Berdine van den Toren
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 maart 2021 door Nederlandse Zendingsraad

Berdine van den Toren benoemd als interim-directeur Nederlandse Zendingsraad

Berdine van den Toren-Lekkerkerker is benoemd als interim-directeur van de Nederlandse Zendingsraad(NZR). Het bestuur van de NZR is blij in haar iemand gevonden te hebben die de lopende zaken van de raadgaat behartigen, maar ook thema’s oppakt die in de nabije toekomst belangrijk zijn voor de brede oecumenische ontmoeting rondom missionair werk. Berdine van den Toren springt als interim-directeur voor de duur van een jaar bij wegens langdurig ziekteverlof van de directeur van de Nederlandse Zendingsraad, prof. dr. Gert Noort.

Berdine van den Toren (57) is werkzaam bij de Church Mission Society (CMS), momenteel als consultant en docent op het gebied van missie voor (francofoon) Afrika en Azië. Ze is recent ook als consultant voor Kerk in Actie actief geweest voor de module Interculturaliteit, in het opleidingstraject voor uit te zenden medewerkers. Berdinehoopt in mei de doctorsgraad aan de Protestantse Theologische Universiteit te behalen met het proefschrift ‘Mission as Community: The Church Mission Society as Gift and Call in an Individualised and Globalised World.

De Nederlandse Zendingsraad is momenteel bezig vorm te geven aan de route die de NZR en de bij de raad aangesloten organisaties en kerken lopen in verbinding met de Raad van Kerken naar de 11eassemblee van de Wereldraad van Kerken in het najaar van 2022 in Karlsruhe, Duitsland. De wens om samen op te trekken komt voort uit de actieve betrokkenheid van de NZR bij de Conference on World Mission and Evangelism in 2018 in Arusha, Tanzania. Daarnaast wordt hard nagedacht over hoe de kennis en expertise die in de NZR en haar leden is, beter ten dienste gesteld kan worden van de aangesloten organisaties en anderen. Organisaties op het gebied van missie, maar ook ‘anderen’ die multicultureel in hun werk of studie hebben verankerd.

De Nederlandse Zendingsraad verhuist per 1 april 2021 vanDriebergen naar Utrecht, naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum aan de Joseph Haydnlaan. Voor het stafbureau van de Nederlandse Zendingsraad werken, naast de net benoemde Berdine van Toren, Nienke Pruiksma (stafmedewerker) en Carry Rietveld (secretariële ondersteuning).

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijke platform voor protestantse, oud-katholieke en evangelische kerken en organisaties op het terrein van zending in binnen-en buitenland. De NZR faciliteert een brede oecumenische ontmoeting rond missionair werk, stimuleert reflectie m.b.t. missionair werk en fungeert als expertisecentrum.

Foto: 3xM

Klik hier voor meer informatie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen