Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 januari 2021 door Piet Vergunst

Digitale offers: Geef vandaag voor de kerk van morgen

De wereld van het collecteren verandert, ook los van deze maanden van online kerkdiensten. Erg is dat niet, als ons hart maar kloppen blijft voor de dienst aan God – ook in de twee weken van de actie Kerkbalans, schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De wereld van het collecteren verandert. Ik kwam deze zin anderhalf jaar geleden tegen, toen er nog geen virus rondging, toen we elke zondag naar de kerk gingen. Onderzoek van Stichting Collecteplan heeft ons geleerd dat het gebruik van een pincollectebus een positief effect op de opbrengst van de collecte heeft. Deze stichting is de belangenbehartiger van de 25 goede doelen die jaarlijks gedurende één week een eigen landelijke collecte organiseren, het expertisenetwerk op het terrein van collecteren.

Nog altijd is die collecte de meest gewaardeerde vorm voor het geven aan een goed doel. Immers, ze is eenmalig, anoniem, snel en eenvoudig. Sinds 2018 bevatten de collectebussen Tikkie-donaties en QR-iDeal-codes, collectebussen die rouleren, zodat de samenwerkende goede doelen kosten besparen. Als de mensen bij een collectebus kunnen pinnen, geven ze meer aan een goed doel. Ja, de wereld van het collecteren verandert.

De kerk op 1
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ – onder dit motto wordt de actie Kerkbalans van 16 tot 30 januari gevoerd, onder meer in de Protestantse Kerk. Omdat de kerk geen subsidie krijgt, is deze jaarlijkse actie onder alle leden van achttien jaar en ouder nodig. Goed is het om de jongere generatie medeverantwoordelijk te maken, hun liefde voor de kerk te stimuleren, hun creativiteit voor de uitvoering te benutten. Het vanzelfsprekende van het gegeven dat de kerk op nummer 1 staat, mogen zij ook verinnerlijken.

Als de mensen bij een collectebus kunnen pinnen, geven ze meer aan een goed doel. Ja, de wereld van het collecteren verandert.

In de keuze van het motto proef ik iets van het wankelende van onze tijd. De fakkel van het geloof wordt tijdens het lopen van de renbaan niet zonder inspanning overgedragen. Voor het doorgeven van de daden van God in de geschiedenis van Israël, van de heilsfeiten die het leven van de gemeente dragen, is inspanning nodig, concentratie en toewijding. Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden in acht nemen – elke keer moet hier werk van gemaakt worden, van kind tot kind, opdat in de kabel van de geloofsoverdracht geen kink komt. Dat laatste is niet denkbeeldig: Psalm 78 belicht ook de negatieve kant, als gesproken wordt van een opstandige generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God, als verhaald wordt van mensen die weigeren te wandelen in Zijn wet. Hier scharniert het tussen de kerk vandaag en morgen.

Haggaï
Jongeren leven we het wandelen met God voor. Jongeren leren we tegelijk dat het financiële offer voor de dienst aan God daarbij hoort. Dat vanzelfsprekende mogen we in de loop van de tijd niet kwijtraken – opdat de kerk vandaag én morgen vitaal is. De profeet Haggaï geeft ons hierin richting als hij namens God tot Israël zegt dat het voor hen ‘de tijd is om in uw fraai overdekte huizen te wonen’, terwijl het huis van God verwoest ligt. De HEERE verlangt in een relatie met het volk te leven, maar als Zijn huis in verval is, is die relatie kennelijk ook in verval. Om die reden zegt Hij over het werk van hun handen: ‘wat zij aanbieden, onrein is het!’ (Hag.2:15) Doordat de tempel, het huis van God, niet herbouwd wordt, ontbreekt de heiligheid.

Voor ons is de vraag hoe onze hoge hypotheken en ons luxe leven zich verhouden tot de óffers die we als ouderen en jongeren afzonderen voor de gemeente, voor de dienst aan God.

Nu woont Hij in de gemeente, troont Hij (Ps.22) op de lofzangen van Zijn volk, waar Zijn heiligheid aanbeden wordt. Voor ons is de vraag hoe onze hoge hypotheken en ons luxe leven zich verhouden tot de óffers die we als ouderen en jongeren afzonderen voor de gemeente, voor de dienst aan God. Koning David begreep dat hierin onbalans kon zijn, toen hij tegen de profeet Nathan (2 Sam.7:2) zei: ‘Zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft.’

Sluitpost?
Tegen rijkdom op zichzelf keert de Bijbel zich niet. Op de goede verhoudingen worden we voortdurend wel gewezen. Denk aan de woorden uit Jeremia 22, gericht tegen koning Jojakim: ‘Wee die zegt: Ik zal voor mij een huis van grote afmetingen bouwen, met ruime bovenvertrekken. (…) Wilt u koning zijn door te wedijveren in cederhout?’ De weken van de actie Kerkbalans vormen daarom de tijd om te ontdekken welke waarde de dienst van God voor ons heeft. Sluitpost op de gezinsbegroting zijn – dat is onmogelijk voor wie zijn hart verloren heeft aan de dienst van God.

Ter overweging een uitspraak van de Amerikaan Josh Billings, bekend geworden vanwege allerlei quotes: ‘Een gemeente die een dominee niet voldoende kan betalen, heeft meer behoefte aan een zendeling dan aan een dominee.’

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Klik hier om zijn volledige verhaal te lezen.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen