leden in Israël ligt en dat Hebreeuws daarbij hoort. Ook de internationale studenten en de 30 procent leden van Russische komaf, spreken Hebreeuws.

De wortels van deze stadsgemeente liggen in de grote Carmel gemeente, in een dorpje op de gelijknamige bergrug. Daar boven komt een internationaal publiek en hoor je juist veel Engels en andere talen. Eén van de voorgangers, Danny Sayeg, startte in 2009 de Hebreeuwstalige gemeente in de stad. In 2015 schreven we al eens over Kerem El in dit blad. De gemeente was toen aan het groeien. Met de komst Silver en Arnold kwam het moment voor een leiderschapsoverdracht dichterbij. Eind 2019 ging Sayeg weer volledig aan het werk in de Carmelgemeente. Silver en Arnold waren vanaf toen het nieuwe leiderschap van Kerem El.

Arnold is sabra (geboren Israëli) en kwam in 2001 tot geloof in de Jezus. Hij studeerde theologie in Chicago en doceert naast het voorgangerschap inmiddels ook aan de Israëlische Bijbelschool ICB in Netanya. Silver maakte alijah op zijn 8e jaar vanuit Nieuw-Zeeland. Hij kwam tot geloof in Israël, heeft een commerciële achtergrond en was daarnaast betrokken in evangelisatie via media.

De gemeente telt ongeveer 150 leden, kinderen meegerekend. Op de vraag naar het karakter van Kerem El, zeggen Arnold en Silver dat die vooral ‘Israëlisch’ is. Stefan Silver: "Het is meer Israëlisch dan joods. We leggen niet zo de nadruk op Joodse tradities."

In sommige kerken in de wereld heeft de positie van Israël en het Joodse volk in de wereld en in Gods plan een belangrijke plaats. Wij staan achter Israël, bidden voor het land en het volk en steunen met name de Messiaanse beweging van harte. Beide voorgangers zijn heel dankbaar voor de christelijke steun. Maar hoe is het om zelf als Messiaanse Jood in Israël deze bijzondere plek in te nemen? Jonathan Arnold: "Wij zijn niet heel erg bezig met het feit dat we Joden zijn en in Israël wonen. Voor ons staat Jezus in het middelpunt."

Silver vult aan: "We stippen de plek van Israël en de eschatologie (leer van de laatste dingen) af en toe wel aan. We zitten in het epicentrum, het oog van de storm. Maar van buitenaf lijkt het misschien groter dan als je hier woont." Arnold: "Het voelt een beetje oncomfortabel om zo bezig te zijn met onszelf. We zijn allemaal delen van één lichaam, Jood en heiden hebben beide hun eigen roeping daarbinnen, maar we de focus moet niet op Israël liggen, maar de focus van ons samen moet op Jezus liggen."

Gaven van de Geest
2020 zou een transitiejaar worden met nieuw leiderschap en een hernieuwde focus op de gaven van de Geest. Met de ene na de andere strenge lockdown werd dat een uitdaging. Al snel werd de hele gemeente verdeeld in geografische groepen met elk een eigen Whatsapp-groep. Op die manier werd het contact met alle leden onderhouden. Tijdens de lockdowns mochten Israëli’s zich lange tijd niet verder dan 1 kilometer van huis begeven. Met appgroepen per wijk of stadsdeel kon toch iedereen eenvoudig bereikt worden als dat nodig was. En tussen de lockdowns kwamen die groepjes af en toe bijeen. Beide voorgangers zijn dankbaar dat iedereen op deze manier toch bij het gemeenteleven kon worden betrokken.

Met opgenomen videoboodschappen en gespreksvragen kon het onderwijs over de geestesgaven toch worden uitgerold en zette de gemeente stappen hierin. Daartoe aangemoedigd wellicht door twee bijzondere getuigenissen. Want één man die een ernstige vorm van kanker kreeg, knapte tegen alle verwachtingen in, op van de chemokuren die hij onderging. "Iedereen bad voor hem", zegt Arnold. "De artsen hadden er geen medische verklaring voor. En een vrouw die na de geboorte van een eerste kindje volgens de artsen niet meer zwanger kon raken, kreeg een tweede kind."

De voorgangers hebben tussen de lockdowns door één grotere bijeenkomst kunnen beleggen rond het thema ‘gaven van de Geest.’ Vurig hopen ze in 2021 hiermee door te kunnen gaan. Maar ze zien vooral hoe God aan het werk is gebleven ondanks alle beperkingen. Silver: "Wat er ook gebeurt, de Heer gaat door, Hij blijft mensen raken en ook de gemeenten gaan door. God beweegt. Afgelopen zomer mochten we drie mensen dopen. God gaat door!"

Lees hier meer over het werk van Comité Gemeentehulp Israël