Alida stichting HOE
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET STICHTING HOE

 

Paaskalender rondom ‘Gedeeld Geloof’: "Opstanding geeft hier en in Oost-Europa hoop"

Hand in hand met diaconaat ook het geloof delen, dat is het doel van de campagne ‘Gedeeld Geloof’ van stichting HOE (Hulp Oost-Europa). “We geloven dat God de gemeente en organisaties inschakelt. Zowel in Nederland als in Oost-Europa”, zegt Allard Selles, bureaumanager van de stichting. Voor de lijdenstijd en Pasen ontwikkelde HOE een Paaskalender, om het ‘geloof in kleine kring te delen en in beweging te komen in verbondenheid met de naaste in Oost-Europa’. Elke week staan een thema en project centraal.

Gedeeld Geloof, waar gaat dat voor jullie om?
“We vinden het belangrijk om geloofs- en gemeenteopbouw te stimuleren, omdat we geloven dat dit onderdeel is van onze opdracht. Het is een deel van onze missie als stichting. We geloven dat God ons in wil zetten om mee te werken aan het zichtbaar maken van Zijn Koninkrijk. God werkt door de Heilige Geest en is daarbij niet aan tijd of plaats gebonden. Onze partnerorganisaties in Oost-Europa proberen mooie kinder- en jongerenkampen, kinderwerk en pastoraat en toerusting te organiseren en maken dat graag mede mogelijk.”


Allard Selles, bureaumanager van stichting HOE

“In de praktijk gaat het delen van het evangelie vaak samen met diaconaat. Het bieden van winterhulp of het geven van ontsmettingsmiddelen en medicijnen creëert soms een eerste moment dat mensen in aanraking komen met de kerk. Van daaruit kun je in contact komen en mensen prikkelen met het evangelie.”

Het delen van je geloof met de mensen om je heen, hier in Nederland maar ook met de gemeenten in Oost-Europa. In de Paaskalender gaat dat samen?
“Inderdaad. Je pakt het boekje er wekelijks bij, waarbij telkens een ander project van HOE centraal staat. Daarbij is er een doe-opdracht en staan er gebedspunten genoemd. Op de website kun je nog meer gebedspunten vinden: wij hebben contact met onze partnerorganisatie en vragen wat er leeft. De Paaskalender valt bij donateurs in tweevoud op de mat: één om weg te geven en één om zelf te gebruiken. Je kunt hem ook downloaden op onze website.”

Een mooi voorbeeld vind ik het verhaal van Alida. Haar man Imre zit in de gevangenis en zij krijgen beiden steun van een evangelist. Dat is heel tastbaar doen wat Jezus van ons vraagt.
“Dat zijn inderdaad vaak sprekende voorbeelden. Vaders of moeders van een gezin voor wie de situatie uitzichtloos is of lijkt. Soms komen mensen er dan toe iets te doen waarvoor ze de gevangenis ingaan. Stichting HOE ondersteunt een paar evangelisten die uitreiken naar de achterblijvers thuis en naar degenen die in de gevangenis zitten. Op die manier kun je geloof delen en laat je een gezin zien: we zijn er voor jullie, God houdt van jullie.”

Evangelisten en predikanten worden in diverse projecten ook toegerust. Hoe gaat dat in coronatijd?
“De conferenties en toerusting die we organiseren in Nederland of Oost-Europa gaan helaas niet door, het is veel meer coaching één-op-één momenteel. Of we in 2021 nog een vorm van toerusting of een conferentie digitaal vorm kunnen geven, zijn we nu aan het bekijken.” 

Al die activiteiten zijn ver weg. Wat kunnen wij hier in Nederland doen?
“Bij elke week van de kalender is er ook een ‘doe-opdracht’ toegevoegd. In de week rondom gevangenisevangelisatie kun je vrouwen als Alida of mannen als Imre een kaartje sturen om hen te bemoedigen. Ook kun je bijdragen aan activiteiten van HOE: evangelisten moeten bijvoorbeeld naar die gevangenis toerijden en je kunt een donatie doen door bij te dragen aan een aantal liter benzine. En natuurlijk kun je meebidden, want wat moeten we beginnen zonder Gods zegen?”

De lijdenstijd loopt uit op Pasen en het opstaan van Jezus. Hoe is de link met de kerk in Oost-Europa te leggen?
Pasen is zowel voor ons als voor de kerk in landen als Roemenië heel belangrijk. De opstanding geeft voor ons en voor de gemeenten in Oost-Europa ruimte en hoop. We zijn één lichaam, één kerk, in de opgestane Jezus Christus! 

Benieuwd naar de Paaskalender? Download ‘m hier! Of ontdek meer over de campagne Gedeeld Geloof.