CGK-synode
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

18 maart 2021 door Jeffrey Schipper

Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK

Ook dit jaar blijft er in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onduidelijkheid bestaan over de vraag of vrouwen wel of niet meer ruimte krijgen om als ambtsdrager te dienen. De generale synode besloot dinsdagavond dat er volgend jaar tijdens fysieke vergaderingen besluiten te nemen.

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

In februari werden tijdens de generale synode verschillende oplossingsmogelijkheden besproken. De zeven commissieleden die twee rapporten hierover presenteerden tijdens de synode, werden het onderling niet eens over de drie oplossingsrichtingen die op tafel lagen. Door de extra bedenktijd die nu ontstaat is er weer nieuwe ruimte om dichter tot elkaar te komen, zo is de gedachte. Maar tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd.

Het moderamen (bestuur) van de CGK benadrukte nogmaals dat het niet de bedoeling is dat kerken van de huidige lijn afwijken: geen vrouwelijke ambtsdragers. "Er is geen ruimte voor het voortdurend afwijken van synodebesluiten door plaatselijke kerken", stelde synodepreses ds. J. G. Schenau.

Onlangs besprak theoloog Wim Dekker de huidige situatie in de CGK. Beluister het fragment vanaf minuut 19:10


CGK-crisis vrouw in het ambt
- CGK-brief met oproep tot eenheid door bijna tachtig dominees ondertekend
- Het CGK-schip ligt op ramkoers: kerkscheuring op komst?
- Opnieuw onrust binnen CGK over vrouw in het ambt
- Koningskerk Deventer wacht niet op CGK-synode en stelt ambten voor vrouwen open
- Andries Knevel: "Voor het eerst weet de CGK het niet meer" - CIP Podcast
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Reacties

Als de Here God aan mannen en vrouwen geestelijke gaven schenkt (en die geeft Hij), en hen in de Bijbel oproept die gaven tot welzijn van allen te gebruiken (en dat doet Hij), dan moet de kerk aan vrouwen de mogelijkheid bieden hun gaven te gebruiken en hen machtigen om de hun door God gegeven bediening uit te oefenen (Rom. 12, 1 Kor. 12 en 1 Petr. 4). Er zijn echter ook Bijbelteksten (1 Kor. 14 en 1 Tim. 2), die aan vrouwen beperkingen lijken op te leggen. Hier begrijp ik Paulus niet (2 Petr. 3: 16).
J
Er zijn verschillende gaven, ook voor vrouwen. Er zijn bepaalde bedieningen die alleen de man gelden. Maar dit betekent niet dat vrouwen helemaal geen bedieningen of taken mogen hebben.

Dat vrouwen bepaalde ambten niet toekomen heeft een reden. Voor mij een duidelijke reden, maar ook zal zou het onduidelijk of onbegrijpelijk zijn, dan geeft dit ons nog niet het recht betreffende teksten te negeren, alsof het er niet staat. Je kan niet zomaar teksten 'overrulen'.
Laat de CGK-synode toegeven ten aanzien van vrouw en ambt (ik citeer uit de Westminster Confessie 1,7 (1643-1646): ‘Alle dingen in de Schrift zijn niet even duidelijk op zich, noch even helder voor iedereen (2 Petr. 3: 16); toch zijn de dingen die men moet weten, geloven en in acht nemen voor onze verlossing zo duidelijk voorgesteld en geopend in de Schrift, dat niet alleen de geschoolden, maar ook de ongeschoolden, bij een gepast gebruik van de gewone middelen, tot een genoegzaam begrip ervan kunnen komen’ (Ps. 119: 105, 130).
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen