Ds. B. J. van de Kamp
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 april 2021 door Jeffrey Schipper

Jezus roept op om ons kruis op te nemen: hoe doen we dat?

"'Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven en neme zijn kruis op en volge Mij' (Markus 8:34). Hoe breng je dit praktijk in het dagelijkse leven? Elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen we vaak. Is de verandering dan dat je dit in afhankelijkheid van de Heere doet?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"In Markus 8 geeft Jezus aan Zijn discipelen onderwijs over Zijn roeping en taak", antwoordt ds. B. J. van de Kamp. "Hij is het Lam van God, dat de zonde draagt. Daarin ligt een oordeel over de hele wereld. Niemand is er die God zoekt te dienen zoals God gediend moet worden. De oude lijn van hoogmoed om zelf de dienst uit te maken zit er heel diep in. Alleen Jezus verstaat die weg. (...) Kruis dragen wil dus zeggen: Alles wat ik doe, ook de allerbeste werken, zijn altijd vervuild door de gerichtheid op mijn eigen eer. Alles wat ik doe heeft als diepste bron mijn eigen roem. 

Daarom hebben wij een nieuwe geboorte nodig. De wedergeboorte. Dat is een levenslang proces in levensheiliging. Dat vindt plaats met vallen en opstaan. Daarvan zegt Jezus: Neem je kruis op. Dat is dus de belijdenis dat niet ik het volbreng en volbracht heb of zal volbrengen. Maar het is Christus alleen. Daartoe heb ik altijd de leiding van de Heilige Geest nodig, want Die alleen maakt mij van harte gewillig en bereid. Wij worden niet vervuild door dingen die van buiten naar ons toekomen. Wij worden vervuild door de dingen die vanuit ons eigen hart opkomen; Markus 7:20-23. Daarom gaat het ook om een vernieuwing in ons denken.

Een ander aspect is, dat wij allemaal te lijden hebben onder de gebrokenheid van deze wereld door de zonde. Elk huisje draagt zijn kruisje. (...) Maar als het gaat om het kruis dragen van Christus, dan leer je dat het alleen die liefde kan zijn die zichzelf geheel verloochent en alleen de ander ziet en erkent door de genade van de Heere Jezus Christus. Als je uit Hem leeft dan ga je je goede daden niet optellen, niet op een weegschaaltje leggen en allemaal bijhouden, maar dan erken je ze als een gave van God. 

Echt het kruis dragen kun je alleen achter de Kruisdrager Jezus Christus aan. Gedragen in Zijn armen door de Heilige Geest, door Gods Woord als een lid van het lichaam waarvan Jezus het hoofd is", maakt de emerituspredikant uit Hierden duidelijk.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

K
Een raar antwoord wat mij betreft. Iemand die in die tijd zijn eigen kruis droeg, was op weg geëxecuteerd te worden. Jezus zegt dit primair tegen zijn eigen discipelen, waarvan er ook een aantal de kruisdood zijn gestorven. Het was duidelijk een waarschuwing voor wat hen te wachten stond.

Wat wij er van kunnen en moeten leren is dat alles aardse bezittingen en een zo goed mogelijk leven, ondergeschikt zijn aan het volgen van Jezus. En dat ook wij in het uiterste geval moeten sterven voor ons geloof. Vergader je schatten in de hemel.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen