Dr. A. A. A. Prosman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

17 maart 2021 door Dr. A. A. A. Prosman

Drie christelijke partijen delen het gevoel dat er iets mis is met Nederland

Schrijven over politiek is een riskante bezigheid. Op verjaardagen kun je beter maar niet over politiek beginnen, want de meningen lopen al snel uiteen en dat zorgt voor een ongemakkelijke sfeer, constateert dr. A. A. A. Prosman in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De omvang van de drie programma’s maakt het ook niet gemakkelijker. Die varieert van (CDA) tot 167 pagina’s (SGP). De CU heeft 141 pagina’s nodig. Waar zetten de drie partijen op in?

CDA tegen on-Nederlandse polarisatie
In de inleiding van het verkiezingsprogramma van het CDA lezen we:

‘In een tijd van grote veranderingen, globalisering en individualisering zijn we elkaar kwijtgeraakt. Met een deel van ons ging het beter dan ooit, maar anderen kregen steeds meer het gevoel grip te verliezen of aan de kant te staan. Onzekerheid over de toekomst heeft geleid tot een on-Nederlandse polarisatie. We missen het gevoel van solidariteit en saamhorigheid. Het vertrouwen dat we bij elkaar horen en één gemeenschap zijn. (…) De opdracht om ons land uit de crisis te leiden is groot en komt bovenop de grote vraagstukken die er voor corona al lagen: het klimaat, de vergrijzing, migratie en de polarisatie van de samenleving.’

De CU introduceert de nogal alarmerende term ecocide: moord op de natuur en zet zo de toon voor de klimaatdiscussie.

De partij vat de plannen voor de toekomst samen in twaalf prioriteiten. Werken aan economisch herstel is de eerste prioriteit. Tweede prioriteit is het herstel van geschaad vertrouwen (denk aan de toeslagenaffaire). Verder staat het gezin (niet het huwelijk) hoog in het vaandel. Het CDA wil de grip op migratie versterken. Ten aanzien van klimaat wordt kernenergie als een zinvolle optie beschouwd. De medischethische pijnpunten komen in deze twaalf prioriteiten niet voor.

CU kiest voor zorgzame samenleving
Het CU-programma draagt als titel ‘Kiezen voor wat echt telt’. De rode draad die door alles heen loopt, is het streven naar een zorgzame samenleving. Die is niet zomaar te realiseren.

‘We hebben in ons land veel om dankbaar voor te zijn, maar we zien ook dat onze samenleving gevoeliger wordt voor polarisatie en voor het complotdenken van de profeten van het populisme. We lijden aan morele heimwee en raken soms verdwaald in onze zoektocht naar nieuw houvast. Daar hoeven we het niet bij te laten zitten. De ChristenUnie wil dat liefde, genade en zachtmoedigheid een belangrijke plaats houden in onze samenleving.’

Door middel van twintig ‘hoopvolle keuzes’ wil de CU toewerken naar een samenleving ‘waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen’.

Benadrukt wordt dat de overheid een bondgenoot is van burgers (keuze één). In keuze twee wordt gezegd dat we een land zijn van gedeelde waarden, wat betekent dat we de ruimte hebben om van elkaar te verschillen en we tegelijk verantwoordelijkheid dragen voor onze rechtsstraat. In keuze zes wordt de beschermwaardigheid van het leven ‘van begin tot einde’ genoemd. De CU introduceert de nogal alarmerende term ecocide: moord op de natuur (p.105) en zet zo de toon voor de klimaatdiscussie.

Het is duidelijk dat alle drie partijen het gevoel hebben dat er iets mis is met Nederland.

SGP wil vertrouwen winnen
Het programma van de SGP wordt gepresenteerd onder het motto ‘In vertrouwen’. In de inleiding wordt opgemerkt dat er een grote spanning is tussen echt vertrouwen en wat er in onze samenleving aan de hand is.

‘Vertrouwen, laat staan geloofsvertrouwen, is niet iets wat je als overheid of als partij kunt dicteren. Vertrouwen is wél iets wat je stukje bij beetje kunt winnen. Daarvoor moet je geloofwaardig zijn. Dat kan door een vaste koers te varen. Dat kan óók door geen dingen te beloven die niet waargemaakt kunnen worden. Vertrouwen ontstaat verder door open en integer te zijn.’

Het programma heeft drie kernpunten: leven, gezin, Nederland. Leven staat voorop, dus het beschermen van het leven, maar ook het in stand houden van het zorgstelsel hoort daarbij. Een zelfgekozen dood is niet het antwoord op intense levensvragen, lezen we. Het gezin, bestaande uit man en vrouw en eventueel kinderen, is de pijler waarop de samenleving rust. Naast de zorg voor klimaat en milieu wijst de
SGP op de nadelige effecten van windmolenparken (geluid) (p.113), terwijl zonneweiden ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond (p.100).

Gevoelens van onbehagen
Deze heel summiere aanduiding van wat in de programma’s aan de orde komt, doet geen recht aan de 422 pagina’s tekst. Wel is duidelijk dat alle drie partijen het gevoel hebben dat er iets mis is met Nederland. Het gevoel van solidariteit en saamhorigheid wordt gemist (CDA). De CU roept op om op te staan tegen het gif van wantrouwen en onwaarheid. Bij de SGP moet het motto ‘In vertrouwen’ gelezen worden als weerstand tegen het wantrouwen dat de mensen in hun greep houdt.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Reacties

Net een stukje in het AD gelezen waarin "Fien" van twintig oproept on niet naar de Bijbel te luisteren. De SGP is de boeman want die vind dat zij niet mag trouwen met haar vriendin.

De aap begint uit de mouw te komen; de Bijbel mag niet, niet naar luisteren.

Ja er is een kloof aan t ontstaan, die geestelijk van dimensie is.
J
Hoi Hans,

Niet wat de mond – binnengaat -- maakt de mens onrein,

maar

wat de mond -- uitkomt -- dat maakt de mens onrein.Het is van eeuwigheidswaarde dat hetgeen mijn mond uitkomt gestuurd wordt door de Heilige Geest.

De Geest die mij alles te binnen brengt hetgeen onze Heere en Heiland leert.

En HIJ zegt: ER STAAT GESCHREVEN ...

Alles getrouw opgetekend in MIJN Woord!
J
Onze opdracht!

En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren,

als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid,

onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

.. maar toetst alles en behoudt het goede.

Onthoudt u van alle soort van kwaad.

De torenwachter signaleert en waarschuwt ...

wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen