CGK-synode
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

18 maart 2021 door Jeffrey Schipper

Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK

Ook dit jaar blijft er in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onduidelijkheid bestaan over de vraag of vrouwen wel of niet meer ruimte krijgen om als ambtsdrager te dienen. De generale synode besloot dinsdagavond dat er volgend jaar tijdens fysieke vergaderingen besluiten te nemen.

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

In februari werden tijdens de generale synode verschillende oplossingsmogelijkheden besproken. De zeven commissieleden die twee rapporten hierover presenteerden tijdens de synode, werden het onderling niet eens over de drie oplossingsrichtingen die op tafel lagen. Door de extra bedenktijd die nu ontstaat is er weer nieuwe ruimte om dichter tot elkaar te komen, zo is de gedachte. Maar tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd.

Het moderamen (bestuur) van de CGK benadrukte nogmaals dat het niet de bedoeling is dat kerken van de huidige lijn afwijken: geen vrouwelijke ambtsdragers. "Er is geen ruimte voor het voortdurend afwijken van synodebesluiten door plaatselijke kerken", stelde synodepreses ds. J. G. Schenau.

Onlangs besprak theoloog Wim Dekker de huidige situatie in de CGK. Beluister het fragment vanaf minuut 19:10


CGK-crisis vrouw in het ambt
- CGK’ers organiseren crisisberaad: 5 belangrijke vragen over mogelijke kerkscheuring
- Ds. Kieviet: "Kerkgangers staan met de deurknop in de hand om de CGK te verlaten"
- Vrouw in ambt: een heet hangijzer in een opbouwend rapport
- Bezorgde CGK-predikanten luiden noodklok over koers CGK
- CGK-brief met oproep tot eenheid door bijna tachtig dominees ondertekend
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Hoi Kosse,

Kijk ook even naar de volgende verzen; 2Petr 3:18-19 (63 AD?)

Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,

wacht u,

dat gij niet door de -- verleiding -- der gruwelijke mensen

mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

Maar

wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.VERLEIDING van GRUWELIJKE MENSEN -- AFGERUKT wordt en UITVALT

Nou dit lijkt me duidelijk! (vs. 18-19)
Als de Here God aan mannen en vrouwen geestelijke gaven schenkt (en die geeft Hij), en hen in de Bijbel oproept die gaven tot welzijn van allen te gebruiken (en dat doet Hij), dan moet de kerk aan vrouwen de mogelijkheid bieden hun gaven te gebruiken en hen machtigen om de hun door God gegeven bediening uit te oefenen (Rom. 12, 1 Kor. 12 en 1 Petr. 4). Er zijn echter ook Bijbelteksten (1 Kor. 14 en 1 Tim. 2), die aan vrouwen beperkingen lijken op te leggen. Hier begrijp ik Paulus niet (2 Petr. 3: 16).
J
Er zijn verschillende gaven, ook voor vrouwen. Er zijn bepaalde bedieningen die alleen de man gelden. Maar dit betekent niet dat vrouwen helemaal geen bedieningen of taken mogen hebben.

Dat vrouwen bepaalde ambten niet toekomen heeft een reden. Voor mij een duidelijke reden, maar ook zal zou het onduidelijk of onbegrijpelijk zijn, dan geeft dit ons nog niet het recht betreffende teksten te negeren, alsof het er niet staat. Je kan niet zomaar teksten 'overrulen'.
Toon meer reacties (1)