Paul Verhoeven
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

14 april 2021 door Paul Verhoeven

Wil je bij Laodicea horen of bij het Overblijfsel?

In Openbaring 3:14-22 komen we de brief tegen aan de gemeente te Laodicea. Dat was een stad in het huidige Turkije gelegen aan de rivier de Lycus. Tijdens het Romeinse Rijk was het een belangrijk commercieel- en handelscentrum. Onder Nero vond er een aardbeving plaats, waardoor de stad geheel verwoest werd. Steun van Rome voor de wederopbouw werd afgewezen, omdat men dat uit eigen middelen kon financieren. Dat geeft wel aan hoe welvarend men daar was. De textielhandel floreerde (zwarte wol), er was een levendig bankwezen en er was een medicinale industrie (zalfbereiding). Er woonden veel Joden (vandaar natuurlijk de handel!) en daarom werd het al gauw de zetel van de nieuwe godsdienst, het christendom.

Laodicea (=lauw) had een probleem met de watertoevoer. Het moest van ver met aquaducten worden aangevoerd en wanneer het eenmaal in de stad was aangekomen, was het lauw geworden. Probeer maar eens een glas lauw water te drinken; het is gewoon smerig en eigenlijk niet te drinken; dat spuug je meteen uit (vers 16).
Dat tekent de situatie van de gemeente daar, maar ook van veel kerken en gemeenten van vandaag de dag in Europa en ook de VS. We zijn vol van deze wereld, baden in de welvaart en denken dat het wel goed is zo. We wonen in onze weldoortimmerde huizen, terwijl het huis des Heren er verwoest bij ligt (Haggaï 1:4). Velen leven in hun eigen “religieuze bubbel”. Daarbuiten is de boze wereld en daar willen we niets mee te maken hebben.

De realiteit is, dat we arm zijn, terwijl we denken rijk te zijn. We denken het goed voor elkaar te hebben, terwijl we in werkelijkheid ”naakt” zijn.

De realiteit is, dat we arm zijn, terwijl we denken rijk te zijn. We denken het goed voor elkaar te hebben, terwijl we in werkelijkheid ”naakt” zijn. Arm, blind en naakt, terwijl we niets in de gaten hebben en zelfs nog denken, dat God wel blij met ons zal zijn. Nogal wat gemeenten noemen zich Philadelphia, want die gemeente stond heel goed bekend, maar in feite zijn ze Laodiceaans. Geestelijk dood. Uitgespuwd.

Er is geen honger naar God en we zijn vastgelopen in onze tradities en rituelen, maar die voldoen niet aan de eisen van het Koninkrijk. Hoe heeft het zover kunnen komen en de vraag is: wat is de remedie? Ogenzalf! Ofwel, toegeven en belijden dat we blind zijn en het niet goed meer zien. Jezus staat aan de deur omdat we Hem hebben buitengesloten. Hij is een buitenstaander geworden. Maar in Zijn liefde roept Hij ons toe: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoet, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. En dan is Zijn belofte: Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon (vers 20 en 21).

Dan mogen we behoren tot het Overblijfsel. Een overblijfsel is een persoon of meerdere personen, die Gods doel voor het geheel invullen, omdat het geheel het niet wil of kan invullen. Noah was in zijn tijd een man, die in z’n eentje rechtvaardig was en God behaagde. Daarom spaarde God hem en zijn familie en maakte met hen een nieuw begin.

Een ander voorbeeld is Elia. Hij dacht als enige profeet te zijn overgebleven, maar hij kreeg te zien, dat er nog 7000 waren, die God trouw waren gebleven. Door de eeuwen heen is er ook onder het volk Israël altijd een overblijfsel gebleven, waar God mee doorging (b.v. Jesaja 11:11-16).

Zefanja 3:13 zegt: Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen.

Vraag die we onszelf moeten stellen: wil ik bij Laodicea horen of wil ik bij het Overblijfsel horen?

Daniel en zijn vrienden bleven vasthouden aan de Here en bogen niet voor Nebukadnezar en kenden de Schriften, deden voorbede voor het volk en baanden zo de weg voor de terugkeer van het volk uit de ballingschap. Toch waren er velen van het volk die de keuze maakten om achter te blijven in hun vertrouwde omgeving waar ze voorspoed genoten en een plaats in de maatschappij hadden opgebouwd.

In het Nieuwe Testament laat het Overblijfsel van zich spreken in het boek Openbaring en daar heten ze Overwinnaars. Wie overwint…!! Zo is er ook vandaag de dag een Overblijfsel, te midden van een Kerk, die Jezus buiten de deur heeft gezet, waar een geweldige onvolwassenheid en geestelijke blindheid zichtbaar is, waar de afval hoogtij viert. Valse profeten en valse leringen hebben vrij spel, want in het land der blinden is éénoog (= satan) koning. Vraag die we onszelf moeten stellen: wil ik bij Laodicea horen of wil ik bij het Overblijfsel horen?

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid - 1 Johannes 2:15-17.

Naar het inzicht dat ik er over denk te hebben, zal dit Overblijfsel de Bruid zijn, die zal worden weggevoerd de Here tegemoet in de lucht.

Het is NU de tijd om dat lauwe Laodicea te verlaten en achter ons te laten en op te gaan in het Overblijfsel, dat zal bestaan uit de Overwinnaars om Hem te ontmoeten!

Ik heb mijn keus gemaakt!

Bovenstaand artikel is aangeleverd door CIP-lezer Paul Verhoeven.

Reacties

Lukas 18:11-14

De Farizeeër, staande, bad dit bij zich zelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de anderen mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.

Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Het blijft levenslang een strijd. Het is een goed artikel van Paul en laat maar weer eens zien, mij althans, dat we in een gelovige bubbel kunnen terecht komen en denken dat we goed bezig zijn. Alertheid blijft nodig.P
De lauwheid in Laodicea is kenmerkend door de verleidingen van deze wereld. Vele hebben van Jezus gehoord maar Hem niet aangenomen hebben als hun verlosser. Het is schreiend dat deze mensen die Jezus niet lief hebben in duisternis achter gelaten woorden als Jezus ons opneemt.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen