Dick Slikker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 februari 2021 door Dick Slikker

Op zoek naar eindtijdtekenen in de wereld om ons heen

In dit vorige artikel hebben we een aantal vervulde eindtijdtekenen, die Jezus aan Zijn discipelen had gegeven, bestudeerd. Op andere plaatsen in de Bijbel worden nog andere tekenen genoemd. Daarom is het interessant om ons af te vragen of in onze huidige maatschappij ook andere eindtijdtekenen aanwezig zijn. In alle eeuwen dachten de christenen dat die tekenen spoedig zouden plaatsvinden.

Onze tijd heeft een aantal unieke kenmerken, die laten zien dat veel profetieën nu vervuld kunnen worden. In de toekomst zullen steeds meer unieke kenmerken optreden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van unieke kenmerken in onze tijd.

Kerk in verval
Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat er altijd groei en verval in de kerken was. Toch lijkt het kerkverval in de huidige tijd veel sneller te gaan. Niet alleen neemt in de westerse wereld het aantal kerkleden af, maar ook de inhoud van de boodschap wordt aangepast. In de zeven brieven in Openbaring wordt duidelijk dat het veel energie en moeite kost om een gemeente geestelijk te houden (zie ook dit artikel).

Gelovigen haken af omdat ze Gods weg niet willen gehoorzamen of ze kunnen de wetenschap niet meer plaatsen in de Bijbel.

Van binnenuit ontstaan allerlei vreemde leringen en praktijken. Zo ontstaat uitholling en krijgen valse messiassen (gezalfden) ruimte om autoritair op te treden. In Handelingen 20: 30-31 staat: ‘Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet….’ Het proces gaat van DE Waarheid naar een waarheid.

Door druk van buitenaf zal ook verval optreden. Kerken willen zich aanpassen en meedoen met wereldse ontwikkelingen. Veel moderne vooruitgang komt ook de kerk en zending (vaak meer een bedrijf) binnen. De veranderingen in de maatschappij geven ook druk op christenen en kerken (onder andere op het gebeid van homoseksualiteit en evolutie). We zullen steeds vaker horen ‘dat is niet meer van deze tijd’ of ‘dat is discriminatie’. Een theoloog (Mirella Klomp) zei: ‘Je krijgt mensen niet meer mee met een dichtgetimmerd godsbeeld’; geen vaste geloofsbelijdenis, met andere woorden het christendom moet flexibel zijn.
De laatste tijd zien we door streamingdiensten meer bezoekers, maar ook dat kerkleden van ‘deelnemer’ meer ‘toeschouwer’ worden.

Er zijn zoveel ontwikkelingen dat de mens geconcludeerd heeft: ‘we kunnen wel zonder God’. Veel wetenschappelijke ontdekkingen lijken daarnaast tegenstrijdig met de Bijbel. Gelovigen haken af omdat ze Gods weg niet willen gehoorzamen of ze kunnen de wetenschap niet meer plaatsen in de Bijbel.

Merkteken
In de Bijbel wordt geschreven dat in de eindtijd mensen een merkteken krijgen om te kunnen betalen. De laatste jaren kan iedereen zich daarbij iets voorstellen omdat technische ontwikkelingen heel snel gaan.

Op dit moment zie je soms al dat gezondheid boven privacy staat. Gevolg is vooral controle over de mens.

In Openbaring 13: 16 staat: ‘En het maakt dat men aan allen … een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd’. Ook in Openbaring 16: 2 en 19: 20 staat ‘het merkteken van het beest’, en in Openbaring 14: 11: ‘het merkteken van zijn naam’. Een heel specifiek en zichtbaar merkteken met een soort digitaal ID. Er zijn heel veel gedachten in omloop hoe dat gerealiseerd kan worden: een barcode, de onderhuidse chip (microchip-implantaat), enzovoort.
Ook een digitale wereldmunt is sterk in ontwikkeling.

Er zijn twee zaken die we in de gaten moeten houden; ontwikkelingen in:
Techniek: De mogelijkheden die er nu zijn lijken onbeperkt. Tien jaar geleden dacht men aan een chip onder de huid. Deze techniek is al verouderd, het kan veel verfijnder. Dit merkteken zal vermoedelijk niet alleen voor betalen zijn maar ook opslag van je privédata, zoals je gezondheidsgegevens.

Privacy: Nu zou er heel veel bezwaar zijn tegen een dergelijk merkteken vanwege privacy. In landen met dictatuur heb je dan geen keus, je moet het merkteken accepteren. In democratieën zullen heftige gebeurtenissen komen, die onze mening over privacy zullen veranderen. Op dit moment zie je soms al dat gezondheid boven privacy staat. Gevolg is vooral controle over de mens.

Het wordt steeds gemakkelijker en sneller om een land te destabiliseren. Bedrijven, maar ook dictators, kunnen heel makkelijk een volk manipuleren.

Ruimte voor dictators: Geen scheidrechters meer tegen dictators
Een Franse journalist (Christian Salmon) schreef enkele jaren geleden een boek over vooruitgang en verbinding. Nu heeft hij een boek ‘het tijdperk van de clash’, geschreven. Zo snel gaan de maatschappelijke veranderingen. Steeds meer polarisatie. Ook de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat is riskant voor de wereldvrede.

Dictators hebben op dit moment alle ruimte, er zijn geen landen die kritiek op hen geven. Normaal zouden de VS en Europa protesteren tegen handelswijzen van dictators. Dictators kunnen nu rustig hun gang gaan. Europa is te verdeeld om wereldwijd een vuist tegen dictators te maken. Patrick Johnstone van de WEC, Operation World, zei het ongeveer zo: ‘Vroeger was Amerika, gevolgd door Europa, de scheidsrechter in de wereld. Nu wil Amerika dat niet meer zijn.’ Ook de Democraten willen niet meer dat de VS de scheidsrechter van de wereld is.
Nu en de komende jaren zijn een goede voedingsbodem voor allerlei soorten dictators.

Invloed van sociale media
Enkele decennia geleden was het ondenkbaar hoe snel nu nieuws over de hele wereld rolt. Tevens is er het gevaar dat nepnieuws ons heel snel beïnvloedt. De grote sociale mediabedrijven gebruiken allerlei foefjes en truckjes in hun media om je verslaafd te maken, dat is hun verdienmodel. Men noemt de sociale media dan ook wel de ‘digitale speen’. Deze organisaties begonnen heel goed en idealistisch, maar zijn nu steeds gevaarlijker. Zij zijn in staat om ons gedrag te veranderen. In de documentaire The Social Dilemma wordt dat door ethische klokkenluiders duidelijk uitgelegd. Gewoon nieuws of de waarheid wordt algemeen als saai beschouwd, nepnieuws is spannend en wordt daardoor (nu) zes keer sneller verspreid. Dat heeft heel veel gevolgen voor ons gedrag. Algoritmes gaan ons beheersen omdat er nog nooit zoveel data beschikbaar was en zal zijn. Het wordt steeds gemakkelijker en sneller om een land te destabiliseren. Bedrijven, maar ook dictators, kunnen heel makkelijk een volk manipuleren.

In de chaos en puinhoop die in de eindtijd door satan ontstaat zal de antichrist opstaan. En God zal bewijzen dat de mens zonder Hem geen leefbare wereld kan opbouwen.

Slot
We leven in een interessante en boeiende tijd. Veel van de laatste Bijbelse eindtijdtekenen en profetieën kunnen in onze huidige tijd vervult worden.
Christenen hebben de plicht om in de eindtijd een goed onderscheidingsvermogen te hebben. De kerk heeft de opdracht om waakzaam te zijn en op te letten. Satan gebruikt altijd bedrog en intimidatie, zeker in de eindtijd. Hij zal steeds weer de grootste leugen voor de mens vanaf haar bestaan gebruiken: ‘je zult als God zijn’. De mens heeft, op basis van wetenschap, steeds sterker een houding van ‘ik ben mijn eigen god’ ontwikkeld, ‘we hebben God niet meer nodig, we redden ons zelf wel’.

God gaat bewijzen dat de mens het volkomen mis heeft. We hebben God buiten onze maatschappij gesloten, waardoor satan in onze wereld vrij spel heeft. Satan kan alleen maar duisternis, haat, polarisatie, chaos en ellende scheppen. In de chaos en puinhoop die in de eindtijd door satan ontstaat zal de antichrist opstaan. En God zal bewijzen dat de mens zonder Hem geen leefbare wereld kan opbouwen. In deel 3 zal meer ingegaan worden op de rol van de antichrist, de climax in de eindtijd en hem leren herkennen.

Bovenstaand artikel is onderdeel van een drieluik. Volgende week wordt deel 3 gepubliceerd.

Dick Slikker woont in Harderwijk, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij heeft veel projecten uitgevoerd in Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en het Midden-Oosten. Slikker is schrijver van het (kring)boekje Kapstok en Exodus. Klik hier om de site van Dick Slikker te bezoeken.

Reacties

Onderscheid de geesten welke uit God zijn en welke niet. "De kerk heeft de opdracht om waakzaam te zijn en op te letten. Satan gebruikt altijd bedrog en intimidatie, zeker in de eindtijd. Hij zal steeds weer de grootste leugen voor de mens vanaf haar bestaan gebruiken: ‘je zult als God zijn’." Ja, in zo'n tijd leven we en daarom is het belangrijk dat de Kerk zich laat horen en dat we Gods woord de Bijbel blijvend moeten onderzoeken met de krant ernaast om zo de tekenen des tijds te onderkennen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen