Peter Overduin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 februari 2021 door Peter Overduin

De christelijke kerk als grote afwezige: waar is Gods Geest gebleven?

Hoewel ik geloof dat de Geest van God zeker ook buiten de kerkmuren werkt, beperk ik mij in deze blog tot de christelijke kerk in Nederland. Waarin onderscheiden wij ons als christenen in de huidige wereld? Hoe komt het ‘Gij geheel anders‘ tot uiting? Of moeten we constateren dat de kerk een afspiegeling is geworden van de samenleving, met als enige verschil dat wij ons nog verbonden weten met de Bijbel en een nostalgisch geloof dat daarop gebaseerd is?

Waar is de Geest van God gebleven in ons persoonlijke leven en in het gemeentelijke leven? Waar zijn de mensen die met de wijsheid en kennis van Gods Geest spreken en de juiste richting wijzen in de huidige verwarrende tijd? Waar zijn de mensen die werkelijk de gave van genezingen, de werkingen van krachten en betrouwbare profetie in praktijk brengen? Waar zijn de mensen die de ‘geesten’ kunnen onderscheiden en de vertolking van de door elkaar heen klinkende ‘talen’ in de samenleving in praktijk brengen?

De christelijke kerk is momenteel echter de grote afwezige in de samenleving.

We hebben als mensheid dringend behoefte aan ‘Gods stem’, waarvan we zouden mogen verwachten dat deze door christelijke kerken en gemeenten heen zou klinken. De christelijke kerk is momenteel echter de grote afwezige in de samenleving, druk met van alles en nog wat, maar niet met de verkondiging van de blijde boodschap van hoop en verwachting, het koninkrijk van God op aarde, waar de kosmos zuchtend en kreunend op wacht.

Begrijp me goed, het bovenstaande is zeker niet bedoeld als veroordeling of verwijt richting kerken en christenen, maar een constatering die ik met pijn in mijn hart ook bij mijzelf heb moeten waarnemen.

De oorzaak?
We zitten teveel in ons hoofd. Het geloof is vooral een zaak van het hoofd geworden. Hierdoor zijn we ons de geestelijke wereld nauwelijks meer bewust. De negatieve energie die we door ons vleselijke denken opwekken, belemmert het stromen van de levensenergie van God door ons heen.

Het geloof is vooral een zaak van het hoofd geworden. Hierdoor zijn we ons de geestelijke wereld nauwelijks meer bewust.

We zullen moeten terugkeren naar onze eerste liefde. Het moment dat we in lichterlaaie stonden door de Geest van God die door ons heen stroomde. Ik ken heel wat mensen die hier weet van hebben, maar die door het ‘kerkelijke’ systeem (wat we in alle kerken en gemeenten tegenkomen) hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt en nu genoegen nemen met het kleine beetje dat we van God nog menen te zien en waarmee we ons proberen op de been te houden. Zodra we ons teveel gaan richten op menselijke dogma’s die gebaseerd zijn op het denken in goed en kwaad, verzanden we in ons hoofd en kan het water van de Geest niet meer uit ons binnenste stromen.

De huidige periode van droogte heeft maar één doel en dat is dat we (weer terug) gaan verlangen naar het levende Water, dat zich in een ieder van ons bevindt. De sluizen van de hemel (ons onderbewustzijn), zullen geopend worden, zodra we onze focus gaan verleggen van brein naar bewustzijn. Als we ons het mysterie van ‘Christus in ons’ bewust worden, zal het Water uit ons binnenste gaan stromen en zullen de gaven van de Geest tevoorschijn komen als nooit tevoren. Christus in ons is onze enige hoop op heerlijkheid!

We hebben als christelijke kerk een nieuwe Reformatie nodig. Een Reformatie van hoofd naar hart, van brein naar bewustzijn. Het Licht van Christus moet onder de korenmaat vandaan gehaald worden en weer op de kandelaar geplaatst worden. Alleen dan zal het Licht de duisternis op aarde gaan verdrijven en kan Gods scheppingsplan, het koninkrijk van God op aarde, tot voltooiing gaan komen.

Het Licht van Christus moet onder de korenmaat vandaan gehaald worden en weer op de kandelaar geplaatst worden.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
De heerlijkheid van God bedekt de ganse aarde, alleen zijn we het ons niet bewust. We creëren vanuit ons brein met onze gedachten onze eigen werkelijkheid die als een donkere deken over de heerlijkheid van de Heer ligt. We wandelen naar het vlees in plaats van in de Geest. Hierdoor nemen we de werkelijkheid – met onze fysieke zintuigen en het brein – als dualistisch waar, terwijl vanuit de Geest gezien er geen dualiteit bestaat. God is alles en in allen, maar zolang ons bewustzijn verduisterd is, zien we het niet, zijn we het ons niet bewust, met alle gevolgen van dien.

Zodra de bedekking wordt weggenomen, gaan we als in een spiegel (waarin we onszelf zien) de heerlijkheid van de Heer zien. Hierdoor zal onze fysieke gedaante veranderen naar het beeld dat we in ons eigen heilige der heiligen zien, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Geest, Christus, die in ons woont (naar 2 Korintiërs 3:18). We zullen moeten doordringen in ons onderbewustzijn, dat uit twee lagen bestaat. De bovenste laag is het Christusbewustzijn, daar waar we ons bewust worden dat Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b). In deze staat van bewustzijn zijn we ons het lichaam van vlees en bloed nog bewust. We wandelen dan echter in de Geest en niet meer naar het vlees (de staat van het verduisterde bewustzijn). Als we nog verder doordringen in ons onderbewustzijn, zal het bewustzijn van ons fysieke lichaam van vlees en bloed worden opgeheven. Jezus en Paulus kregen hier destijds een voorproefje van. Jezus op de berg der verheerlijking en Paulus toen hij een moment opgetrokken werd in de zogenoemde derde hemel. Later zijn beiden en velen uit die tijd met hen blijvend tot deze staat van bewustzijn gekomen. Jezus met zijn ‘Hemelvaart’ als ‘eersteling’ en Paulus en de anderen rond het jaar 70 na Christus. In deze staat van bewustzijn is God alles en in allen (1 Korintiërs 15:28). Alle tranen uit het verleden zijn dan van onze ogen gewist, we zijn het ons niet meer bewust.

Zolang we vanuit ons hoofd leven en geloven, wandelen we naar het vlees en zullen we gevangen blijven in de duisternis.

Dit is met recht een boodschap van hoop en verwachting! Hoeveel mensen gaan er momenteel niet gebukt onder pijn en verdriet dat ze nu doormaken of in het verleden hebben meegemaakt? Jezus kwam om onze ogen (ons bewustzijn) te openen en om ons te bevrijden uit de gevangenis van de duisternis om ons over te plaatsen in het koninkrijk van het Licht (het Christusbewustzijn) en zodoende de onderdrukten in vrijheid heen te zenden (naar Lukas 4:18,19).

“De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog troebel is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!” - Matteüs 6:22-23

Ook vandaag de dag kan ons bewustzijn verlicht worden door het Licht van Christus, dat als het ware bedekt wordt door de zichtbare en tastbare werkelijkheid, zoals wij die met onze natuurlijke ogen waarnemen. Ons oog is verduisterd. Zolang we vanuit ons hoofd leven en geloven, wandelen we naar het vlees en zullen we gevangen blijven in de duisternis. Zodra we het Licht van Christus ons verduisterde bewustzijn laten verlichten, gaan we in de Geest wandelen en zullen de gaven van de Geest weer zichtbaar worden in ons persoonlijke leven en door de christelijke gemeente heen.

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.” - 1 Korintiërs 12:7

Deze blog verscheen eerder op de website van stichting Way of Grace.

Reacties

N
Klinkt als New Age
Ook al is wat Peter formuleert over (onder)bewustzijn niet helemaal duidelijk, op zijn hartenkreet over verlangen naar het Levend(makende)e Water van de Heilige Geest kan ik volmondig AMEN zeggen!
De totaal verschillende reacties op CIP over dit onderwerp, laten zien dat ieders mening is gestoeld op zijn/haar denken, al dan niet na gevormde meningen vanuit ervaring of van horen en zeggen. Ik ben onderzoek ambtenaar geweest bij Justitie en mijn processen-verbaal waren gestoeld op waarheidsvinding. Geestelijk heb ik dit ook gedaan bij mijn bescheiden 45 jarige ervaring met het werk van Gods Geest. Geheel naar waarheid heb ik ondervonden dat de Heilige Geest een Helper is en de gelovigen toerust. Ik onderschrijf bovenstaand artikel.
Toon meer reacties (5)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen