resultaten Noodhulp Israël
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

17 maart 2021 door Noodhulp Israël

Unieke samenwerkingen leiden tot grote steun: Noodhulp Israël haalt in totaal 200.000 op

Toen de coronacrisis uitbrak, zagen veel goede doelen organisaties een gat vallen in hun financiële steun. Er brak een onzekere tijd aan voor veel gemeenten en organisaties in Israël. Noodhulp Israël sprong in de bres om financiële steun te bieden en zo de mensen in Israël te 'helpen om te helpen'. CIP.nl sprak met initiatiefnemer Herbert Bulten van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden over het afgelopen jaar en Noodhulpactie die maar liefst 200.000 euro opbracht voor Israëliërs in nood. "Er ontstonden hele bijzondere samenwerkingen in Nederland tussen verschillende organisaties en kerken en in Israël tussen verschillende bevolkingsgroepen", vertelt Bulten.

Hoe reageerden organisaties op de Noodhulp?
Met grote dankbaarheid. "Een directeur van een organisatie die we ook als stichting al heel lang steunen, was ontroerd toen wij het aanbod van de noodhulp deden. Zoals vele anderen zijn zij zijn heel erg afhankelijk van steun uit het buitenland, denk aan Nederland, de Verenigde Staten en andere landen. Veel buitenlandse donoren gaven aan dat zij de reguliere steun door omstandigheden in wilde trekken, of minderden. Wij straalden juist uit: 'Wij gaan iets extra's voor jullie doen.' In deze tijd wilden we dat juist doen. Dat was is best spannend, want ook wij waren niet zeker van onze inkomsten. De man van de organisatie was ontroerd. Hij gaf aan dat hij in een tijd dat supporters begrijpelijkerwijs minder steun toezegde het goede nieuws van de extra steun door Noodhulp Israel hem juist raakte."

"Wij straalden juist uit: 'Wij gaan iets extra's voor jullie doen.'"

Veel steun ging naar organisaties die ook bekend waren bij de Stichting Messiasbelijdende Joden, maar ook naar projecten die nieuw voor hen waren. "Van de 24 projecten die we hebben gesteund ken ik zeker 80 procent. Daarnaast zijn er nieuwe organisaties bijgekomen, dat is juist het mooie van dit gezamenlijk project."

Bekijk in de onderstaande video de reactie van geholpen organisaties op Noodhulp Israël.

Zijn jullie tegen verrassende situaties aangelopen in het afgelopen jaar?
Noodhulp Israël is dankbaar voor de bijzondere samenwerkingen die is ontstaan vanuit en binnen het initiatief. "De kartrekkers van Noodhulp Israël waren Het Isaac DaCosta Fonds/Steunfonds Israël, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Andere organisaties en kerken vanuit verschillende hoeken binnen christelijk Nederland sloten zich aan bij het initiatief voor onze broeders en zusters in Israël. Dit vind ik wel bijzonder", aldus Bulten. "Daarnaast zagen we bijzondere samenwerkingen ontstaan in Israël zelf. Organisaties konden anderen aandragen. Er was een Messiaanse kerk die een Arabische kerk aandroeg."

"Het is heel mooi om te zien hoe onze partners in Israël vervolgens niet alleen aan zichzelf denken, maar ook gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovigen hulp bieden in hun omgeving."

"Verzoening tussen Joden en Arabieren, ook onder gelovigen in de Messias, is heel spannend. Zeker in Israël waarbij niet alleen theologische, maar ook politieke aspecten een grote rol spelen. Er was een gemeente die aangaf dat zij graag een noodhulpverzoek wilde aandragen van een Arabische gemeente. Wij gingen hiermee akkoord. We kennen de Messiaanse gemeente en vertrouwen hen. Zo konden we heel breed mensen helpen, maar wel via vertrouwde relaties met partners in Israël. Het is heel mooi om te zien hoe onze partners in Israël vervolgens niet alleen aan zichzelf denken, maar ook gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovigen hulp bieden in hun omgeving."  Relaties tussen de verschillende groepen zijn soms moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Dat is iets wat Herbert Bulten in het project terug ziet komen. "Mensen zeggen tegen elkaar: er zijn grote verschillen, maar we vinden elkaar in Jezus Christus."

Niet alleen in Israël ontstonden bijzondere samenwerkingen. Ook in Nederland sloten christenen vanuit verschillende hoeken de handen ineen om de mensen in Israël te helpen. "Het mooiste waren de samenwerkingen die zijn ontstaan", vertelt Herbert Bulten. "Het is een prachtig gebaar dat christelijk Nederland samen iets voor Israël doet. Partners in Nederland waren bijvoorbeeld de Gereformeerden Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, maar ook de interkerkelijke organisatie Comité Gemeentehulp Israël die vooral werkzaam is in evangelische en pinksterkerken. Dat deze partijen allemaal samenwerken, vind ik mooi."

Welk project hebben jullie kunnen steunen dat in het bijzonder indruk op je heeft gemaakt?
"In Israël moeten jongeren in militaire dienst. Dit weegt vaak zwaar op de mentale gezondheid van de jongeren. Dat is in Israël best heftig. Je maakt heftige dingen mee. De jongeren worden door de organisatie Netivah gesteund, aangemoedigd en toegerust in hun tijd in het Israëlische leger", aldus Bulten. "Zij werken samen met een andere organisatie en besloten de steun onderling te verdelen. Dit laat zien dat mensen heel veel samen willen doen. Ze zeggen niet: 'We houden alle hulp voor onszelf', maar 'de ander heeft nog meer hulp nodig, dus laten we het samen delen'. Dat is een mooie situatie die daar ontstond."

"Door Noodhulp Israël konden de kinderen naar school blijven gaan"

Soms is de hulp ook kleinschaliger. "Er was een vrouw in een gemeente die zonder inkomen kwam te zitten. Zij had hulp nodig bij het betalen van haar vaste lasten. Dit is een voorbeeld waarin je met een relatief klein bedrag iets groots kan betekenen voor een individu", legt Herbert Bulten uit. Andere projecten waren grootschaliger. Veel ouders van kinderen van de enige Messiaanse school in Jeruzalem kwamen zonder of met minder inkomen te zitten. "Door Noodhulp Israël konden de kinderen naar school blijven gaan en gebruik maken van een bijzondere beurs."

Hoe ziet de toekomst eruit voor Noodhulp Israël?
Noodhulp Israël heeft de steun inmiddels afgerond. "Rond april vorig jaar zijn we begonnen. In eerste instantie hadden we afgesproken te helpen tot de Joodse feestdagen in het najaar van 2020. Maar toen zette daar een tweede golf met coronabesmettingen in. Om deze reden besloten we de hulp langer door te trekken naar begin 2021. Nu hebben we de laatste projecten afgerond."

"Uiteindelijk hebben we meer dan 200.000 euro opgehaald in acht maanden. Voor Israël en de deelnemende organisaties is dat een heel mooi bedrag, zeker voor zo'n korte tijd. We hebben daarmee ongeveer vierentwintig projecten kunnen helpen. Dat had ik van tevoren nooit gedacht."


Israel
- Vijf misverstanden van christenen over joden
- Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"
- Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
- Henk kreeg oog voor Palestijnse christenen: "Israël is geen klein duimpje meer"
Meer over Israel »

Namens Noodhulp Israël bedankt!