Ds. P. van der Kraan
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Hoe kan het dat kinderen van God in grote zonden zoals incest vallen?

"Ik weet van verschillende incestzaken van leden uit onze gemeente. Onder hen waren ook zeker kinderen van God. Nu is mijn vraag: hoe kan het dat ze in zo’n grote zonde vallen? Wil God deze zondaren weer aannemen als Zijn kind of zal Hij ze verdoemen?", vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. P. van der Kraan begint zijn antwoordt met een anekdotisch verhaal. "Een leerkracht had in een hogere groep van de basisschool heel sober verteld over Davids overspel met Bathseba. Na afloop van de vertelling stelde hij de leerlingen de vraag hoe het mogelijk was dat David, man naar Gods hart, zo had kunnen zondigen? Eén van de leerlingen stak de vinger op en antwoordde: 'Ik denk dat David zijn ochtendgebed vergeten was'.

Conclusie: als kinderen van God zich niet geestelijk wapenen door het zwaard van de Geest, Gods Woord, te hanteren en een aanhankelijk gebedsleven te leiden zijn ze een gemakkelijke prooi van listen en verleidingen van de boze. Het is een voortdurende opgave om je daarin te oefenen, maar deze ‘schuilplaats’ (in het Woord en het gebed) beveiligt ons alleen tegen de aanvallen van de boze."

Om nogmaals de geschiedenis van Davids overspel met Bathseba erbij te betrekken: in 2 Samuël 11:1 staat duidelijk dat het de tijd was dat de koningen (ten strijde) uittrokken. David stuurt er echter zijn generaal Joab met zijn leger op uit om te strijden tegen de Ammonieten. Veelzeggend wordt eraan toegevoegd: maar David bleef te Jeruzalem. In Israël gingen de koningen mee de strijd in. In dit geval niet. Met het trieste gevolg van het overspel. Is dit niet een terloopse aanwijzing dat het verzaken van taak en roeping tot ontsporing kan leiden?

David krijgt van de profeet Nathan te horen (2 Sam. 12: 10): het zwaard zal van uw huis niet wijken. Salomo krijgt te horen dat mede als gevolg van zijn afgoderij het rijk na zijn dood zal worden gescheurd. (1 Kon. 11:9-13). Dat zijn geen geringe gevolgen van de zonde. Dat geeft aan dat we wel dagelijks mogen bidden om door de Heere in en bij Zijn genade bewaard te mogen worden", geeft de hervormde predikant uit Arnemuiden mee.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

W
Ik word een beetje moe van al dat gepraat. Als je nou incest benoemt op gelijk niveau als een snoepje stelen als kind uit de snoeppot is er ernstig iets mis met je denken. Incest is op geen enkele manier goed te praten. Ik wil er niet eens over nadenken.JOH 3 vers 4 : ieder die blijft in Hem zondigt niet; ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en Hem niet niet leren kennen.Me dunkt weinig uitvluchten voor een pedofiel neemt u me niet kwalijk.
Het onderwerp is INCEST en geen OVERSPEL.....mij dunkt hier wordt dus toch de zaak onder de pet geschoven omdat er vele vele OUDSTEN, VOORGANGERS....LEIDERS hun 11e vinger achterna lopen.....SCHANDELIJK benoem incest bij naam en ga dit niet vervangen door overspel is een zeer verdachtmakende constructie!
"Hoe kan het dat kinderen van God in grote zonden zoals incest vallen?" Dit roept bij mij een wedervraag op: Hoe komt het dat u daar zo verbaasd over bent? Zonde is zonde en doet zich op verschillende wijzen aan ons voor. Maar er zijn nog andere, meer lelijker zonde, waar wij liever niet mee te maken willen hebben, maar daar is Jezus ook voor gestorven. Ook de Farizeeër verbaasde zich dat Jezus Zich door de zondares zijn voeten liet kussen. Ik denk,dat wij de grootheid v.h.offer van Jezus en Zijn goedertierenheid nauwelijks kunnen begrijpen.
Toon meer reacties (10)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen