Peter Overduin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

29 januari 2021 door Peter Overduin

Hoe de strijd tussen vlees en Geest zichtbaar wordt in coronatijd

We leven momenteel in een tijd waarin de strijd tussen vlees en Geest steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. Met deze blog wil ik laten zien welke rol de overheid - met het coronabeleid dat zij momenteel voert - speelt in deze geestelijke strijd.

De Geest
Christus is het Licht der wereld, dat gekomen is en alle mensen verlicht (Johannes 1:9). Christus, het Licht der wereld, is de Geest van God in ons. Het mysterie 'Christus in ons' is van alle eeuwen en alle geslachten verborgen geweest, zegt Paulus (Kolossenzen 1:26,27). Jezus van Nazareth heeft dit mysterie aan ons geopenbaard, maar helaas is het daarna opnieuw verborgen geraakt. Het Licht is van de kandelaar onder de korenmaat terechtgekomen, met alle gevolgen van dien.

We menen vanuit ons intellect (HOOFD) de wereld om ons heen naar onze HAND te kunnen zetten.

Het vlees
Zolang ons bewustzijn verduisterd is, zijn we ons niet bewust van het feit dat Christus in ons woont (tabernakelt). We wandelen dan niet in de Geest, maar naar het vlees (Romeinen 8:5-6). Kenmerkend voor een wandel naar het vlees is dat we ons vertrouwen stellen op ons vleselijke denken en handelen. We menen vanuit ons intellect (HOOFD) de wereld om ons heen naar onze HAND te kunnen zetten. Zodra ons geestelijke bewustzijn volledig verduisterd is en we dus zelfs onbewust niet meer rekenen met de Geest van God in ons, zijn we beland in de buitenste duisternis. Jezus vergelijkt deze staat van bewustzijn met de Gehenna (dal van Hinnom), in onze vertalingen vertaald met 'hel'.

Het vlees (de oude mens) is de grote tegenstander (satan) van 'Christus in ons' (anti-Christ). Hoe meer wij ons vertrouwen stellen op het vleselijke denken (HOOFD) en handelen (HAND), raakt 'Christus in ons' steeds verder buiten ons blikveld. Het vlees is ook de grote aanklager (diabolos/duivel), waardoor we maar niet kunnen geloven dat wij als mensen van nature zonen en dochters van God zijn, naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen.

Het huidige beleid van de overheid is een heilloze weg. Niet ons vleselijke denken en handelen, maar 'Christus in ons' is de hoop op heerlijkheid.

Het beest uit Openbaring is een synoniem voor het vlees, de oude mens, de slang van weleer. Het teken van het beest bevindt zich op ons HOOFD en onze HAND. Ik distantieer mij van eindtijdpredikers die allerlei doemscenario's schetsen, van wie velen van mening zijn dat voordat de duisternis op aarde zijn hoogtepunt bereikt, degenen die in het Licht wandelen van deze aarde zullen worden opgenomen. Het teken van het beest wordt desondanks in de huidige wereld wel steeds meer zichtbaar. Reden genoeg om het Licht van Christus te laten schijnen en niet weg te vluchten voor de duisternis op aarde.

De rol van de overheid
Overheden wereldwijd denken vanuit het intellect (HOOFD) een virus naar hun HAND te kunnen zetten. Werkelijk alles moet wijken voor de medische wetenschap. Het is het toppunt van vleselijk denken en handelen, waardoor het teken van het beest steeds zichtbaarder wordt. Het bewustzijn van de meeste politici, helaas ook van christenpolitici, is dermate verduisterd dat zij het niet opmerken, waardoor ze het beleid dat gevoerd wordt (grotendeels) steunen. Het wordt hierdoor steeds donkerder op aarde. Het aantal mensen dat door financiële en psychische problemen en de morele druk gebukt door het leven gaan, neemt door het huidige beleid schrikbarend toe.

Van vlees naar Geest
Het huidige beleid van de overheid is een heilloze weg. Niet ons vleselijke denken en handelen, maar 'Christus in ons' is de hoop op heerlijkheid. Christus, de Geest in ons, is zelfs het onderpand voor de verheerlijking van onze fysieke lichamen (zie o.a. Romeinen 8:11 en Filippenzen 3:21). Zonder eerst door ziekte en dood ontkleed te worden, zullen we overkleed worden met een verheerlijkt lichaam (2 Korintiërs 5:4-5). Zodra Christus in ons tot opstanding komt, is onze gezondheid voor de volle 100 procent veilig en verzekerd in Gods handen! Door het verduisterde bewustzijn en onze wandel naar het vlees (dat ons als een tegenstander aanklaagt) geloven we het niet en zal het geen werkelijkheid worden in ons leven.

Zolang we menen dat ons vleselijke denken en handelen ons redding/verlossing gaat schenken, zetten we ‘Christus in ons’ als het ware buitenspel.

Zolang we menen dat ons vleselijke denken en handelen ons redding/verlossing gaat schenken, zetten we ‘Christus in ons’ als het ware buitenspel. Het Licht van Christus bevindt zich dan onder de korenmaat in plaats van op de kandelaar. "De lamp van het lichaam is het oog [ons bewustzijn]. Indien dan uw oog helder is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn" (Matteüs 6:22). We zullen ons moeten bekeren van brein (vlees) naar bewustzijn (Geest).

Zonen en dochters van God in de politiek
Jezus kwam als zoon van God om blinde ogen (bewustzijn) te openen, om gevangenen vanuit de duisternis over te brengen in het Licht en gebrokenen heen te zenden in vrijheid (Lukas 4:18-19).

De schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God, die hun Licht in deze donkere wereld gaan laten schijnen, zodat de duisternis zal verdwijnen. De aarde zal vol worden van Gods glorie. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.

Het wordt de hoogste tijd dat er politici als zonen en dochters van God gaan opstaan en het huidige inhumane beleid met haar disproportionele maatregelen tegen het Licht gaan houden. De overheid is Gods dienares, ons ten goede gegeven, met het doel om de vrede onder alle mensen te bevorderen en te bewaken.

Deze blog verscheen eerder op de website van stichting Way of Grace.

Reacties

Wat een grandioze zelfoverschatting meneer Overduin. Het is ene ppandemie die zijn weerga niet kent! De overheid als instituut Gods........vlees en geest is altijd in de persoon zelf......Als ik de brieven van Paulus goed begrijp. De overheid wordt pas discutabel als het verboden wordt om of de bijbel of het geloof in Jezus te praktiseren!
@Nico Hoogland, laten we inderdaad zorg dragen voor ons lichaam door gezonde voeding tot ons te nemen en door voldoende beweging, maar niet door ons lichaam afhankelijk te maken wat de farmacie ons allemaal wil toedienen. Ons lichaam is een tempel van de Geest en de Geest in ons, zal onze sterfelijke lichamen levend maken. Nergens klinkt advies om vlees en zuivel te laten staan, om te stoppen met drinken en om te werken aan stressvermindering. Het zelf-genezend vermogen van het lichaam wordt totaal niet meegenomen in het beleid van de overheid.
N
Bolsonaro de president van Brazilië ,is christen en zou dit stukje beamen als waar . Zijn beleid voert hij dan ook op basis van deze hier genoemde beelden. Het resultaat is dat Brazilië het land is met de meeste corona doden per duizend en een land waar de vrede ver te zoeken is. En daarmee eert Brazilië als geen ander land "De Dood" en juist niet de God van het leven . Een mens heeft de opdracht goed voor zijn lichaam(vlees) te zorgen ,want het een tempel van de Heilige Gees. Laten we ons niet op het verkeerde been laten zetten

Toon meer reacties (4)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen