Ds. A. A. Egas
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Jezus nam zwakheden en ziekten op Zich: wat wordt daarmee bedoeld?

"In de profetie van Jesaja staat dat Jezus onze zwakheden op Zich heeft genomen en onze ziekten heeft gedragen. Het is een bekende profetie, maar eigenlijk begrijp ik het niet goed. Wat wordt er met deze profetie eigenlijk bedoeld?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

De vragensteller maakt ook duidelijk dat in Mattheüs 8:17 staat dat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. Ds. A. A. Egas schrijft in antwoord hierop: "Inderdaad staat Mattheüs 8 vers 17 in de context van de genezingen die de Heere Jezus op dat moment verricht. We lezen in de voorgaande verzen over de genezing van de schoonmoeder van Petrus, het uitwerpen van boze geesten en het genezen van ernstig zieken. Mattheüs is de evangelist geweest die met name geschreven heeft voor het Joodse volk. Daarom verwijst hij zo nadrukkelijk steeds weer naar het Oude Testament."

Egas maakt duidelijk dat in de kanttekeningen bij Jesaja 53 vers 4 te lezen is dat Jezus ook onze geestelijke ziekte (de zonde, red.) op Zich heeft genomen. "In de genezing van de zieken door de Heere Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde heeft Hij laten zien, dat Hij de ware Messias is, Die niet alleen gekomen is tot genezing van zieken mensen, maar ook voor de genezing van hun zondekwaal. Zoals Ik een blinde zijn ogen open, wil Ik ook jou geestelijk blinde ogen openen. Zoals Ik een melaatse genees van zijn onreinheid, zo wil Ik ook jou genezen van je geestelijke onreinheid door de zonden."

"Beste vriend(in), dat brengt me tenslotte tot de persoonlijke vraag: Heb jij je zo ook ziek gevoeld, ziek vanwege je zonden en schuld?", vraagt de christelijke gereformeerde predikant uit Damwoude zich af.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

Voor de gerechtigheid leven, verwijst naar Matt.5:17 en de prediking van het komende koninkrijk als nabij gekomen! Zie de bevelen in Matt. 10 ,, wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het "Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Konikrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" Matt. 5:19,20 + Jes.33:24.
De zwakheidsziekte die de Here Jezus heeft gedragen, genoemd in Matt. 8:17 met de verwijzing naar Jes. 53:4,5 wordt toegelicht door de apostel Petrus, waar ook weer mag worden gezien dat het gaat om de zonden als ziekte: 2.Petr.2:24 ,,Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen." De striemen tot genezing worden vaak ten onrechte in de genezingspraktijk gebruikt bij lichamelijke kwalen, die Jezus genas als teken.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen