Arleen Westerhof
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 februari 2021 door Redactie

Wat christenen kunnen leren van (valse) Trump-profetieën

'Joe Biden is de 46ste president van de Verenigde Staten geworden. Dit in tegenstelling tot de vele profetieën van gerespecteerde profeten die beweerden van God aan hen had laten zien dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen. Sommige hebben zelfs gezegd dat Trump met groot overmacht de verkiezingen zou winnen. Maar deze woorden zijn niet uitgekomen', merkt Arleen Westerhof op. De oprichter en voorzitter van de Nederlandse Profetische Raad deelt lessen voor christenen.

Westerhof gelooft niet dat hier sprake is geweest van ‘valse’ profetie. 'Maar wel van inaccurate profetie vanuit de ziel. Het woord ‘vals’ wordt afgeleid uit het Latijnse woord ‘fallere’ wat ‘liegen’ of ‘misleiden’ betekent. ‘Valse profetie’ is profetie die wordt gegeven met de bewuste intentie om mensen te misleiden. Dus valse profetie heeft met de motieven van het hart van de persoon die profeteert te maken en niet met het profetische woord zelf. De woorden over de overwinning van Donald Trump zijn mijns inziens inaccuraat geweest met geen intentie om mensen te misleiden.'

Wat is er misgegaan? Westerhof deelt een aantal mogelijke verklaringen:

 • De profetische woorden over de overwinning van Trump hadden overmoedig kunnen zijn. Er is een falen geweest om te onderscheiden wat uit de eigen ziel kwam (verstand, wil, mening, overtuiging, en doctrine) en wat uit de heilige Geest kwam. Soms willen wij zo erg dat iets waar blijkt dat wij denken dat als wij het willen dan wil God het ook (Eze. 14:4).
 • Sommige mensen hebben niet hun gebied van autoriteit in profetie (h)erkend. Wanneer wij ons mandaat niet erkennen is de kans groot dat wij fouten maken. 1 Korinthe 14:3 zegt dat de gave van profetie bedoeld is voor bemoediging (of vermaning), troost en voor de opbouw van mensen. Vele mensen kunnen accuraat profeteren over mensen als ze in deze gave functioneren, maar niet iedereen is geroepen om over landen te profeteren.
 • Mensen laten zich opzwepen en gaan mee met de massa’s door de profetische woorden van anderen te kopiëren.
 • Het uitkomen van profetische woorden is voorwaardelijk. Profeten profeteren de wil en het hart van God, maar er zijn meerdere voorbeelden in de Bijbel waarin de wil van God niet uitkwam vanwege de ongehoorzaamheid en de zonde van het volk. Het was Gods wil en hart dat het heel volk dat uit Egypte met Moses trok het land Kanaän zou intrekken. Door hun ongehoorzaamheid en ongeloof is dit niet gebeurd.
 • Angst. Een profeet die ik uit Amerika ken heeft laten weten dat zij bedreigingen van christenen heeft gehad toen zij een aantal maanden geleden profeteerde dat Donald Trump de verkiezingen niet zou winnen. Ook is er scheiding gekomen in gezinnen en in families doordat een deel van de mensen op de ene kandidaat stemde en de het andere deel op de andere kandidaat.
 • Weten dat ze niet gehoord zouden worden. Een aantal profeten hebben laten weten dat zoveel van hun profetische vrienden overtuigd waren van een overwinning van Trump dat ze wisten dat ze niet gehoord zouden worden als ze iets anders profeteerden.

Ook deelt zij namens de Nederlandse Profetische Raad een aantal lessen:

 • Toets je profetische woorden en indrukken. De Bijbel leert dat de verantwoordelijkheid om een profetisch woord te toetsen ligt altijd bij de mensen die het woord aanhoren: ‘Toets alles en behoud het goed.’ 1 Thess. 5:21. Het feit dat zoveel mensen verbaasd zijn met deze uitslag laat zien dat wij als Gemeente dit nog veel meer moeten toepassen.
 • Erken de rol van geestelijke adviseurs in je leven en van profetische vaders en moeders in de Gemeente. ‘Door veel raadgevers komen plannen tot stand.’ Zij zullen je helpen om wijze te zijn in je profetische uitingen en in de beslissingen die je neemt. Te vaak handelen wij in het profetische op grond van ons ‘gevoel.’ Dit is zeer subjectief en te feilbaar om een fundament te vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9).
 • Wees nederigheid en leg verantwoording af voor de profetische woorden die je uitspreekt. Het is nodig om ‘sorry’ te zeggen wanneer wij fouten maken en daarvan proberen te leren. Let op! Dit is ook nodig voor iedere christen die in de gaven van de Geest functioneert, en niet alleen profeten.
 • Laat de liefde van Christus prevaleren. Als je politieke voorkeur je doet afkeren van een broer/zus in de Here, dan ben je niet aan het functioneren in Gods liefde en al je openbaring betekent niets (1 Kor. 13:2).
 • Houd Gods woord in acht en veracht de profetieën niet. Wij worden bevolen om niet te stoppen met profeteren, maar in plaats daarvan om ons te laten trainen hierin zodat wij de stem van God voor onszelf te horen en toe te passen.

Lees hier het volledige artikel van Arleen Westerhof.

CIP.nl sprak vorig jaar met Arleen Westerhof: Dr. Arleen Westerhof dacht dat de gaven van de Heilige Geest niet voor de hedendaagse kerk waren.

Reacties

Valse profetie klinkt i.d.d. nogal ... vals. Beter woord? Vergis-profetie? Politieke profetie? Ziel-profetie? Wens-profetie? Popu-profetie? Misleidende profetie? Profit-profetie?

Dat de verantwoordelijkheid een profetie te toesten altijd bij de hoorders ligt is feitelijk afschuiven van de grote verantwoordelijkheid die de "profeet" heeft door zich "profeet" te noemen en als zodanig te spreken. Ook "inaccuraat" is zo'n afzwakkende term voor een ernstige dwaling en misleiding die maar zo een burgeroorlog tot gevolg had kunnen hebben.
vervolg. Kijk naar de status van de zg profeten. Groot vertoon, indrukwekkende podia en stemverheffing. Applaus. De Schrift laat zien dat ware profeten niet geëerd worden en dat ware profetie het meest in het vlees van de profeet snijdt.

Als ik een briefje van 50 € krijg, dat iemand uit z'n printertje gehaald heeft, is dat dan een inaccuraat bankbiljet?
J
Trouwens, welke profeet heeft de bestroming van Het Capitool voorspeld?
Toon meer reacties (8)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen