Joël Boertjens
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 februari 2021 door Joël Boertjens

De beloofde beschuit met muisjes vanuit vrouwelijk perspectief

In hoofdstuk 1 van het Bijbelboek ‘Lucas’ worden zowel de geboorte van Jezus als van zijn wegbereider Johannes aangekondigd. De gebeurtenissen die hiermee verband houden worden gegoten in een indrukwekkende structuur, die we een ‘chiasme’ noemen, naar de Griekse letter ‘X’:

Het verhaal wordt beschouwd vanuit wisselende perspectieven. In het centrum van het chiasme ontmoeten de verhalen van twee moeders elkaar, Elisabet en Maria. In D, E, D’, E’ bekijken we de geschiedenis door de ogen van Elisabet en Maria afwisselend. Het belangrijkste gedeelte ‘X’ bekijken we vanuit hun gemeenschappelijk vrouwelijk perspectief.

Deze manier van vormgeving ondersteunt de inhoud van deze geschiedenis, waarin twee vrouwen een prominente rol vervullen in Gods verlossingsplan. Elisabet en Maria worden geportretteerd als twee zelfstandige krachtige vrouwen. Geheel tegen de gewoonte in geeft niet Zacharias, maar Elisabet aan dat hun zoon ‘Johannes’ moet heten, wat ongebruikelijk is in een patriarchale samenleving, een mannenbolwerk. Dit wordt door de omstanders als dusdanig apart ervaren, dat de naam door de sprakeloze Zacharias, als man zijnde, moet worden bevestigd. Pas dan wordt de suggestie van Elisabet geloofwaardig bevonden.

Kort hiervoor zijn we getuige van prachtig copy-paste gebeuren. Maria eert de Allerhoogste met een lofzang die geïnspireerd is op het gebed van Hanna, de vrouw die net zoals zij op wonderlijke wijze een zoon ontving en hem afstond voor de reddingsmissie van God. Vertrouwende vrouwen spelen door de eeuwen heen een prominente rol in de geboorte van het verlossingsplan van Vader, Zoon en Geest.

Kijk hier naar een interview over de manier waarop God in zijn Woord op een hele specifieke en kundige manier, met gebruik van stijlfiguren, uiting wil geven aan ‘verbondenheid’.

Voorganger en schrijver Joël Boertjens schreef eerder ‘Allen voor Eén – vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk’. Bezoek zijn website voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen