Alblasserdam
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

17 februari 2021 door Redactie

GGiN-dominee protesteert tegen LHBTI-beleidsplan gemeente Alblasserdam

Dominee O. M. van der Tang noemt seksualiteit bij LHBTI afwijkend van de goddelijke wet. "Vanuit dat oogpunt bestempelen we het als zonde." In de raadsvergadering van de gemeente Alblasserdam sprak de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nedederland te Alblasserdam in over het deze week aangenomen LHBTI-beleidsplan van de gemeente.

Het beleidsplan heeft als doel om te komen tot sociale acceptatie en veiligheid voor alle diverse groepen. Op het gebied van sociale acceptatie en veiligheid wordt in het beleidsplan onder meer voorgesteld dat de gemeente Alblasserdam lokale sportclubs naar hun anti-discriminatiecode en klachtenregeling vraagt. De LHBTI werkgroep zei hierover eerder: 'De gemeente informeert actief of LHBTI’ers welkom zijn. Daarnaast vragen we verenigingen om acties te ondernemen tegen racistische en homofobe uitingen.' Ook moeten de medewerkers van de gemeente die klantcontact hebben getraind worden in ‘LHBTI-sensitieve publieke dienstverlening’. 

Volgens dominee Van der Tang gaat het LHBTI-beleid van de gemeente in tegen Gods Woord. Hij vroeg deze week namens vier kerken de raad niet in te stemmen met beleidsvoorstel. De dominee vertelt dat liefde is genormeerd in tien geboden en dat praktiserend LHBTI in dat opzicht vanuit de kerk wordt gezien als zonde. Van der Tang benadrukt dat de kerken alle haat tegenover medemensen verafschuwen en veroordelen. "We staan voor veiligheid van onze medemens." De predikant voegt toe dat ook kerkgangers zondaren zijn.

In antwoord op de inbreng van de predikant wees Ramon Pardo van D66 op de scheiding van kerk en staat. "Het Woord van God wordt hier als wet genoemd, maar in deze raadszaal is dat niet de wet, maar is dat onze grondwet. Ik waande me net even niet in de raadszaal, maar in een bijeenkomst op een andere dag in de week." Margreet de Deugd voegde namens het CDA toe: "Ik zie het niet als zonde, maar als een heilige missie. Kunt u voorstellen dat we dit uit liefde doen?"

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Alblasserdam stemt in met het beleidsplan LHBTI in Alblasserdam, meldt Peter Stam namens Alblasserdam Nieuws. De PvdA, de VVD, D66 en het CDA stemmen voor. De ChristenUnie stemt voor, met de aantekening tegen het hijsen van de regenboogvlag te stemmen. De SGP stemt als enige partij tegen.

Ds. Van der Tang ondersteunde twee jaar geleden de veelbesproken Nashvilleverklaring. Klik hier voor een reconstructie over het ontstaan van de verklaring en de nationale ophef die destijds ontstond.

Reacties

‘De CU stemt voor het LHBTI-beleidsplan, met de aantekening tegen het hijsen van de regenboogvlag te stemmen.’ Kinderachtig! Zeg duidelijk, dat je als CU, als POLITIEKE partij het huwelijk M/V ziet als de grondstructuur van de samenleving én tegelijk dat je vindt, dat LHBTI-ers zich vrij en veilig moeten kunnen voelen om voor zichzelf verantwoordelijke keuzes te maken op het gebied van relatievorming en seksualiteit. Dat je als KERK, als CHRISTEN daarover een heel bepaald (en vaak afwijkend) standpunt hebt, weten ze al lang.
In dit soort zaken lopen twee elementen door elkaar heen. Enerzijds is opkomen voor acceptatie en veiligheid voor ieder mens van groot belang en nodig, maar anderzijds mag je als christen toch ook zeggen wat de Bijbel aangeeft zonder iemand te verwerpen.
J
@Marc van den Oord: U legt in uw video uit dat alle veroordelende teksten over homoseksualiteit in de Bijbel in de context van de afgoderij moeten worden geïnterpreteerd en dat "natuurlijke" homoseksualiteit is aangeboren, net zoals dat in de dierenwereld voorkomt en daar dus ruimte voor is. Hoe verklaart u dat Paulus, de scherpzinnige, of de Heer Jezus Zelf dat niet nuanceert
Toon meer reacties (4)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen