christelijke ggz
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET ELEOS

 

Miranda werkt in de christelijke ggz: "Als hulpverlener ben je je eigen gereedschapskist"

De Barneveldse Miranda Hagoort (26) werkt in de christelijke ggz in Ede als seniorbegeleider. "Als hulpverlener ben je je eigen gereedschapskist", vertelt Hagoort over haar werk bij Eleos. "Uiteindelijk ben je hierin afhankelijk van wat God in jou heeft gelegd."

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. We zoeken voortdurend collega’s die hun christelijke identiteit een plek willen geven in hun werk als behandelaar of begeleider.

Wat maakt je werk betekenisvol?
Samen met bewoners van Siloam werkt Miranda Hagoort aan bepaalde doelen. Ze werken aan hun herstel, al ziet dit er voor iedere bewoner anders uit. Het kan gaan om uitstroom of juist om te behouden wat ze op dit moment kunnen. "Je doet het samen met mensen, je staat niet boven de bewoners. Bewoners delen hun angsten en geheimen met jou", aldus Hagoort. "Dat is heel kwetsbaar. Soms kan je niet anders dan alleen luisteren, je kan niet alles oplossen. Maar je kan wel nadenken over hoe je het vandaag kan dragen."

"Soms kan je niet anders dan alleen luisteren, je kan niet alles oplossen."

Als hulpverlener in de christelijke ggz heeft Hagoort veel mooie, maar ook moeilijke situaties meegemaakt. "Je maakt heel veel mee op een groep. Aan sommige dingen raak je gewend, maar het blijft confronterend om mensen te zien lijden. Het meest heftig, zijn situaties waarin mensen het leven echt niet meer zien zitten. Dit is echt lastig voor hen, maar ook als hulpverlener. Wanneer mensen zichzelf beschadigen of een poging doen hun leven te beëindigen maakt dat veel indruk op je. Als hulpverlener kan je iemand niet altijd met alles helpen. Dit zijn momenten dat je met de kwetsbaarheid van het leven wordt geconfronteerd."

"In relatie tot God voel je je dan ook extra afhankelijk. Als hulpverlener ben je je eigen gereedschapskist, je moet het werk doen met wie je bent, wat je voelt en wat je weet. Je werkt vanuit jezelf en intuïtie. Uiteindelijk ben je hierin afhankelijk van wat God in jou heeft gelegd", aldus Miranda Hagoort. Gods woord is de christelijke hulpverlener tot steun. "Pas liep ik tegen een situatie aan op mijn werk en las ik vervolgens de tekst: ‘Zonder Mij kun je niets doen.’ Deze tekst biedt mij troost als de dingen niet lopen zoals je zou willen."

"Uiteindelijk ben je hierin afhankelijk van wat God in jou heeft gelegd."

"Je bent hulpverlener, ook maar gewoon een mens", vertelt Miranda openhartig verder. "Binnen onze woonvorm hebben we als hulpverleners onderling veel contact met elkaar en kun je met elkaar praten over persoonlijke worstelingen. Voor mij helpt het altijd om moeilijke situaties te bespreken met collega's. Daarnaast heb veel vriendinnen die in de hulpverlening werken, dus ik kan bij hen ook mijn ei kwijt."

Wat maakt je werk leuk?
"Ik vind het heel erg leuk dat het werk heel afwisselend is. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd en problematiek. Elke week sta je op een andere groep, soms verschilt de samenstelling zelfs per dienst. De bewoners kunnen afwijkend gedrag vertonen. Het is uitdagend om hierop goed te reageren. Je moet steeds nadenken over waar het gedrag vandaan komt en hoe je hierop reageert. Ook het werken naar het doel van uitstromen maakt het werk steeds weer anders, je zet steeds een nieuwe stap met de bewoner naar zelfstandigheid."

"Je moet steeds nadenken over waar het gedrag vandaan komt en hoe je hierop reageert."

Siloam is een woongroep met twintig mensen. Er wonen mensen die tijdelijk of permanent woonbegeleiding nodig hebben. De bewoners zijn tussen de 20 en de 70 jaar oud en kampen met uiteenlopende psychische problematiek. Mensen wonen verdeeld over 3 groepen. Ook wonen mensen in een (deels) zelfstandige woning. Zij kunnen dag en nacht bij hulpverleners terecht, maar voeren dagelijkse taken zoals koken, boodschappen doen en schoonmaken verder geheel zelfstandig uit. "Je bent op een werkdag niet alleen bezig met zorgtaken, maar ook het bijwerken van dossiers, maken van plannen en de administratie", aldus Miranda. "Als seniorbegeleider werk je met iets complexere bewoners en heb je meer verantwoordelijkheden. Dit maakt het werk leuk en afwisselend."

Een alledaagse dag op de groep begint om half acht 's ochtends en eindigt op tien uur 's avonds. "Op een dag vinden we het heel belangrijk dat men een daginvulling heeft. Dit varieert van dagbesteding tot corveetaken uitvoeren en samen activiteiten ondernemen. Hoe dit eruit ziet verschilt per bewoner. Bij sommige bewoners hoop je vooral dat ze kunnen blijven doen wat ze nu doen en help je hen bij alledaagse taken zoals boodschappen doen en schoonmaken. Zij vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Andere bewoners vallen onder kortdurende zorg. Voor hen is het doel om uit te stromen en weer zelfstandig te gaan wonen. Samen met hen ben je bezig met groei en het stellen van doelen. Ondertussen werken we samen met behandelaars voor de psychische klachten die iemand heeft."

Op welke manier onderscheidt Eleos zich als christelijke hulpverlener?
"Siloam is een christelijke woongroep van Eleos. De groep heeft een meer reformatorische grondslag waar bepaalde leefregels bij komen kijken. Niet iedereen op de groep komt uit een reformatorische kerk, maar alle bewoners onderschrijven de regels. Het is mooi dat mensen kunnen leven binnen bepaalde regels en gebruiken te leven waar ze in zijn opgegroeid of voor hebben gekozen. Daarnaast zijn er maandelijkse Bijbel-uren en avondsluitingen", vertelt Hagoort. 

"Bewoners kunnen zich erg verlaten voelen door God. Voor andere bewoners is het geloof hen tot steun."

Daarnaast praat de christelijke hulpverlener met de bewoners over het geloof wanneer zij daar behoefte aan hebben. "Het geloof wordt heel wisselend ervaren door bewoners. Als iemand bijvoorbeeld depressief is kan het geloof een steun zijn, maar ook juist heel lastig. Bewoners kunnen zich erg verlaten voelen door God. Voor andere bewoners is het geloof hen tot steun. Zij vinden het een geruststellende gedachte dat er Iemand is die overal boven staat, alles ziet en jou verder kan helpen."

Klik hier om meer te weten te komen over Eleos!