pkn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

25 maart 2021 door PKN

PKN: Routekaart voor kerken geeft richting aan kerkenraden

Sinds 21 maart is de routekaart voor kerken beschikbaar. Deze is recent vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en gedeeld met de aangesloten landelijke kerken. De routekaart is een weloverwogen advies aan de desbetreffende kerkgenootschappen.

Het moderamen is blij dat de routekaart er is. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De routekaart geeft houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Tevens biedt deze handvatten wanneer we in de komende maanden uit de lockdown komen en terugkeren naar het normale kerkelijke leven.” 

De huidige situatie in Nederland wordt in de routekaart geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Onder de huidige omstandigheden is het advies volgens de routekaart om de eredienst online uit te zenden. Naast het volop en breed aanbieden van digitale kerkdiensten is het volgens het moderamen verantwoord om kerkdiensten te houden - met inachtneming van alle basisregels - met maximaal 30 personen en maximaal 4 voorzangers. 

Veel kerkenraden kiezen er bewust voor alleen online vieringen te verzorgen. Scriba dr. René de Reuver begrijpt deze keuze: “Dat kan ingegeven zijn vanuit solidariteit met andere sectoren in de samenleving of omdat kerkenraden het risico gewoon te groot vinden. Tegelijkertijd is het ook goed om rekening te houden met het geestelijk welzijn van mensen en is het toelaten van 30 mensen tijdens de kerkdienst in lijn met de praktijk van andere kerkgenootschappen. Het is aan de kerkenraad om deze afweging te maken."

Ook de vieringen in de Stille Week en met Pasen vallen helaas onder de huidige maatregelen. Dat betekent dat men voor avonddiensten in deze periode rekening moet houden met de avondklok. Vanaf 31 maart geldt de avondklok van 22.00 uur tot 4.30 uur.

Reacties

E
De PKN loopt geheel aan de leidraad van de overheid, aangaande corona. Dat vind ik erg jammer. Het is allang duidelijk dat Covid-19 niet zo dodelijk is als één jaar geleden werd gedacht. Ondertussen heeft deze overheid steeds meer vrijheden afgepakt. En chanteert deze overheid ons nu met de belofte dat we meer vrijheid kunnen krijgen, als we ons (allemaal) laten vaccineren. Ik baal ervan dat de kerk niet meer lef heeft. Juist nu zou het moderamen van de PKN het veschil kunnen maken! Namelijk: opkomen voor de verdrukten; de jeugd, kinderen
E
vervolg; eenzame ouderen, failliete ondernemers, kinderen die zich inmiddels suïcideren vanwege de isolatie door de lockdown... Maar nee, de kerk loopt opnieuw als een braaf hondje achter de machthebbers aan. Opnieuw: want wat deed de scriba van de PKN het afgelopen jaar wel? Excuses maken voor de rol van de kerk tegenover de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het een grote schande: De kerk moet nú kerk zijn!!! Vooruit, moderamen, wij moeten nu Christus zijn, in deze wereld van 2021.

A
Beste Els, helemaal met je eens, en vanuit je beroep ben je ook nog eens deskundig en laat je je hart en liefde voor de Heiland spreken
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen