Joël Boertjens
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 februari 2021 door Joël Boertjens

Jezus trapt door noeste mannen opgebouwde heilige huisjes omver

In een tijd waarin vrouwen als inferieur worden behandeld, schuwt Jezus het debat niet. Het koninkrijk van de Andere is niet van deze wereld. In Jezus’ gelijkenissen komt naar voren dat het koninkrijk van God de gewoonten en sociale structuren van de maatschappij doorkruist en overstijgt. Vrouwen worden niet alleen persoonlijk gezien door Jezus, hij maakt hen door zijn gebruikte illustraties ook zichtbaar.

Boeiend is dat we in Jezus’ lessen vaak een bewuste balans aantreffen tussen mannelijke en vrouwelijke beelden die elkaar aanvullen. Het beroemde hoofdstuk 15 in het Lucasevangelie openbaart het hart van God voor de verlorenen door middel van gelijkenissen. Het eerste verhaal gaat over een verloren schaap, een beeld dat met name herkenbaar is voor mannen. Het tweede beeld gaat over een vrouw die een munt verliest. Een dergelijk patroon zien we met grote regelmaat. Mosterdzaad vanuit de leefwereld van mannen, gist in brood vanuit de dagelijkse omgeving van vrouwen. Wijnzakken komen voor in het mannelijke arbeidsleven, het verstellen van een kledingstuk in dat van vrouwen. Een ander voorbeeld is het moment waarop Jezus eerst refereert aan de weduwe uit Sarepta, en vervolgens aan de Syriër Naäman.

Niet alleen het gegeven dat vrouwen überhaupt een rol spelen in het onderwijs van Jezus is opvallend, meer nog geldt dat voor de manier waarop vrouwen – en ook mannen – acteren. Een onrechtvaardig behandelde vrouw durft het aan een corrupte mannelijke rechter dagelijks te confronteren, en haalt daarmee haar recht. Een arme gulle weduwe wordt als voorbeeld gesteld boven gevende rijke mannen, een exceptionele gebeurtenis in de context van het onderwijs in die tijd.

Jezus trapt heilige huisjes die in de loop der eeuwen met noeste mannelijke arbeid zijn gebouwd omver, en verwijst in zijn leringen over belangrijke ethische kwesties regelmatig naar de oorspronkelijke principes van Gods goede begin. Verhulling transformeert in onthulling. Waar Jezus komt, ontluiken vrouwen en ontvangen zij eerherstel.

Kijk hier naar een interview over de manier waarop Gods Geest al eeuwenlang ‘heilige huisjes’ in trapt en verfrist, vernieuwt en verandert.

Voorganger en schrijver Joël Boertjens schreef eerder ‘Allen voor Eén – vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk’. Bezoek zijn website voor meer informatie.

Reacties

J
Scheppingsorde liet HIJ blijkbaar staan!

HIJ is de Enige die de reden van de scheppingsorde vanaf den beginne doorgrondt. En ze nadrukkelijk bevestigt bij de creatie van eerst man en vervolgens mannin.

DUS: -- Hij stelde uitsluitend mannen aan als Zijn discipelen!

Maar ja, feministen!! Die weten het -- beter -- dan Gods Zoon??

Ik stel voor dat mannen de door de Schepper gegeven verantwoordelijkheid oppakken, zoals HIJ het bedoeld heeft en heeft laten zien op het hout!

De grootste van jullie moet de minste worden, en de leider de dienaar.
a
"Het koninkrijk van de Andere is niet van deze wereld." Neem aan dat je hiermee het Koninkrijk Gods bedoeld ? Waarom dit zo te duiden ,de Andere? Past dat in de theologie van; " in het gelaat van de ander ontmoet ik de Andere"
K
De oorspronkelijke principes van het goede begin, laten we dat maar vast houden in de goede context. 1 Corinthe 11:2 Ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb.

3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen