Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Maria Magdalena, Jezus en een mysterieuze steen

Een onderzoek naar de Magdala Steen en wat die ons vertelt over de bediening van Jezus en zijn invloed op het Jodendom. Deze mysterieuze steen is gevonden op een van de reisroutes van Jezus en werpt een verrassend licht op de invloed die de Messias en zijn eerste volgelingen hebben gehad op de Joden van de eerste eeuw en de toekomst van de Joodse synagoge.

Israël Today is opgericht in 1978 en beantwoordt aan de roeping om de bron te zijn van eerlijke en evenwichtige berichtgeving over en vanuit Israël. Het tijdschrift brengt actueel nieuws, rechtstreeks vanuit Jeruzalem - het centrum van de wereldaandacht.

Volgens Joodse en christelijke bronnen was Magdala de geboorteplaats van Maria (Miriam) Magdalena. Miriam, was een Joodse vrouw die volgens de evangeliën met Jezus meereisde als een van zijn volgelingen. Ze was ook getuige van zijn kruisiging en maakte deel uit van de gebeurtenissen erna, inclusief de opstanding van Jezus. Miriam wordt twaalf keer genoemd in de evangeliën, meer dan de meeste apostelen en meer dan enige andere vrouw die geen familie van Jezus was. Kortom, ze moet een bijzondere vrouw zijn geweest.

De eerste gelovigen gebruikten het symbool van een vis om een geheime vergaderplek mee aan te duiden nadat de vervolgingen in Palestina en het Romeinse rijk waren begonnen.

Om een beter begrip te krijgen van de mysterieuze Magdala Steen die gevonden is in de synagoge van Magdala, moeten we ons even voorstellen dat Jezus deze plaats bezocht. Het was een centrum voor de vishandel aan de westkust van het Meer van Galilea, een paar kilometer ten zuiden van het huis van Simon Petrus in Kafarnaüm. Petrus ging regelmatig naar Magdala om zijn vis te verkopen. Hij ontmoette dan Miriam en de andere discipelen op de markt en wisselde met hen alle nieuwtjes uit rond Jezus en het gerucht dat Hij de Messias zou zijn. Interessant detail: De eerste gelovigen gebruikten het symbool van een vis om een geheime vergaderplek mee aan te duiden nadat de vervolgingen in Palestina en het Romeinse rijk waren begonnen.

Maar Magdala was niet alleen de centrale vismarkt van de regio, er was ook een synagoge waar de mensen trots op waren. Het was een van de mooiste en populairste synagoges in die streek waarin Jezus ook onderricht gaf. ‘Hij gaf onderricht in de synagogen en verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk’ (Matteüs 4:23). We kunnen ons voorstellen hoe de Messias in die prachtige synagoge stond, terwijl hij op de mysterieuze Magdala Steen leunde die als biema dienstdeed. Een biema is een traditionele standaard voor de Torarol waaruit de rabbijn voorleest. Maar de vraag is nu of deze unieke steen slechts een biema was, of dat hij nog een diepere betekenis had.

Laten we de geheimzinnige en unieke Magdala Steen eens nader bekijken. Hij werd in 2009 door archeologen ontdekt, precies in het midden van de synagoge van dit Galilese vissersdorp. In de blokvormige steen staan symbolen van de Tempel in Jeruzalem gekerfd. Denk je eens in dat je een Jood uit de eerste eeuw bent, en dat je vlakbij het Meer van Galilea woont. Jeruzalem was voor veel Joden in Galilea te ver om de jaarlijkse Joodse feesten bij te wonen. Daarom vierden ze het vaak met hun gezin in je lokale synagoge. Wat is er dan mooier dan een symbolische voorstelling van de heilige Tempel?

De Magdala Steen lijkt er een aanwijzing voor te zijn, dat hier een vroege Joodse beweging is begonnen, die de synagoge als een soort ‘kleine Tempel’ beschouwde.

In het dagelijks leven van de Joden uit de eerste eeuw, was God net zo aanwezig in de syagoge, als in de Tempel in Jeruzalem? Veel Joden vonden dat je Hem net zo goed op grote afstand van de Tempel kon aanbidden.

De Magdala Steen lijkt er een aanwijzing voor te zijn, dat hier een vroege Joodse beweging is begonnen, die de synagoge als een soort ‘kleine Tempel’ beschouwde. En dan nota bene in Magdala, een ontmoetingsplek van de eerste discipelen en vrienden van Jezus. Het lijkt erop of de lokale gemeenteleden van de Magdalasynagoge het idee hadden dat je kon samenkomen voor gebed, ontmoetingen en het lezen van de Tora, en dat dat net zo geestelijk kon zijn als de rituelen en de offers die in de Tempel in Jeruzalem werden gebracht. Meenden de Joden die Jezus volgden in Galilea
destijds dat de plaats van aanbidding er niet meer toe doet? Dat God net zo aanwezig was in hun plaatselijke synagoge als in de Tempel in Jeruzalem?

De voorkant van de Magdala Steen moet de menora voorstellen die in de Tempel is gevonden. Deze afbeelding is de oudste, op een openbare plaats gevonden, gegraveerde nabootsing van de zevenarmige menora uit de Tweede Tempel. De driepotige onderkant geeft aan dat de kunstenaar de echte menora in de Tempel moet hebben gezien, die ook niet de achthoekige voet had die je op de meeste afbeeldingen ziet. De menora op de Magdala Steen staat bovenop een gedecoreerd vierkant dat het offeraltaar symboliseert. De twee kruiken aan weerskanten van de menora moeten waarschijnlijk het water voor de reiniging voorstellen en de olie voor het licht en de zalving die in de Tempel plaatsvond. Als een rabbijn vlak voor de steen stond, met zijn gezicht naar de menora toe, dan keek hij richting Jeruzalem in het zuiden, alsof hij de eigenlijke Tempel binnenging.

Langs de zijkanten van de steen zien we bogen en pilaren met nog meer bogen aan de binnenkant. Dit moest een driedimensionaal gevoel geven aan de aanbidders, alsof ze de heilige Tempel zelf binnengingen. Een kleine lamp staat aan de rechterkant afgebeeld om iemand de indruk te geven dat hij door de gangen van de Tempel zelf liep, die met olielampen verlicht waren. De bovenkant van de steen is voorzien van wat eruitziet als twee series van drie harten rond een rozet in het midden. In de oudheid was het hart als liefdessymbool onbekend. Daarom denken geleerden dat deze harten symbool staan voor de toonbroden die in twee series van zes broden op de daarvoor bestemde tafel lagen.

Het is interessant dat de rozet ook regelmatig op Joodse grafstenen tot in de tweede eeuw na Christus is gevonden.

De rozet met zes bloemblaadjes wordt geflankeerd door twee pilaren. Volgens onze gids, Sharona Liman, moeten dat twee palmbomen voorstellen, die werden gebruikt om bezoekers te laten weten dat ze welkom waren. Anderen denken dat dit pilaren zijn met palmachtige uiteinden, omdat de Joodse historicus Josephus een nauwkeurige beschrijving heeft gegeven van de ruimte direct voor het Heilige der heiligen. De rozet in het midden stelt het voorhangsel van het Heilige der heiligen voor, waarover Josephus schreef dat die versierd was met bloemen als de rozetten.

Het is interessant dat de rozet ook regelmatig op Joodse grafstenen tot in de tweede eeuw na Christus is gevonden. Het is een teken dat wanneer we dood zijn, door het voorhangsel het Heilige der heiligen binnengaan in Gods tegenwoordigheid.

Dit leidt ons naar de climax van de voorstelling van de Tempel op de Magdala Steen: het Heilige der heiligen. We zien twee wielen in de lucht hangen met driehoeken eronder. De wielen verbeelden de wagen waarop de troon van God staat. De driehoeken moeten het vuur voorstellen dat in vroege Joodse geschriften werd gebruikt om er de hemel mee uit te beelden. Denk aan de profetieën van Ezechiël.

Deze levendige en complete voorstelling van de Tempel in het hart van een Galilees dorp dat zoveel heeft gezien van de bediening van Jezus en zijn meest intieme volgelingen, roept de vraag op of de Joden, samen met de discipelen van Jezus, geloofden dat Gods tegenwoordigheid op een bijzondere manier in hun midden was als ze bijeen waren om te bidden en aanbidden?

Als dat zo was, en ik ben daarvan overtuigd geraakt tijdens mijn bezoek aan deze plek, dan geeft Magdala ons een unieke kijk op de manier waarop de Joodse volgelingen van Jezus en ook Hijzelf, grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het Jodendom nadat de Tempel in Jeruzalem was verwoest. Het idee dat iedereen gezegend kon worden met Gods tegenwoordigheid, waar je ook was, door het priesterschap van alle gelovigen, wat ook is voorspeld door de profeten, lijkt hier opnieuw te zijn ontdekt in het hart van Magdala waar Jezus’ bediening plaatsvond op het kruispunt van de Joodse en de christelijke geschiedenis en hun geloof.

Klik hier om abonnee te worden van Israël Today!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen