Ds. J. A. van den Berg
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

14 april 2021 door Jeffrey Schipper

Leven we op de nieuwe aarde 'gewoon' zoals we nu ons leven leiden?

"In Jesaja staat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Er staat ook dat er huizen gebouwd worden en dat die bewoond zullen zijn. Ik vraag me dan af of de nieuwe aarde dan eigenlijk precies zo is zoals nu, alleen dan zonder zonde en met God erbij. Alles zal dan perfect zijn. Maar leven we dan weer ‘gewoon’ zoals nu? Dat we zullen arbeiden, slapen en in een huis wonen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Jouw vraag verwijst naar de tekst in Jesaja 65:17 a: 'Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde'", merkt ds. J. A. van den Berg op. "In vers Jesaja 65: 21 a staat: 'En zij zullen huizen bouwen en bewonen.' Laat ik mijn antwoord beginnen met het opschrijven van de eerste zin van de uitleg van Matthew Henry bij dit gedeelte: 'Deze beloften werden gedeeltelijk vervuld toen de Joden, nu hun terugkeer uit de gevangenschap in vrede in hun eigen land gevestigd waren en daardoor zich als ‘t ware in een nieuwe wereld geplaatst zagen, maar zij moeten hun gehele vervulling krijgen in de kerk van het Evangelie, eerst de strijdende en daarna de zegevierende.'"

"We lezen dus in dit gedeelte beloften over wat er gebeuren zal met Israël en wat er gebeuren zal met de kerk hier op aarde en in de hemel. Deze dingen zijn niet van elkaar gescheiden in dit gedeelte, maar lopen door elkaar heen. Sommige aspecten wijzen naar de volmaakte heerlijkheid in de hemel, sommige aspecten wijzen naar zegeningen die hier op aarde worden ontvangen. Dat blijkt ook uit het feit dat er in dit gedeelte gesproken wordt over het sterven van mensen en over het krijgen van kinderen. Dat zijn dingen die in de hemel niet gebeuren."

"Het zal een hemel op aarde zijn. De scheiding tussen hemel en aarde valt in zekere zin weg. We kunnen ook denken aan de situatie in het paradijs. Alles wat de mens op aarde zal doen, zal als een loflied zijn tot Gods eer. (...) Zelf zie ik geen aanleiding om te denken dat er huizen zullen zijn op de nieuwe aarde, omdat er geen beschutting of bescherming nodig is. God zal alles zijn in allen en Christus zal centraal staan. De belangrijkste vraag voor jou en mij is of wij Christus kennen als onze Zaligmaker", aldus de hervormde predikant uit Sint Anthoniepolder.

Reacties

K
Het is jammer dat het antwoord niet wat meer de diepte in gaat. Uit de verschijning van Jezus na de opstanding valt best iets op te maken. En verder dat er geen dag of nacht meer zal zijn, dat er ook niet meer gehuwd zal worden.
P
God schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De hemelen zijn niet de plaatsen waar engelen en God woont, het wijst op uitspansel of hemelrond. Jesaja profeteert het Messiaanse rijk een duidelijk contrast met het verschrikkelijke verleden. Na het Messiaanse rijk het 1000 jarig vrederijk krijgen we de Nieuwe Hemel (niet hemelen) op aarde waar geen spraken is van bouwen en bewonen. In het Messiaanse rijk is de ware kerk aan Zijn Zijde waar Israël het evangelie over de volkeren verspreid.
H
Het beeld dat openbaring schetst is dat het nieuwe Jeruzalem neergedaald is op de nieuwe aarde (de maten zijn enorm van deze vierkant kubus (of piramide), 12000 stadien (dacht iets van 1500 km). Binnen deze stad schijnt altijd licht en koningen brengen er hun eer in via poorten die toegang bieden tot deze stad. Deze stad lijkt het vaderhuis (met zijn vele woningen) God zelf woont er in het midden; daarom heeft de stad geen zon of maan nodig. In de stad komt niets dat onrein is. Wie de mensen zijn die buiten de stad wonen is niet duidelijk.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen