Esther Noordermeer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 maart 2021 door Esther Noordermeer

Boetevermijders en angsthazen in de kerk

Voor christenen blijft de oproep ‘gehoorzaam uw overheid’ een heikel punt. Het verdeelt de kudde. Het betreft hoofdstuk 13 uit de Romeinenbrief. Het is voor ons allemaal volkomen nieuw dat de overheid zoveel voorschriften heeft die inbreken in het dagelijkse leven en in het gemeente zijn. We worden geconfronteerd met vergaande overheidsbemoeienis. Dat moest even incuberen. De een zit nog versuft bij te komen, de ander is zoekende naar standpuntbepaling en weer een ander heeft zijn mind al opgemaakt.

Er is een groep christenen die duidelijk hun mind heeft opgemaakt. Zij volgen gehoorzaam de overheid, want dat vraagt de Bijbel nu eenmaal. Toch mooi dat er gelovigen zijn die vanuit devotie aan God de overheid gehoorzamen. Ze hebben het Woord lief. Het is de bijbelvaste tak van de kerk. Je herkent ze makkelijk, want zij hechten niet alleen de Romeinenbrief, maar aan het complete Woord. Bijbelvast als zij zijn, houden ze de sabbat, vieren het Loofhuttenfeest, eten alleen rein vlees, hebben geen seks tijdens de menstruatie, dekken hun hoofd tijdens het gebed, zijn uiterst gastvrij en verzuimen geen gezamenlijke bijeenkomsten. Ook zijn zij mild ten opzichte van hen die niet nog zo ver zijn. Gehoorzaamheid aan het Woord is immers een proces van jaren. Zij zijn het voorbeeld van godsvrucht en christelijke deugd, heldere lichten onder de heiligen.

De motivatie tot hun gehoorzaamheid komt volgens mij ook niet voort uit eerbied voor de Schrift.

Krentenpik
Ik voel wat haren overeind gaan. Al die Tora-voorschriften zijn niet voor ons, maar voor de Joden. Oké, dan blijft de sabbat, rein voedsel, het gedekte hoofd, gastvrijheid, gezamenlijke bijeenkomsten over. En de mildheid natuurlijk. Nog steeds wat haren overeind? Natuurlijk, de sabbat en rein vlees is ook Tora, dus niet voor christenen. Het ontgaat hen dat de sabbat een scheppingsinstelling is en dat Naoch al wist van rein en onrein. Toen was er in de verste verte nog geen sprake van Israël of Jodendom.

Weet u wat het is met deze christenen? Zij doen aan krentenpik. Ze gebruiken die teksten die hen uitkomen. Teksten die niet uitkomen, mogen anders geïnterpreteerd worden en wel zodanig dat ze geen appèl meer doen op hen. Misschien is deze ‘gehoorzaam uw overheid’ tekst uit Romeinen 13 ook vatbaar voor andere uitleg.

Waarheid
De motivatie tot hun gehoorzaamheid komt volgens mij ook niet voort uit eerbied voor de Schrift. Die ligt ergens anders. Zal ik dan de waarheid maar vertellen? Zij houden zich aan al die voorschriften (anderhalve meter, mondkapjes, avondklok, enz..) om precies dezelfde reden waarom ongelovigen dat doen. Zij willen geen boetes. Niks devotie aan God, ze hebben gewoon hun portemonnee lief en daar is veel voor te zeggen. Niemand wil geld verliezen aan dit soort boetes, maar laat godsvrucht er buiten.

We worden met z’n allen gemanipuleerd in één richting en er is geen respect voor de vrije wil.

Straks bij het al dan niet nemen van een vaccin lopen opnieuw oprechte motivatie en drog-motivatie door elkaar. De een zal oprecht menen dat de bescherming van het vaccin nodig is voor hemzelf of voor een ander. Maar de druk en manipulatie om het vaccin te nemen creëert ook andere motieven: het willen deugen voor elkaar - het weigeren van het vaccin kan als niet empathisch worden bestempeld -, het willen deelnemen aan het publieke leven en de wens om weer normaal te socializen.

Manipulatie
Manipulatie is een techniek om de wil van een mens te bewerken. Het opvoeren van druk en het eindeloos herhalen van eenzelfde boodschap (mantra) zijn vormen van manipulatie. Het is per definitie onethisch. Het is beslist niet hetzelfde als voorlichting. Bij voorlichting breng je kennis over die mensen uitrust om bewust te kunnen kiezen. Manipulatie heeft geen respect voor de vrije wil, maar kaapt die juist. Op dit moment loopt het programma Marble Mania (SBS6). Het illustreert exact wat manipulatie is. Het lijkt dat de knikker zijn eigen weg gaat, maar niets in minder waar. De aangelegde baan laat de knikker precies doen wat ie moet doen. De knikker doorloopt de baan volgens de principes van de baanmaker. Zo zijn mensen knikkers is de baan van de coronacrisis. Ze komen uit waar ze moeten uitkomen: het vaccin. We worden met z’n allen gemanipuleerd in één richting en er is geen respect voor de vrije wil. Manipulatie komt uit de koker van de hel. Het is een vorm van tovenarij. De fascinatie voor ‘het’ vaccin neemt afgodische vormen aan. Manipulatieve technieken zijn hier debet aan.

Relax
Er zijn broeders en zusters die oprecht bang zijn voor het ziekteverloop van dit virus. Zij zijn blij met alle maatregelen van de overheid en volgen met overtuiging. Zij volgen ook niet vanwege het Romeinen 13 gebod ‘gehoorzaamheid uw overheid’, maar vanuit intrinsieke motivatie. Oprecht angstige broeders en zusters past een pastorale benadering. Wat vragen:

  • Waarom ben je zo bang?
  • Bij wie mag je schuilen in tijden van nood?
  • Geloof je dat God genezen kan, zelfs van corona?
  • We zijn niet allemaal even sterk, maar elk lichaam is gemaakt met een ingebouwd vermogen ziekten op te vangen. Geloof je dat nog?
  • Nog een gewetensvraag: Is het vaccin de messias waarop je wacht?

Ik wil deze angstige broeders en zusters bemoedigen. Relax een beetje, er valt geen haar van je hoofd of God weer ervan. Als je ziek wordt, is God erbij. Als je sterft, ben je geborgen in Hem. De dood heeft toch niet het laatste woord?

Corona werd ten onrechte ingedeeld in hoogste - de meest gevaarlijke - categorie volgens de Wet Publieke Gezondheid.

Hoogconjunctuur
Er zijn meer redenen om wat te relaxen. Wij leven in een hoogconjunctuur met stromend water, douches, toiletten, wasmachines, keukens voor voedselbereiding en koelkasten. We hebben een geoliede kadaverdienst en ‘last but not least’, we hebben een gesloten riool! Gezien de angst waarin wij leven, lijkt het alsof we menen in een krottenwijk te leven met open riool, vuil water, kadavers op straat en allerhande hygiënische gebreken. In een hoogconjunctuur als de onze is in principe elke infectie beheersbaar. Word nuchter!

Corona werd ten onrechte ingedeeld in hoogste - de meest gevaarlijke - categorie volgens de Wet Publieke Gezondheid: groep A, waartoe ebola ook behoord. Corona hoort in feite in groep B, een vergissing die niet is teruggedraaid. Maar zelfs als ebola zou uitbreken in ons land, is de hoogconjunctuur een enorme pre. Ebola is een groot probleem in gebieden waar schoon drinkwater ontbreekt, slechte of ontbrekende sanitaire voorzieningen zijn en waar lijken te lang bovengronds blijven en door velen ritueel worden aangeraakt.

Man-made
Infectieziekten zijn slechts onbeheersbaar als er sprake is van een man-made variant en/of opzettelijke verspreiding onder het volk. Dan is er geen sprake meer van een natuurlijk ziekte en/of natuurlijke besmetting. In onze maatschappij moet je veeleer vrezen - voor zover je überhaupt moet vrezen - voor welvaartsziekten als gevolg van overvloed, geraffineerd voedsel, electrosmog en andere straling.

Esther Noordermeer is schrijfster. Klik hier om haar website te bezoeken.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Wat een goed artikel! Echt een verademing! Bedankt Esther voor het schrijven en CIP voor het plaatsen!