Dick Slikker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 februari 2021 door Dick Slikker

Eindtijdtekenen van Jezus: Hoe laat is het op Gods wereldklok?

In de Bijbel staat een opdracht om de tijd waarin we leven te onderzoeken. Bijvoorbeeld in Mattheüs 16:3 staat: ‘De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet’. Ook klinkt regelmatig de opdracht om te waken. In 1 Petrus 5:8 staat ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede’.

Met zo’n waakzame houding komt Jezus voor ons niet als ‘een dief in de nacht’ maar als onze Bruidegom. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe laat het is op Gods klok. Vanaf de eerste gemeenten en alle eeuwen daarna was er een verwachting naar Jezus' wederkomst. Ook nu geloven veel christenen dat we in de eindtijd leven. We komen steeds dichterbij Zijn Wederkomst, iedere dag is één dag dichterbij.
In dit eerste deel van een drieluik bekijken we een aantal eindtijdtekenen die Jezus zelf gegeven heeft. In deel 2 onderzoeken we andere eindtijdtekenen in de context van onze huidige tijd. In deel 3 nemen we kenmerken en de voedingsbodem van de antichrist onder de loep. De antichrist is de climax van het kwaad vlak voor Jezus’ wederkomst.

Tekenen die verwijzen naar Jezus' wederkomst
Jezus gaf zelf aan Zijn discipelen tekenen die verwijzen naar Zijn wederkomst. Deze tekenen zijn onder andere te vinden in Mattheüs 24.
: 3 ‘… aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
: 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt’.
: 5 Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen: ‘Ik ben de messias, en ze zullen veel mensen misleiden’.
: 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging ….
: 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven.
: 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn naam.
: 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
: 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
: 14 Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
: 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
: 32 Leer van de vijgenboom (symbool van Israël) deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.

Met zo’n waakzame houding komt Jezus voor ons niet als ‘een dief in de nacht’ maar als onze Bruidegom. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe laat het is op Gods klok.

Zijn deze tekenen al zichtbaar en/of vervuld?

Herstel Israël: In 1948 hebben we het grote wonder van de oprichting van de staat Israël gezien.

Oorlogen: Een stijging van het aantal oorlogen is moeilijk te meten. In ieder geval weten we dat de huidige oorlogen meer vernietigingen aanrichten, ze zijn gruwelijker en intenser en zullen in de toekomst alleen maar meer toenemen. Er zijn nu nog zo’n 13.000-17.000 kernkoppen (waren er 70.000) in de wereld, VS en Rusland bezitten 95 procent (China komt op). Men kan de hele mensheid nu vernietigen. Of de aarde in stukjes uit elkaar valt door zo’n nucleaire oorlog is een wetenschappelijke discussie. Door al het stof dat na meerdere kernexplosies in de atmosfeer terechtkomt ontstaat een ‘nucleaire winter’. Dat betekent dat zonlicht de aarde moeilijk kan bereiken, daardoor daalt de temperatuur en wordt het leven op aarde erg moeilijk.

Natuurrampen: De VN rapporteerde in oktober 2020 dat extreme weersomstandigheden door klimaatverandering de afgelopen twee decennia zijn verdubbeld. Wereldwijd werden volgens het rapport van de VN de afgelopen 20 jaar ongeveer 7350 grote rampgebeurtenissen geregistreerd. Bij deze gebeurtenissen kwamen 1,23 miljoen mensen om het leven. Het aantal overstromingen verdubbelde de afgelopen twintig jaar. Ook het World Disasters Report 2020 verwacht meer natuurrampen.

De hele wereld zal het evangelie horen: We wachten nog op ruim 2.000 vertaalprojecten van de Bijbel. Volgens de directeur van Wycliffe is de eindstreep in zicht. ‘Het tempo ligt zo hoog dat we ervan uit kunnen gaan dat de vertaler die ooit aan de laatste vertaling begint, op dit moment al geboren is.’ De woorden ‘alle volken’ worden uitgelegd als volksstammen.

De VN rapporteerde in oktober 2020 dat extreme weersomstandigheden door klimaatverandering de afgelopen twee decennia zijn verdubbeld.

Meer christenvervolging: Vele eeuwen was er in het Westen respect voor christenen. De meeste christenen hadden een hoge moraal, waren maatschappelijk dienstbaar en actief. In de westerse wereld worden christenen nu minder serieus genomen. Men ziet christenen vaak als dom, niet flexibel, ouderwets, geloven in sprookjes, enzovoort.
In veel landen worden christenen ook vervolgd om hun geloof. ‘Kerk in Nood’ ziet in hun rapport ‘Vervolgd en Vergeten’ een patroon van vervolging. Het proces gaat van (on)verdraagzaamheid naar discriminatie en daarna vervolging.
Meestal wordt vervolging opgedeeld in twee fasen, de eerste is squeeze (druk uitoefenen) en daarna smash (geweld).

Paus Franciscus ziet in de squeezefase een ‘beleefde vervolging die zich vermomt met begrippen als moderniteit en vooruitgang’. Er is veel druk vanuit de westerse maatschappij op de kerk om mee te ontwikkelen in moderniteit. Vroeger was er veel meer invloed vanuit de kerk op de maatschappij, nu is dat omgekeerd.

In de voormalige Sovjet-Unie en Oost Europa werd op scholen ongeveer 2 uur per week atheïsme onderwezen, aan de hand van verschillende thema’s. Soms lag het accent op wetenschap om te bewijzen dat religie onzin was en niet klopte. Dan weer lag het accent op het belachelijk maken van christenen door ze zielig en zwak voor te stellen, ze kunnen niet op eigen benen staan, ze hebben God nodig. Soms ook populistisch zoals de mededeling dat astronauten God niet hadden ontmoet in de ruimte. Op dit moment leren we deze atheïstische lessen niet op school, maar gewoon vanuit onze maatschappij. De maatschappij keert zich steeds meer tegen God en drukt haar mening op aan christenen. In de voormalige Sovjet-Unie kwam onder intellectuelen jongeren (vooral in de Orthodoxe kerk) een beweging los die zich afvroeg ‘waarom is mijn regering erbij gebaat om ons te laten geloven in iets wat (volgens hen) niet bestaat?’ Zij gingen daardoor op zoek naar God en kregen veel verdrukking. Het lijkt er nu niet op dat zo’n tegenbeweging ontstaat, maar dat de kerken de maatschappelijke normen accepteren.

De laatste jaren stijgt het aantal landen met een hoge vervolgingsscore, vervolging stijgt dus niet alleen in intensiteit maar ook in de breedte.

Open Doors heeft een meetinstrument ontwikkeld om christenvervolging per land te meten. Zij gebruiken vijf druk-onderdelen namelijk; privéleven, gezinsleven, kerkleven, gemeenschapsleven en nationaal, en als slot geweld.
We kennen allemaal voorbeelden van druk op privélevens, zoals een verpleegkundige die weigert om mee te helpen bij abortus of de ‘weigerambtenaar’. Er zijn landen, zoals India, waar christelijke gezinnen bij rampen niet geholpen worden. Ook kerken worden onder druk gezet en dat uit zich uiteindelijk in geweld. Meer details over de meetmethoden van Open Doors vind je hier.

De laatste jaren stijgt het aantal landen met een hoge vervolgingsscore, vervolging stijgt dus niet alleen in intensiteit maar ook in de breedte.
Recent toont een studie van het gerenommeerde researchinstituut PEW met IDOP dat religieuze vervolging de laatste 10 jaar (2007-2018) is toegenomen, gemeten over 198 landen met de ‘Government Restrictions Index’.

Slot
De tekenen van Zijn wederkomst, die Jezus zelf gegeven heeft, zijn veelal gerealiseerd. In deel 2 zullen we een aantal tekenen, die door andere schrijvers/profeten zijn genoteerd, onder de loep nemen. We zullen deze tekenen koppelen aan onze huidige tijd. Veel van deze eindtijdtekenen konden vroeger moeilijk vervuld worden. In onze huidige maatschappij kunnen juist veel van deze profetieën wel vervult worden en zeker in de komende jaren. Ontwikkelingen gaan heel snel. We kunnen de krant zo naast de Bijbel leggen.

Bovenstaand artikel is onderdeel van een drieluik. Volgende week wordt deel 2 gepubliceerd.

Dick Slikker woont in Harderwijk, is getrouwd en heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij heeft veel projecten uitgevoerd in Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en het Midden-Oosten. Slikker is schrijver van het (kring)boekje Kapstok en Exodus. Klik hier om de site van Dick Slikker te bezoeken.


Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Reacties

Dick Slikker, is duidelijk geen aanhanger van de vervangingsleer. Hij heeft oog voor de tekenen des tijds, voor de wereldgebeurtenissen van de laatste 100 jaar, waardoor de Bijbelse profetieën en de eindtijdtekenen van Jezus duidelijk worden. Zo moeten ook wij de krant (het Nieuws) naast de Bijbel leggen en dat geldt voor alle ontwikkelingen van wetenschap, technologie, natuur, mens, enz.
Dankjewel Dick voor je duidelijke en verfrissende uitleg. Volgens velen is Israël Gods tijdklok en is het later dan velen denken of willen denken. Hoe zou je het vinden als hypothetisch Jezus morgen terug zou komen. Ben je er dan klaar voor ? Heb je genoeg olie in je lamp ? (Matt. 25: 1-13) Moet er nog iets gebeuren voor die tijd ?
K
Ik ga vanmiddag maar eens een appelboom planten.
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen