Rob van der Dussen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 maart 2021 door Rob van der Dussen

Zoeken naar Gods wil: 3 vragen om een goede keuze te maken

Soms lijkt het zoeken naar Gods wil op zo’n puzzel. Een hele ingewikkelde. Wat kan het moeilijk zijn om een belangrijke knoop door te hakken! Hoe maak je eigenlijk een goede, Bijbelse keuze? Ik denk dat deze vraag in drie stukken verdeeld kan worden. Ik hoop dat het jou zal helpen om te weten welke weg je kunt inslaan:

1. Wat is een goddelijke keuze? Vraag jezelf af of de beslissing in lijn ligt met het karakter en het hart van God. Wat zijn eigenlijk Gods prioriteiten? Wat is Gods verlangen? Je kunt bijvoorbeeld denken aan Gods hart voor de wereld, voor Zijn gemeente, voor jouw gezin en… voor jezelf: denk bijvoorbeeld eens aan jouw lichamelijke gezondheid, geestelijke welzijn, seksualiteit, werk en agenda.

2. Hoe kom je tot een bijbelse keuze? Is de keuze in overeenstemming met wat God wilt? Bekijk de situatie eens vanuit het licht van de geboden en voorschriften die God gegeven heeft om een goed leven te kunnen leiden. Sla het Oude en het Nieuwe Testament er op na! Sommige voorschriften van God zijn helder en meteen van toepassing op jouw concrete situatie. In andere gevallen kan je het idee krijgen dat de Bijbel eerder een algemene richtlijn geeft in plaats van een pasklaar antwoord.

Het zoeken naar wat God wilt is geen zoektocht zonder einde, of een legpuzzel boven jouw niveau.

3. Voor de toepassing van Gods algemene richtlijnen is Bijbelse wijsheid nodig om te weten wat een verstandige keuze is. Denk eens na over de mogelijke gevolgen van jouw beslissing. Schrijf ze eens op een leeg blad papier. Weeg de voor- en tegenargumenten af en bespreek ze wellicht eens met een raadgever. Doe inspiratie op in het maken van wijze keuzes door het boek Spreuken te lezen, hier staan tal van voorbeelden in hoe wijs gehandeld kan worden in specifieke situaties.

In het maken van goede keuzes is de Bijbelse lijn beslissend: wanneer beslissingen niet stroken met het verlangen van God of ingaat tegen Zijn bekendgemaakte wil, wordt duidelijk dat dit niet de weg is om te gaan. Bij het maken van een keuze doet je eigen verstand mee, God geeft die vrijheid! God de Vader wilt niets liever dan dat je om wijsheid vraagt en zo je weg met Hem gaat. Door de werking van de Heilige Geest en het bestuderen van de Bijbel werkt God in jouw hart en wordt je steeds meer een volwassen zoon of dochter. Dan is het geen raadsel meer wat de hemelse Vader van je verlangt maar is het mogelijk om het goede van het kwade te onderscheiden (Hebr. 5:14). Dan weet je wat het verschil is tussen het goede en het slechte. Wees niet ontmoedigd, dit is een groeiproces!

Hopelijk heb je tijdens deze zoektocht naar de juiste keuze de vrede Gods in je hart. In Kolossenzen 3:15 staat: “En laat de vrede van God in uw hart heersen”. Deze vrede is geen sentimenteel gevoel. Het is eerder te vergelijken met de wifi streepjes op je mobiel: Heb je nog bereik? De vrede in je hart geeft aan of je in verbinding staat met de hemelse Vader en of je geheel leeft voor Hem.

Het zoeken naar wat God wilt is geen zoektocht zonder einde, of een legpuzzel boven jouw niveau. Het gaat om het kennen van het hart van God, geworteld zijn in de Schriften, en getraind zijn in het onderscheiden van het goede en het kwade.

Rob van der Dussen is actief namens kerkplantingsnetwerk ICP Europe. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Reacties

K
Volgens mij zou je je ook moeten afvragen of je in je keuze God lief hebt boven alles. Je keuze mag jou niet van God verwijderen. En je zou je je ook af moeten of je in je keuze je naaste liefhebt als je zelf. Als je bv als vader alle vrije tijd besteed aan de kerk (omdat je God lief hebt boven alles), maar dat ten koste gaat van je gezin, dan ben je nog steeds niet goed bezig.

Wat de bijbelse lijn is, wordt heel vaak verschillende uitgelegd. Kijk maar naar discussies rondom doop, echtscheiding, omgang met de zondag/sabbat, et cetera

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen