SDOK Arco Bible Mind
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET SDOK

 

Leer Bijbelteksten uit het hoofd samen met vervolgde christenen!

In Nederland heeft bijna elk christelijk gezin wel een plank vol met Bijbels in huis. We koesteren onze verschillende vertalingen en bijzondere edities. Voor christenen in Iran is het hebben van een Bijbel alles behalve vanzelfsprekend. Christenen in het moslimland leren Bijbelteksten uit het hoofd, om toch toegang te hebben tot Gods Woord.

SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.

Dit inspireerde de organisatie SDOK om een gratis spel te ontwikkelen: Bible Mind. Met dit spel leer je spelenderwijs dezelfde teksten als onze Iraanse broers en zussen. CIP.nl sprak met een van de initiatiefnemers Arco van Doleweerd over het effect van het memoriseren van de teksten op zijn leven. "Elke keer als ik een graafmachine zie, moet ik denken aan Efeziërs 2 vers 8 en 9", aldus Arco.

Beeld en ontwikkeling Bible Mind: Deelstra & De Jong

Hoe is het spel met de Bijbelteksten van SDOK ontstaan?
"We willen als SDOK echt naast vervolgde christenen staan. We zijn vaak met vervolgde christenen in gesprek en vragen aan hen: wat kunnen we voor jullie doen?", vertelt Arco. Maar SDOK betekent niet alleen wat voor vervolgde christenen, de relatie is ook de andere kant op waardevol. "Verhalen en voorbeelden van moed en volharding inspireren ons."

“Eén van de dingen die ons opvalt, is de grote waarde van de Bijbel voor vervolgde christenen.” Het is in het islamitische land niet vanzelfsprekend dat iedere christen een Bijbel in huis heeft. Dit maakt de Bijbel van zeer grote waarde voor de gelovigen. "Vervolgde christenen zien het woord van God echt als een schat. Veel vervolgde christenen hebben geen Bijbel. In sommige landen is het hebben en verspreiden van de Bijbel zelfs strafbaar." Dit is voor Nederlandse christenen moeilijk in te beelden. "We kunnen zo makkelijk vergeten hoe waardevol de Bijbel is", aldus Arco. Veel huishoudens hebben een hele plank vol met bijbels in allerlei vertalingen thuis.

"In Iran leren mensen een speciale selectie aan Bijbelteksten uit hun hoofd. Dit is een selectie aan belangrijke teksten, zowel bemoedigend als opbouwend. Als deze gelovigen in een situatie komen waar ze geen Bijbel hebben, zoals de gevangenis, hebben ze alsnog toegang tot Gods woord, omdat ze het altijd bij zich dragen in hun hoofd en in hun hart."

"Vervolgde christenen zien het woord van God echt als een schat."

Het leren van bijbelteksten door Iraanse christenen inspireerde medewerkers van SDOK om een spel te ontwerpen waarin je spelenderwijs Bijbelteksten leert. Dit zijn dezelfde teksten die Iraaanse gelovigen uit hun hoofd leren.

Hoe speel je het spel?
Het spel bestaat uit 49 Bijbelteksten. Het zijn kortere en langere teksten, bekendere one-liners en minder bekende verzen. Op kaartjes staan de Bijbelteksten met op de achterkant een afbeelding. "De afbeeldingen helpen bij het onthouden en sluiten aan bij onze beeldcultuur. Bij een van de teksten staat bijvoorbeeld een plaatje van een graafmachine. Hierbij hoort de tekst: 'Maar daarmee wordt de waarheid niet ongedaan gemaakt dat redding niet door goede werken is maar uit genade door geloof.' Uit Efeziërs 2 vers 8 en 9." Arco noemt de tekst zo op uit zijn hoofd, de kaartjes hebben duidelijk een effect. "Altijd als ik een graafmachine zie, moet ik aan deze tekst denken."

Het spel is eenvoudig: je legt een aantal kaartjes neer op tafel. Gebruik een dobbelsteen je voert per getal opdracht uit. Door de opdrachten worden de kaartjes doorgegeven. Als de tijd voorbij is tel je hoeveel kaartjes iedereen heeft. "Door de herhaling komt het in je hoofd te zitten", aldus Arco. 

Niet iedereen houdt van spelletjes spelen. De kaartjes kunnen ook als decoratieve herinnering in je huis worden neergezet in een houder die je bij het spel krijgt. "Zo kan je elke week een andere tekst neerzetten", geeft Arco aan. Hij geeft ook nog wat extra tips. "Je kan de teksten ook als gezin elke avond na het eten opzeggen of de teksten memoriseren tijdens het tandenpoetsen."

Wat is het effect van het leren van de Bijbelteksten?
Volgens Arco heeft het uit je hoofd leren van Bijbelteksten invloed op hoe je omgaat met alledaagse situaties. Het helpt hem onder anderen bij tegenslagen. "Een tekst die ik zelf belangrijk vind is staat in Jakobus 1 vers 2. 'Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt.' Het gaat over het zoeken van vreugde in verzoekingen ook als het even tegenzit of misgaat. Dit helpt mij om mezelf aan te moedigen en God te blijven danken. Zo helpen Bijbelteksten erbij om je niet te laten meevoeren door gevoelens en omstandigheden. Het is als een wapen, denk aan de bekende tekst uit Efeze."

"Zo helpen Bijbelteksten erbij om je niet te laten meevoeren door gevoelens en omstandigheden. Het is als een wapen."

In gesprek merk je dat Arco regelmatig teksten citeert. Het leren van de teksten heeft duidelijk een effect. "Het is niet dat ik aan de lopende band met teksten strooi richting anderen", relativeert Arco. "Maar het helpt sowieso in mijn eigen geloof. Niet alleen door de dag heen, maar ook bij het Bijbellezen specifiek. Het helpt me om verbanden te zien tussen verschillende Bijbelteksten. Als ik de Bijbel aan het lezen ben en profeten schrijven over vasten, dan roept dat associaties op met teksten die ik uit mijn hoofd, met bijvoorbeeld teksten uit de Evangeliën of de brieven in het nieuwe testament."

Wanneer ben je begonnen met het memoriseren van Bijbelteksten?
"Ik ben al langer bezig met het uit mijn hoofd leren van Bijbelteksten. Ik wil graag dicht bij God leven, iets dat ik telkens weert proef bij vervolgde christenen. Ik verbaas me dan over hun grote Bijbelkennis. ." Toch merkte Arco dat het niet altijd even makkelijk was om te volharden in het leren van de teksten, al merkt hij dat het hem steeds beter afgaat.

"Ik wil graag dicht bij God leven, iets dat ik telkens weert proef bij vervolgde christenen."

Arco heeft bewondering voor de Bijbeltekstenkennis van de vervolgde christenen. "Het zegt iets over hoe dicht iemand bij God leeft. Als ik naar mezelf kijk merk ik dat ik zo makkelijk mijn eigen leven leef, zonder de Bijbel bij de hand. Je dagelijks leven bestaat voor 95 procent uit gewoonte: het zijn onbewuste handelingen die vanuit je diepste motivatie komen. Hoe belangrijk is het dan om juist het woord van God in je te hebben, in je hoofd en in je hart. Want wat je binnenin je draagt bepaalt uiteindelijk wat eruit."

Het spel Bilbe Mind is gratis beschikbaar. "We willen zoveel mogelijk mensen hiermee toerusten. Je bent vrij om een gift te geven, maar het is absoluut geen voorwaarde", moedigt Arco aan.

Bestel hier het gratis spel!