corona-routekaart
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 maart 2021 door Jeffrey Schipper

Kerken nemen corona-routekaart als handleiding in ontvangst

De 31 kerkgenootschappen die zijn aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) hebben een routekaart voor kerken in ontvangst genomen. De routekaart is samengesteld door een CIO-werkgroep.

'Het eind van de pandemie is nog niet in zicht', maakt het CIO duidelijk. 'De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven. De routekaart leest als de corona-routekaart van de overheid. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart.'

'De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat meer mogelijk kan zijn. Dit betekent dus ook dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn', aldus het CIO.

De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen. Het overlegorgaan benadrukt dat het aan aangesloten kerken is om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Klik hier om de routekaart te bekijken.

Reacties

G
Tenenkrommend en werkelijk te triest voor woorden dat kerken/kerkelijke organisaties dit in ontvangst nemen en vervolgens uitrollen voor de gemeenten. Wanneer gaan kerken eindelijk de overheid te verstaan geven dat het klaar is, dat inmenging in kerkelijke aangelegenheden niet grondwettelijk is? Lees het artikel elders op deze site, boetevermijders en angsthazen. Ik sluit me daar graag bij aan.
j
De overheid heeft geen zeggenschap over de Gemeente van Christus. Wij hebben ons wel te houden aan burgerlijke wetten. Ouderlingen en diakenen gaan over de Gemeente Gods.
Ben één en al verbazing. Ik dacht dat we scheiding tussen Kerk en Staat hadden. M.a.w. de kerk heeft niets te zeggen over het reilen en zijlen in het land en de staat bemoeid zich niet met zaken die de kerk aangaan.
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen