Orlando Bottenbley
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET OPERATIE MOBILISATIE

 

Orlando Bottenbley: "Er liggen enorme kansen voor evangelisatie in Nederland"

Voorganger Orlando Bottenbley is naar eigen zeggen al jaren enthousiast over Operatie Mobilisatie. Hoog tijd dus voor een gesprek met deze bijzondere man die als kerkplanter weet hoe het is om met zijn voeten in de klei te staan. “Ik geloof in de missie en passie van Operatie Mobilisatie”, aldus Bottenbley.

Ruim 3 miljard mensen kennen Jezus nog niet. Dagelijks zetten 5200 medewerkers in 110 landen zich in om het Evangelie te verspreiden onder hen die het nog nooit gehoord hebben. Door elke gift, hoe groot of klein ook, kunnen wij meer mensen vertellen over het goede nieuws van Jezus.

Operatie Mobilisatie is er als organisatie op gericht om Christus bekend te maken aan alle onbereikte mensen. Bottenbley herkent zich hier natuurlijk in. “Ik gunde anderen de rijkdom die ik heb ontdekt door mijn geloof in Jezus. Ik werd er zo enthousiast van als ik zag welke vreugde en blijdschap dat opleverde bij mijn vrienden, familie en buren. Niet alleen wanneer je de straat op gaat maar ook door het leven dat je leeft heen. Jezus zegt: ‘Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen’. Daarvan raak ik helemaal in vuur en vlam. Drachten en Amsterdam zijn dan veel te klein, Jezus heeft echt de hele wereld op het oog! Wat een geweldige opdracht om de onbereikten de blijde boodschap te mogen brengen.”

Iedereen is een 'evangelist'
Bottenbley ziet dat er in het verkondigen van het Evangelie verschillende groepen christenen zijn die door God gebruikt worden. “Vaak zijn er maar een handjevol mensen die naar verre landen vertrekken om de onbereikten van Jezus te vertellen. Maar vandaag de dag zijn er zoveel meer mogelijkheden. Vroeger moest je eerst de taal van vreemde volken leren maar nu nu komen mensen uit het buitenland naar Nederland, waardoor ze jouw taal kunnen leren en je ze daarna van God kan gaan vertellen. Daarnaast heb je ook christenen die graag de straat op gaan om mensen van Jezus te vertellen. Maar daar moet het niet bij blijven, we schakelen mensen uit als het alleen daarom draait."

"Er is een hele grote groep christenen die niet de moed of ‘de gave’ hebben gekregen om te evangeliseren, maar ook hen moeten we inschakelen. Iedereen is in staat om zijn of haar buurman of vrienden over God te vertellen. We kunnen verschillende vormen vinden waardoor uiteindelijk niemand kan zeggen: ‘Ik kan dit niet’. Als we in alle kerken in Nederland mensen wakker zouden schudden om hun monden in te gaan zetten voor het Evangelie, dan gaan we ongelofelijke dingen zien gebeuren. Er is daar nog een heel groot gebied met braakliggend terrein. Daarin ligt wat mij betreft ook een prachtige taak voor Operatie Mobilisatie weggelegd.” 

Bottenbley kijkt daarbij ook kritisch naar de rol van zendingsorganisaties. “Als je altijd hebt gehoord dat je geroepen moet worden en je land en je familie moet verlaten om een aantal jaar een nieuwe cultuur en een nieuwe taal te leren, begrijpen mensen niet dat God hen ook hier op een unieke manier kan gebruiken. Wat mij betreft is er daarom zoveel winst te bereiken. Zo kan OM met haar visie en ervaring ook heel veel voorgangers, predikanten en gewone gelovigen hier in Nederland helpen. Ik heb OM ook al die jaren dat ik werkzaam ben ingeschakeld. Ze zijn dus niet alleen tot zegen geweest om de onbereikte mensen te bereiken met de boodschap van Jezus. De zegen van OM is hiermee niet alleen in verre landen zichtbaar geworden, maar ook hier in Nederland.”

Jongeren
Toen Bottenbley nog maar 60 leden had in zijn kerk in Drachten zag hij hoe krachtig en vrijmoedig jongeren zijn in evangelisatie. “Ze vroegen of ze voor hun eigen school één keer in de week mochten bidden en gingen voor het eerst naar ‘TeenStreet’ van OM. Daar kwamen ze zo enthousiast van terug. Dat pasten ze gelijk weer toe in hun eigen omgeving.” Er zijn inmiddels ook TeenStreet-programma's in Egypte, Soedan, Zambia en meer landen, vult directeur John Maasland aan.

Tot slot richt Bottenbley zich op christenen als u en ik thuis. “Het zou zo geweldig zijn om in financieel opzicht betrokken te raken, misschien ben je een zakenman en kun je op die manier je gaven inzetten voor Operatie Mobilisatie. Laatst was ik in Urk waar ik een praatje mocht houden voor christelijke zakenlieden. Toen besefte ik dat er honderden zakenlieden waren die dit werk niet kennen. Hoe geweldig zou het zijn als zij met hun financiën ingeschakeld gaan worden? Daar hoeft OM niet zo bescheiden in te zijn wat mij betreft. De zakenlui krijgen er iets voor terug, het gaat allemaal om de grote opdracht van God en daarvoor worden ze dan voor ingeschakeld. Pak de telefoon, ook als je de hulp of de ervaring van Operatie Mobilisatie nodig hebt. Dan zie je het vuurtje van de Heilige Geest groter en groter worden.”

Ja, ik doe mee met Operatie Mobilisatie!