Herman van Wijngaarden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 februari 2021 door Herman van Wijngaarden

Jongeren ontvangen graag toerusting voor het invullen van stille tijd

‘De laatste jaren zie ik dat de vertrouwdheid met de Bijbel onder catechisanten, inclusief belijdeniscatechisanten, in ras tempo afneemt,' citeert Herman van Wijngaarden een predikant die onlangs naar de redactie van De Waarheidsvriend mailde.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

In cijfers kan dit geïllustreerd worden met het recente onderzoek Geloof en missie in het leven van jongeren (2020), waarvoor 1500 jongeren uit de doelgroep van GZB, HGJB en IZB een enquête hebben ingevuld. Behalve naar hun betrokkenheid bij missionair werk werd daarin ook gevraagd naar hun ‘religieuze verbondenheid’ in het algemeen. Hoewel 87 procent zegt dat het geloof belangrijk voor hen is, geeft maar 48 procent aan dat ze ‘meestal’ of ‘bijna altijd’ persoonlijk in de Bijbel lezen. 22 procent zegt het ‘nooit’ of ‘zelden’ te doen. Dan hebben we het dus over jongeren die twee keer per zondag in de kerk zitten en die we bij de HGJB ‘hoog gemotiveerd’ noemen.

Blijven stimuleren
Wat betekent dit nu voor de catechese en het jeugdwerk in het algemeen? Uiteraard bestaat hiervoor geen instant-oplossing. Ik geef een paar denkrichtingen waarover verdere bezinning nodig is.

We kunnen er wel op hameren dat catechisanten élke dag in de Bijbel moeten lezen, maar als ze het nu zelden of nooit doen, is dat wel erg hoog gegrepen.

Om te beginnen moeten we jongeren vooral blijven stimuleren om de Bijbel te lezen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er is een toenemende tendens om het maar op te geven en het geestelijke voedsel voor jongeren te beperken tot ‘christelijke filmpjes’ of ‘christelijke liederen’. Hoe goed (en ondersteunend) die ook kunnen zijn, ze kunnen niks af doen aan het feit dat de Bijbel hét middel is waardoor God Zich openbaart en persoonlijk tot ieder van ons wil spreken.

Wel is het belangrijk om hierbij rekening te houden met de weerbarstige praktijk. We kunnen er wel op hameren dat catechisanten élke dag in de Bijbel moeten lezen, maar als ze het nu zelden of nooit doen, is dat wel erg hoog gegrepen. Wat zou het mooi zijn als je met deze catechisanten een commitment kon afsluiten om in de komende week drie keer een bijbelgedeelte te lezen dat te maken heeft met het onderwerp dat in de catechese aan de orde is gekomen.

Podcast
Verder moeten we misschien toch ook zoeken naar ondersteunende middelen die passen bij de leefwereld van de jongeren. Zo heeft de HGJB voor jongeren een podcast waarin ze één keer per week een overdenking bij een bijbelgedeelte krijgen toegestuurd. Dat is weliswaar niet hetzelfde als zélf bijbellezen, maar bij elke overdenking worden vier aanvullende bijbelgedeelten gegeven die jongeren wél zelf kunnen of moeten lezen.

Hoewel we ook bij de HGJB merken dat het individueel bijbellezen onder druk staat, constateren we tegelijkertijd een toenemende behoefte aan sámen bijbellezen.

Samen
Hoewel we ook bij de HGJB merken dat het individueel bijbellezen onder druk staat, constateren we tegelijkertijd een toenemende behoefte aan sámen bijbellezen.

Mijn eigen jongerenkring gaf daar onlangs een mooi voorbeeld van. Het was de eerste keer van het nieuwe jaar en we hadden ruimschoots de tijd genomen om even bij te praten. Ik stelde toen voor om de rest van de tijd maar te besteden aan een soort kaarten-optafel. Maar wat zeiden de jongeren? ‘Nee, laten we maar gewoon beginnen met de volgende bijbelstudie.’ Terwijl ik van hen weet dat ze geen fanatieke bijbellezers zijn…

Dat is iets waar we in de catechese gebruik van kunnen maken. Doe vooral samen bijbelstudie met de catechisanten, neem daar de tijd voor. Geef hun daarbij de ruimte om zélf te ontdekken wat God door dit bijbelgedeelte tegen hen wil zeggen. De catechesemethoden van de HGJB geven daarvoor bewust werkvormen die jongeren in gesprek proberen te brengen met de Bijbel. De sfeer daarbij is er niet één van ‘zoeken naar de góéde antwoorden’, maar van ‘prikkelen tot éérlijke antwoorden’. Zo ervaren jongeren dat het bijbelgedeelte wel degelijk over hen gaat. Hopelijk stimuleert hen dat om ook thuis vaker de Bijbel te lezen.

Herman van Wijngaarden is conceptontwikkelaar catechese, tiener- en jongerenwerk bij de HGJB.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen