Dirk van Genderen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 maart 2021 door Dirk van Genderen

Het merkteken van het beest: moeten christenen zich zorgen maken?

Veel mensen vragen zich vol verbazing af wat er momenteel aan de hand is in de wereld. Zeker nu iedereen steeds meer de druk voelt om zich te laten vaccineren. Voeg daar de berichten bij uit Israël, waar vaccinatie verplicht wordt gesteld om volledig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Wanneer Openbaring 13 spreekt over het merkteken van het beest, en daarbij aangeeft dat zonder dat merkteken niet meer gekocht en verkocht kan worden, dan kunnen we ons nu steeds beter een voorstelling maken van wat dat zal betekenen.

Om het merkteken van het beest te kunnen ontvangen, moet eerst het beest, de antichrist op het toneel verschijnen.

Sommigen brandmerken de huidige vaccins nu al als het merkteken van het beest. Is dat terecht, gelet ook op wat Openbaring 13 erover zegt?
Om het merkteken van het beest te kunnen ontvangen, moet eerst het beest, de antichrist op het toneel verschijnen.

Wat zegt Openbaring 13 over hem? Hij wordt er het beest genoemd, dat uit de zee opkomt. Hij krijgt zijn macht van de draak, de duivel. Het zal een charismatisch leider zijn, die, zegt vers 1-10:

  • Op wonderlijke wijze geneest van een fatale hoofdwond, waardoor velen hem zullen aanbidden en in verwondering zullen volgen;
  • Gezag krijgt over elke stam, taal en volk, gedurende 42 maanden;
  • God lastert, Zijn Naam, Zijn tent en hen die in de hemel wonen;
  • Oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint.

Allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, namelijk degenen van wie hun namen niet zijn geschreven in het boek van het leven van het Lam, Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af.

Het is echter niet het beest uit de zee, de antichrist, die de mensen het merkteken geeft. Dat doet het beest uit de aarde, de valse profeet van de antichrist.

Over deze valse profeet zegt vers 11-18 dat hij:

  • De mensen dwingt om het eerste beest, de antichrist, te aanbidden;
  • Grote tekenen en wonderen doet en zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen;
  • Opdracht geeft een beeld van het eerste beest te maken en dat te aanbidden;
  • Een geest geeft in dat beeld, zodat het kan spreken;
  • Degenen doodt die het beest niet aanbidden;
  • Alle mensen dwingt het merkteken van het beest te nemen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, om nog te kunnen kopen en verkopen.
Openbaring 13 maakt duidelijk Gods kinderen echt niet per ongeluk het merkteken van het beest zullen nemen.

Degenen die het merkteken van het beest aannemen en zijn beeld aanbidden, vallen onder Gods oordeel en zullen worden geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ze tot in alle eeuwigheid zullen worden gepijnigd, zegt Openbaring 14:9-11.

Met deze informatie in handen zie ik op dit moment nog niemand die voldoet aan de kenmerken die in Openbaring worden genoemd van de antichrist en van zijn valse profeet.
Voorlopers van de antichrist hebben we al wel gezien, zoals Nero, Hitler en anderen. En sommigen wijzen ook op het pausdom als antichristelijke macht.

Openbaring 13 maakt duidelijk Gods kinderen echt niet per ongeluk het merkteken van het beest zullen nemen. Laat u geen angst aanpraten. Iedereen zal op dat moment voor een duidelijke keuze worden gesteld en zal weten: het is vóór God of tegen Hem.

Denk eens aan de vrienden van Daniël. Zij kregen opdracht – letterlijk – het beeld van Nebukadnezar te aanbidden. Zij kozen voor God en weigerden te knielen voor het beeld van Nebukadnezar. Letterlijk hield dat in dat ze niet meer zouden kunnen kopen of verkopen – denk aan Openbaring 13 – maar dat ze gedood zouden worden in de gloeiendhete oven.
Ze wisten, Daniël 3:17 en 18 – ‘Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.
En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.’

Een grote troost mag zijn dat al Gods kinderen Gods eigen merkteken, Zijn zegel ontvangen, waar ik vorige week al op wees. Dat is Zijn bescherming.

De Heere wees hun de weg, en redde hen. Zo geloof ik met heel mijn hart dat de Heere ons door Zijn Geest zal leiden op het moment dat het zover is dat het merkteken van het beest er zal zijn.
Sommigen geloven dat dit moment pas aanbreekt wanneer de gemeente is opgenomen. Ik ga hier niet over strijden, maar acht het zeer wel mogelijk dat de opname van de gemeente pas plaatsvindt op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus, wat inhoudt dat ook Gods kinderen op een zeker moment voor de keus worden gesteld ja of nee te zeggen tegen het merkteken van het beest.

Een grote troost mag zijn dat al Gods kinderen Gods eigen merkteken, Zijn zegel (Openbaring 7:2-4; 9:4 en 14:1) ontvangen, waar ik vorige week al op wees. Dat is Zijn bescherming. Efeze 1:13 spreekt over de verzegeling met de Heilige Geest wanneer iemand tot geloof komt en Efeze 4:30 zegt dat gelovigen door de Heilige Geest zijn verzegeld tot de dag van de verlossing.

Ook in Ezechiël 9 zie je dat degenen die het merkteken van God hadden ontvangen veilig waren voor de oordelen die over Jeruzalem kwamen.
4. ‘En de HEERE zei tegen Hem: Trekken midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.
5. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Onzie niemand en heb geen medelijden.
6. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is…’

Zorg dat u de Heere Jezus kent als uw Redder, Heere, Leidsman en Verlosser. Zorg dat u de stem van de Goede Heere kent.

Alleen degenen van wie de naam niet is geschreven in het boek van het leven van het Lam zullen het beest aanbidden en zijn merkteken accepteren. Het merkteken, dat een nabootsing is van het zegel van het Lam.
Het teken bestaat volgens vers 17 uit de naam van het beest of de daaraan corresponderende getalswaarde 666. Men denkt hier ook wel aan een parodie op de joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte uit de wet werd bewaard en die op de linkerhand (!) en op het voorhoofd werden bevestigd.

Daarom: Zorg dat u de Heere Jezus kent als uw Redder, Heere, Leidsman en Verlosser. Zorg dat u de stem van de Goede Heere kent. Johannes 10:3 zegt dat de schapen Zijn stem horen en Hem volgen, omdat ze Zijn stem kennen. Hij zal u leiden, door Zijn Woord en door Zijn Geest, zeker ook als het moment aanbreekt dat we voor de keuze worden gesteld het merkteken van het beest wel of niet te nemen. De Heere zegene u!

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Lees ook: Jan Hoek snapt vergelijking Openbaring 13 en coronavaccin niet: "Mensen worden misleid" en 6 redenen waarom corona alles te maken heeft met de antichrist.

Reacties

duidelijk en helder artikel!
H
Duidelijk en bemoedigend in deze voor velen onzekere tijd .Daarom is kennis en onderwijzing van Gods woord zo belangrijk, maar ook zo rustgevend. God heeft alles in zijn hand!!! Daar kun je en mag je op vertrouwen.
P
Ezechiël 9 is het Joodse volk waar de engel rond gaat ieder te doden die het merkteken niet hebben, dus geen heidenen dus Joden Gods belasterd hebben. Wat betreft de opname bij Zijn wederkomst is en verkeerd denkbeeld, de antichrist kan niet heersen als de gemeente nog op aarde is, immers de gemeente is vervuld met de Heilige Geest en dat is de weerhouder die dan ook weggenomen zal zijn. De gene die het merkteken van Jezus hebben zijn bekeerde mensen na de opname van de gemeente de verdrukking meemaken.
Toon meer reacties (6)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen