beener met tassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

IN SAMENWERKING MET CGI

 

Heftige pesterijen tegen Messiaanse gemeente Sderot

Het is nooit echt rustig in Sderot. Hoewel de rakettenregen vanuit Gaza dankzij de coronapandemie grotendeels verstomde dit jaar, is de tegenstand uit Joods orthodox-religieuze hoek juist enorm toegenomen. Op allerlei manieren proberen tegenstanders het leven van de Messiaanse gemeente ‘Stad van Leven‘ zuur te maken. Met negatieve publiciteit vol leugens, intimidatie aan de voordeur en rechtszaken. Voorganger Michael Beener houdt de moed erin. Want ‘dit moet gebeuren. Als je het licht verspreidt, komt de duisternis naar boven,’ vertelt hij via een videogesprek.

Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

De afgelopen jaren schreven we geregeld over deze gemeente. De honderden raketten en vuurballonnen uit Gaza hadden grote impact op Sderot, dat slechts een paar kilometer van de grens met Gaza ligt. Als het luchtalarm afgaat, heb je 15 seconden de tijd om jezelf en je eventuele kinderen in veiligheid te brengen. Maar door de pandemie zitten veel Hamas aanhangers thuis. Demonstreren aan de grens doen ze ook niet meer.

Nu komt de dreiging dus vanuit Israël zelf. Anti-missionaire groepen als Yad l’achim (hand voor de broeders) hebben een lastercampagne gevoerd.

Nu komt de dreiging dus vanuit Israël zelf. Anti-missionaire groepen als Yad l’achim (hand voor de broeders) hebben een lastercampagne gevoerd tegen de gemeente ‘Stad van Leven’ in Sderot. Er was eerder dit jaar een heuse demonstratie bij de gemeente. Maar het meeste intimiderend is het als mensen aan je privédeur komen en aan andere mensen in de straat vragen of ze wel beseffen wie hun buren zijn.

Haatartikelen
Deze acties blijven niet zonder resultaat. Sommige mensen die de afgelopen jaren hulp, voedselpakketten of kleding ontvingen, weigeren die hulp nu. "Ze zijn bang voor de reactie van religieuze familieleden of buren", vertelt voorganger Beener. "Als je mijn naam googlet in het Hebreeuws kom je allemaal haatartikelen tegen op religieuze websites. Ik word vergeleken met een muizenval die joden probeert te lokken en bekeren. Ook wordt er gezegd dat we mensen onder druk zetten of geld bieden om zich te laten dopen. Het zijn allemaal leugens."

Na overleg met zijn advocaat heeft voorganger Beener met z’n team besloten zelf positieve publiciteit te gaan zoeken. Via een communicatiebureau dat de Messiaanse beweging gunstig is gezind, probeert de gemeente ‘Stad van Leven’ nu een positief verhaal te vertellen. Over liefde en over de hulp die geboden wordt aan de armsten. Verder hoopt Beener dat seculiere Joden steeds meer gaan inzien hoe deze radicale groeperingen te werk gaan.

Religieuze tegenstanders spanden ook een zaak aan tegen de gemeente vanwege het gebouw van samenkomst. Dat staat op een bedrijventerrein en mag volgens de tegenstanders niet gebruikt worden voor religieuze samenkomsten omdat die geen publieke functie zouden hebben. De advocaat van de Messiaanse gemeente brengt daartegenin dat humanitaire opslag van goederen in het gebouw wel degelijk een publieke functie heeft.

"We begrijpen dat we door deze situatie heen moeten. Als je licht brengt, komt het duister naar voren."

De gemeente komt sinds een kleine 2 jaar samen in een groter pand. Het vorige was veel te klein geworden vanwege de nieuwe leden en de opslagruimte van hulpgoederen voor arme inwoners van de stad. De orthodoxe tegenstanders hebben de eigenaar van het nieuwe pand volgens Beener nu meerdere malen onder druk gezet om het huurcontract te ontbinden. Deze eigenaar is de ‘Stad van Leven’ goed gezind en gaat hij niet in op die druk.

Hoe houden Michael en zijn vrouw Dina stand in al die druk? Het antwoord is vrij simpel. Ze zien deze tegenstand als wezenlijk onderdeel van het leven als Messiaans gelovige in Israël. Net als in het boek Handelingen is de tegenstand van de ultrareligieuzen soms groot. "We zijn geen helden, God brengt vrede in ons hart. We begrijpen dat we door deze situatie heen moeten. Als je licht brengt, komt het duister naar voren. Het gebeurde ook met Jezus en gebeurt ook met onze broeders in het land."

Toch zijn er ook vruchten, al zijn die door de coronacrisis moeilijker te zien. Maar de band tussen de gelovigen wordt sterker. En veel seculieren zien hoe de orthodoxen zich als radicalen gedragen, dat wekt geen sympathie en de publieke opinie onder seculieren kantelt in het voordeel van de Messiaanse gemeenschap.

Lees hier meer over het werk van Comité Gemeentehulp Israël