Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 februari 2021 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst: Christenvervolging doet Afrika sterker op ons netvlies staan

Wat een verdriet en rouw, pijn en ontreddering kan er achter deze twee woorden schuilgaan? ‘Steeds heviger’ – aldus de monitor van de christenvervolging over het voorbije jaar. We kijken in de spiegel, schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Somalië, Libië
Omdat we in ons gebed de concrete nood aan de Heere voorleggen, moet de kerk in Nederland concreet de nood kennen. Afrika komt dan sterk op ons netvlies te staan. In het sterk islamitische Somalië betekende het leven voor volgelingen van de Heere Jezus altijd al lijden omwille van Zijn Naam. Somalië is derde op de Ranglijst Christenvervolging, die Open Doors steevast in januari publiceert en die christenen in ons land bij de vervolging van Gods wereldwijde kerk bepaalt.

Vijandschap tegen God in de vorm van vervolging van christenen, dat is wat er aan de orde is.

Een plaats lager vinden we Libië, waar het gebrek aan gezag door een landelijke regering van christenen een kwetsbare groep maakt. In het diepste geheim beleven kinderen van God er hun geloof. Ik las deze zin over Libië: ‘In 2020 werd een koptische christen ontvoerd en gemarteld door islamitische extremisten. Hij weigerde zijn geloof af te zweren en werd vermoord. Zeven andere koptische christenen zijn als vermist opgegeven.’ Enkele minuten heb ik elk deel van deze woorden op me in laten werken: gemarteld, geweigerd Hem te verloochenen, vermoord, vermist.

Kruisigem
De lege kerken in Nederland blijven ons pijn doen, het gemis van de samenkomst op zondag blijven we voelen – en toch, wie moet er bij onze vrijheid nog tot volharding aangespoord worden als we kijken naar Libië? Wie raakt er van slag als er in de Tweede Kamer vragen gesteld worden over het beleid van orthodox-christelijke scholen? Wie is er ontzet als in het Sinterklaasjournaal het plaatsje Kruisigem bezocht wordt en er voor de ogen van jonge kinderen gespot wordt met het lijden van de Zoon van God? Ja, wél ontzet vanwege het verachten van Zijn liefde, maar niet vanwege de belediging van degenen die Hem volgen.

Immers, in het hoofdstuk over het gebod van de liefde (Joh.15) spreekt Jezus ook over de haat van de wereld. ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.’ En ‘omdat Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u’. Altijd weer is verkiezing een bron van ergernis, zowel ten aanzien van Israël als ten aanzien van christenen. De doorgaande lijn is dat, zodat vervolging van de kerk niet hier en daar is, maar overal en totaal, onder leiding van ‘de overste van deze wereld’ (Joh.14:30). Om niets minder is het de boze begonnen dan om de uitroeiing van de Naam van God, van Hem Die Zich aan Israël verbond en Die stierf voor Zijn kerk. Jezus benoemt dit concreet, tot in haar diepste kern: ‘Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.’ (Joh.15:23) Vijandschap tegen God in de vorm van vervolging van christenen, dat is wat er aan de orde is.

Omdat we in ons gebed de concrete nood aan de Heere voorleggen, moet de kerk in Nederland concreet de nood kennen. Afrika komt dan sterk op ons netvlies te staan.

Afrika
Terug naar Afrika, het werelddeel dat de aandacht vangt als we naar de recente ranglijst kijken. In mijn jongere leven was Afrika voorwerp van de zending, was de GZB actief in Kenia, Oeganda, later ook Zimbabwe, Malawi en Mozambique, landen waarop je als plaatselijke gemeente betrokken was. Nu staan vier Afrikaanse landen in de top-tien van Open Doors, komen we negentien namen tegen in de top-vijftig, wordt de regio onder de Sahara ‘een grote brandhaard’ genoemd. Wie raakt het niet als we lezen dat islamitische groeperingen met een extremistische ideologie invloedrijk worden in Tsjaad, Kameroen, Niger, dat vergelijke groeperingen zich richten op Kenia, Tanzania, Mozambique en Congo?

Het is bijna twee jaar geleden dat ds. C. van Duijn en zijn vrouw uitgezonden werden om in (Noord-)Afrika de kwetsbare kerk te ondersteunen én dat vanwege de veiligheid het land waarin zij werken niet genoemd kan worden. Laten we – ook in de erediensten – het gebed voor de kerk in Afrika niet vergeten.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Christenvervolging
- Rechtszaak Pakistaans christelijk echtpaar wéér afgezegd: "Onmenselijk"
- Christelijk echtpaar weigert Jezus te verloochenen ondanks woedende Indiase dorpsgenoten
- Drie jaar geleden werd Leah Sharibu ontvoerd: is de wereld haar vergeten?
- Opnieuw zware teleurstelling voor Pakistaans echtpaar in dodencel
- Kinderen in China leren dat christenen behoren tot een gevaarlijke sekte
Meer over Christenvervolging »

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen